Hình Ảnh Sinh Hoạt

HÀNH HƯƠNG MẸ FATIMA, T. TERESA AVILA, LOURDES, LAUS, LA SALETTE,

T. VIANNEY, T. BERNADETTE TERSA HÀI ĐỒNG SEPT 29  – OCT 12 , 2019

Chia sẻ tình thương với những người dân tộc phong cùi tại nhà thờ Dakkia, Kontum

Hành Hương Ba Lan- Mễ Du- Áo- Roma  Từ 21-4 đến 4-5-2019

Hành Trình Chia Sẻ tại Việt Nam Tháng 6-2018

Cơ sở truyền giáo cho người H’mong và người Mường vùng Cẩm Thủy, Thanh Hóa, Việt Nam

Hành trình chia sẻ tại Việt Nam 2016

HÀNH HƯƠNG ROMA, ITALY Ngày 4 tháng 10 năm 2016