February 6, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Người Nhẫn Nhục Thật

Gương nhẫn nhục

Con ơi ! Con đang nói gì ? Một khi nhìn thấy những đau khổ Cha và các Thánh đã chịu, con đừng phàn nàn nữa nhá !

“Con vẫn chưa phải chiến đấu đến đổ máu” (Heb.12,4).

Sánh với những đau khổ của những người đã chịu cám dỗ gắt gao, chịu hành xích khổ sở và thử thách đủ thứ, con còn chịu ít lắm.

Con hãy ôn lại trong trí những đau khổ ê chề của người khác để dễ chịu những đau khổ của con, những đau khổ hạng nhẹ đấy thôi !

Mà nếu con còn chưa cho là nhẹ, đó là tại con còn bất nhẫn quá đấy.

Nhưng dầu nặng, dầu nhẹ, con cũng hãy cố gắng nhẫn nại chịu tất cả.

Càng chuẩn bị để chịu đau khổ, con càng hành động khôn ngoan và càng được nhiều công phúc. Khi nào con chuẩn bị sẵn sàng và tập chịu cho quen, con sẽ chịu được đau khổ cách dễ dàng.

Ảnh cùng dòng

Chịu lời chỉ trích

Đừng bao giờ con nói : tôi không thể chịu được điều ấy, bởi người ấy ! điều đó không phải là cái đáng chịu ! Họ làm hại tôi quá ! Họ trách tôi cái tôi không nghĩ đến bao giờ ! Ai khác làm khổ tôi, tôi vui lòng chịu và cần chịu bằng nào tôi sẽ chịu bằng ấy.

Con nghĩ thế thực vô lý, vì con không xét đến đức nhẫn nhục và ai sẽ thưởng công người nhẫn nhục, mà chỉ xét đến cá nhân người mất lòng mình, đến cái sỉ nhục mình chịu.

Đâu là nhẫn nhục khi chỉ chịu khó nhiều ít tùy sở thích và chịu bởi những người mình muốn.

Người nhẫn nhục thật không còn để ý xem ai làm, người trên, người bằng vai hay người dưới, người tốt và đạo đức hay người ác và xảo quyệt.

Nhưng người đó nhận tất cả mọi điều xảy đến cho mình bất luận bởi ai. Nhận mà còn biết ơn như bởi tay Chúa ban, bất cứ xảy đến cách nào và bao nhiêu lần. Và họ còn cho là một mối lợi lớn nữa.

Vì trước mặt Chúa, không có đau khổ nào, dầu bé nhỏ đến đâu mà không đáng công, miễn là người ta chịu vì Chúa.

Muốn thắng trận, con hãy chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu, không chiến đấu, con không thể được triều thiên nhẫn nhục.

Chối đau khổ là con chối triều thiên đấy.

Muốn được triều thiên, con hãy chiến đấu can trường, hãy chịu đựng cho nhẫn nhục.

Không làm việc, không đáng nghỉ. Không chiến đấu, không thắng trận được.

Xin ơn nhẫn nhục

Lạy Chúa ! Xin ban ơn giúp con làm được điều tự nhiên con không làm nổi.

Chúa biết con ít năng lực chịu đựng, và dầu gặp chướng ngại nhỏ con cũng nản lòng ngay.

Hãy làm cho con yêu mến và ham chịu vì danh Chúa tất cả những đau khổ, vì chịu đau khổ và hành xích vì Chúa rất có ích cho phần rỗi và tâm linh con.

SUY NIỆM

Thực hành đức nhẫn nhục hệ tại :

– Nhận và chịu tất cả mọi đau khổ như bởi tay Chúa gửi mà không kêu ca, không phản đối.

– Tin rằng một khi mình đáng hỏa ngục thì dầu đau khổ đến đâu cũng chưa phải là quá và bất công.

– Lợi dụng đau khổ để đền tội và luôn cám ơn Chúa khi may cũng như rủi.

Được ơn vui vẻ, đó là ta mắc nợ với Chúa, còn như vui chịu đau khổ vì Chúa, đó là Chúa mắc nợ với ta.

Lạy Chúa ! Xin cho đức nhẫn nhục Chúa thi hành vì con và trong con nên như mẫu gương và nguyên tắc nhẫn nhục cho con. Xin cho con trong mọi trường hợp rủi ro, con thành thực đọc lại lời Thánh Gióp : “Chúa cho, Chúa cất lấy, xin chúc tụng danh Chúa”.(từ cuốn “The Imitation of Christ”)