Thánh Kinh 100 Tuần

Bài giảng của ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm

Đài phát thanh lòng Chúa thương xót thực hiện audio bài đọc

 

%d bloggers like this: