December 6, 2023

Hình Ảnh Sinh Hoạt

Cộng tác viên tĩnh tâm lần 3 tại Boston 9-2021

 Hành hương Harvard, Đức Mẹ La Salette, Vương cung Thánh Đường Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp…

Họp Mặt Đầu Năm Tân Sửu của Đài Phát Thanh LCTX

Chia sẻ tình thương với những người dân tộc phong cùi tại nhà thờ Dakkia, Kontum

Hành Hương Ba Lan- Mễ Du- Áo- Roma  Từ 21-4 đến 4-5-2019

Hành Trình Chia Sẻ tại Việt Nam Tháng 6-2018

Cơ sở truyền giáo cho người H’mong và người Mường vùng Cẩm Thủy, Thanh Hóa, Việt Nam

Hành trình chia sẻ tại Việt Nam 2016

HÀNH HƯƠNG ROMA, ITALY Ngày 4 tháng 10 năm 2016