Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian

Thứ Hai, Tuần 7 Phục Sinh, Năm I – 17/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 19, 1-8 “Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?” Trích sách Tông đồ Công vụ. Xảy ra là khi Apollô ở Côrintô, thì Phaolô đi miền thượng du, rồi đến Êphêxô gặp một số môn đồ, và ngài hỏi…

Người lên trời, ngự bên hữu Thiên Chúa

CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA LÊN TRỜI – 16/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 1, 1-11 “Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Hỡi Thêôphilê, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những điều Đức Giêsu đã bắt đầu làm và giảng dạy, cho đến…

Tại sao nên khuyến khích trẻ em trở thành lễ sinh

Tôi tin chắc rằng điều quan trọng là truyền lại đức tin ngay từ khi các em còn nhỏ. Nếu có ai đó hỏi tôi làm thế nào để thực hiện đây, tôi sẽ nói rằng đức tin được thông truyền, qua nhiều thứ khác nhau, qua tình bạn, qua việc phục vụ và qua…

Đức Giêsu lên trời là lên chỗ nào?

Khi trò chuyện với nhóm bạn trẻ, một bạn hỏi tôi rằng: “Thầy ơi, trong Kinh Thánh con thấy Đức Giêsu lên trời, vậy nơi ấy là chỗ nào?” Trước câu hỏi này, thực sự tôi cũng lúng túng để giải thích làm sao cho các bạn trẻ hiểu! Khi hỏi câu ấy, bạn này…

Lời Vô Ích

GƯƠNG CHÚA GIÊSU Hãy Nói ít Bạn hãy hết sức lánh xa những đám đông người. Vì dù con không có ý xấu, nhưng bàn soạn việc đời bao giờ cũng tai hại lắm. Nó làm cho linh hồn ta chóng dơ nhớp và nô lệ tính phô trương. Thà nín lặng những khi phải…

Lợi Ích Của Đau Khổ

Đau khổ giúp tự giải thoát Đôi khi gặp đau khổ trái ý rất có lợi cho ta, vì nó giúp ta hồi tâm, nhìn nhận đời sống này như tù đày, và đừng đặt hy vọng nơi bất cứ vật nào ở đời. Dầu đôi lúc bị người phản đối hay những khi bị…

Tuần cửu nhật Chúa Thánh Thần

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần  được đặt ra đầu tiên theo sự hướng dẫn của chính Thiên Chúa chúng ta, khi Chúa Giêsu gọi các Tông đồ về lại Giêrusalem để chờ Chúa Thánh Thần đến trong Ngày Lễ Ngũ Tuần đầu tiên. Ðó là kinh tuần cửu nhật duy nhất chính thức chỉ…

Cha yêu mến các con, bởi vì các con yêu mến và tin Thầy

Thứ Bảy, Tuần 6 Phục Sinh, Năm I – 15/05/21 BÀI ĐỌC I: Cv 18, 23-28 “Apollô trưng Thánh Kinh để minh chứng Đức Giêsu là Đấng Kitô”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Sau khi ở lại Antiôkia ít lâu, Phaolô ra đi, lần lượt ngài đi qua các vùng Galata và Phrygia, làm…

Thầy không còn gọi các con là tôi tớ: Thầy gọi các con là bạn hữu

Thứ Sáu, Lễ Thánh MATTHIA, Tông Đồ – 14/05/21 Bài Ðọc I: Cv 1, 15-17. 20-26 “Matthia trúng thăm, ông được kể vào số mười một Tông Ðồ”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phêrô đứng lên giữa anh em (đám đông có chừng một trăm hai mươi người) mà nói:…

Các con sẽ buồn sầu, nhưng nỗi buồn của các con sẽ trở thành niềm vui

Thứ Năm, Tuần 6 Phục Sinh, Năm I – 13/05/21 Bài Ðọc I: Cv 18, 1-8 “Ngài cư trú và làm việc tại nhà họ, và giảng trong hội đường”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phaolô rời Athêna đi Côrintô; ngài gặp một người Do-thái tên là Aquila, quê ở…