Chớ thì không nên tháo xiềng xích buộc người con gái của Abraham này trong ngày Sabbat sao?

Thứ Hai, Tuần 30 Thường Niên, Năm 1 – 25/10/21 BÀI ĐỌC I: Rm 8, 12-17 “Anh em đã nhận lãnh tinh thần nghĩa tử, trong tinh thần ấy, chúng ta kêu lên rằng: Abba, lạy Cha”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Anh em thân mến, chúng ta không phải…

Giáo Huấn Của Chân Lý

Bài học chân lý Phúc lớn cho người được Chân lý đích thân dạy vẽ, không phải bằng hình bóng, bằng lời lẽ mau qua, nhưng bằng chính bản tính mình. Lý trí và giác quan ít nhìn sâu được vào sự vật, nên thường chúng chỉ lừa ta. Tranh luận cao kiến về những…

Tự Khiêm

Tính ham biết Thường tình ai cũng muốn biết nhiều, nhưng biết mà không có lòng kính sợ Chúa : cái biết đó có ăn thua gì ! Một người quê mùa nghèo khó mà biết phụng thờ Chúa, còn giá trị hơn ngàn lần một triết gia kiêu kỳ, chỉ mải miết nghiên cứu…

Truyền giáo theo gương Mẹ Têrêsa

Truyền giáo theo gương Mẹ Têrêsa – TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt Hôm nay, toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho việc truyền giáo. Ngày Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tuyên phong Mẹ Têrêxa lên bậc Chân Phúc mà ta quen gọi là Á thánh cũng là ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo.…

Những kẻ thù của kinh Mân côi

NHỮNG KẺ THÙ CỦA KINH MÂN CÔI 30. Bây giờ ta mới thấy thật là bất chính, nếu người ta ngăn cản những tiến bộ của Hiệp hội Mân Côi, hoặc chê bai những người chăm chỉ lần chuỗi Mân Côi. Bởi vì vẫn có những người tự cho mình là trí thức, coi thường và…

Theo Gương Chúa Và Khinh Thường Thế Tục

Con đường sáng Lời Chúa Giêsu : “Ai theo Ta, người ấy không đi trong u tối” (Gioan 8,12). Lời ấy, Chúa dùng để khuyên nhủ ta bắt chước tính hạnh và hành vi Chúa, nếu ta muốn được sáng suốt và thoát khỏi mọi tối tăm nội tâm. Bài học chính của ta sẽ là suy…

Đừng Tò Mò, Nhưng Phải Tin

Đức Tin khiêm tốn Muốn khỏi chết đuối trong sâu thẳm của hoài nghi, con đừng tò mò tìm hiểu Mầu nhiệm cao sâu này cách vô ích. “Ai muốn tìm hiểu uy quyền Chúa, sẽ bị vinh quang Ngài choáng ngợp” (Prov. 25,27). Thiên Chúa làm được nhiều điều ta không thể ngờ. Không cấm…

Khát Vọng Rước Chúa Kitô

Nguyện vọng của lòng Lạy Chúa ! Con ước ao rước Chúa với tâm hồn sốt mến bao la, với tình yêu nồng cháy, với lòng chân thành kính mến. Con ước ao rước Chúa như những vị Thánh và những người đạo đức. Họ là những người rất đẹp lòng Chúa, vì đời sống…

Các linh hồn về xin cầu nguyện hay an ủi người sống

SỰ BỐ THÍ RẤT GIÚP ÍCH CHO CÁC LINH HỒN  Thánh Martin đã cho một người nghèo nửa tấm áo của người đang mặc. Sau đó Thiên Chúa hiện ra và cám ơn ông, lúc đó ông mới biết người nghèo đó không ai khác hơn là Chúa Giê-su. Ông Jordan dòng Dominican không bao…

Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN, NĂM B – 24/10/21 Bài Ðọc I: Gr 31, 7-9 “Ta sẽ lấy lòng từ bi dẫn dắt kẻ đui mù và què quặt”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Ðây Chúa phán: Hỡi Giacóp, hãy hân hoan vui mừng! Hãy hò hét vào đầu các Dân ngoại, hãy cất tiếng…