December 6, 2023
 1. Tâm Sự Chúa Giêsu Với Linh Hồn Trung Tín
 2. Tiếng Chân Lý Nói Thầm Bên Trong
 3. Cách Thức Nghe Lời Chúa
 4. Thật Thà Và Khiêm Tốn
 5. Kỳ Diệu Của Đức Ái
 6. Chúa Thử Người Chúa Yêu
 7. Đừng Tự Hào Vì Ơn Chúa
 8. Tự Hạ Trước Nhan Chúa
 9. Quy Hướng Tất Cả Về Chúa NHƯ CỨU CÁNH SAU HẾT
 10. Thờ Chúa, Khinh Đời
 11. Kiểm Điểm Và Tiết Chế Ước Muốn Của Lòng
 12. Tập Nhẫn Nhục
 13. Suy Phục Lý Đoán Sâu Nhiệm Của Chúa Mà Tự Hạ
 14. Chỉnh Đốn Hành Vi Ngôn Ngữ
 15. Chỉ Trong Thiên Chúa Mà Thôi, Hồn Tôi Mới Được Nghỉ Ngơi An Toàn
 16. Phú Thác Cho Chúa Những Lo Toan Về Mình
 17. Người Nhẫn Nhục Thật
 18. Thú Nhận Mình Hèn Yếu
 19. Nhớ Lại Ơn Chúa
 20. Đừng Xét Việc Người
 21. Điều Kiện Để Được Bình An Và Tiến Bộ
 22. Ác Quả Của Tự Ái
 23. Bị Nói Lén
 24. Kêu Cầu Và Chúc Tụng Chúa Khi Gặp Khổ Đau
 25. Xin Chúa Giúp Và Vững Tâm Chờ Chúa Trở Lại
 26. Khinh Tạo Vật Để Được Chúa Tác Thành
 27. Tinh Thần Tự Thoát
 28. Sống Là Chiến Đấu
 29. Mặc Cho Đời Xét Đoán
 30. Hành Động Đừng Hấp Tấp
 31. Không Có, Lấy Gì Mà Khoe
 32. Khoa Học Phù Phiếm
 33. Đừng Bận Bịu Về Việc Đời
 34. Cẩn Thận Trong Tư Tưởng Và Lời Nói
 35. Tin Tưởng Ở Chúa Những Khi Bị Chỉ Trích
 36. Muốn Được Giải Thoát Phải Chịu Khó
 37. Hạnh Phúc Đời Sau Với Đau Khổ Đời Này
 38. Gặp Khổ Sầu Hãy Tín Thác Vào Thiên Chúa
 39. Hãy Làm Việc Nhỏ Khi Không Thể Làm Việc Lớn
 40. Ơn Chúa Không Ở Chung Với Đam Mê Thế Tục
 41. Nghĩ Mình Đáng Phạt Hơn An Ủi
 42. Hành Động Bẩm Sinh Và Sinh Hoạt Của Ân Sủng
 43. Bẩm Sinh Đồi Bại Ân Sủng Thanh Cao
 44. Tự Thoát Và Vác Thánh Giá Theo Chúa Giêsu
 45. Đừng Nản Lòng Khi Lỡ Lầm
 46. Đừng Tò Mò Những Điều Không Nên Tò Mò
 47. Hy Vọng Và Tin Tưởng Nơi Một Mình Chúa