February 7, 2023

Thong dong thực

Biết vâng lời, có một Bề trên để tùy phục và không phải làm chủ việc mình là đại phúc đấy.

Vâng lời thì chắc chắn hơn là điều khiển.

Nhiều người vâng lời vì bất đắc dĩ hơn là vì yêu mến : những người ấy khổ tâm và hay càm ràm ! Bao lâu họ chưa biết thực tâm tùng phục vì lòng mến Chúa, lòng trí họ sẽ không được thong dong thực.

Dầu đi đâu, ở đâu, con cũng sẽ không được yên trí, bao lâu con chưa biết khiêm nhường phục tùng một Đấng Bề trên.

Nhiều người lầm hết chỗ nói vì họ tưởng ở nơi này, đi chỗ nọ họ sẽ được dễ chịu hơn.

Sẵn sàng nhượng bộ

Tự nhiên ai cũng thích làm theo ý riêng, ai cũng thịnh tình với người hợp ý mình hơn.

Nhưng nếu ta muốn Chúa ở với ta, đôi khi ta cũng cần phải bỏ ý riêng để giữ An bình.

Làm gì có ai thông thạo, hiểu thấu được tất cả sự vật. Vậy con đừng quá yên trí rằng mình sáng suốt, một hãy vui nhận ý kiến người khác.

Con có ý kiến hay ? Vì lòng mến Chúa, con cứ bỏ nó đi để theo ý người khác, như thế trong đường thiêng liêng, con sẽ tiến được rất xa.

Ta thường nghe nói : Chịu nghe và theo lời bàn của người khác thì chắc chắn hơn.

Cũng có trường hợp ý kiến đôi bên cùng phải cả, nhưng nếu cứ cố chấp không chấp nhận ý kiến người khác, khi lý trí hay hoàn cảnh bắt buộc : đó là một triệu chứng kiêu hãnh và điên gàn.

SUY NIỆM

Phúc lớn cho người biết tùng phục một Chúa trong bản thân các Đấng Bề Trên thay mặt Chúa. Và người biết kiên nhẫn thực hành đức vâng lời, có công lớn biết bao ! Đó là một hy sinh liên lỉ và kính ái hoàn hảo nhất.

Chính đức vâng lời là giá trị, là vinh dự, là công phúc của đời sống Công giáo, nhất là bậc tu trì, vì nó làm cho Chúa trở nên Thầy tuyệt đối và sở chủ lòng ta.

Nhưng cho được thế, phải để tâm trí và hành động cộng tác vào việc thực hiện đức vâng lời; lý trí công nhận tâm hồn yêu mến, làm cho nhanh nhẹn, quảng đại và bền bỉ.

Lạy Chúa cứu chuộc con, làm sao khi thấy Chúa hy sinh quyền tối cao để vâng lời mà con không yêu thích và thực hành đức vâng lời được.

Làm sao khi thấy Chúa 30 năm trường vâng lời Đức Mẹ và Thánh Giuse trong hết mọi việc, mà con không thành tâm theo trọn những điều Chúa soi cho con trong lề luật và trong các Đấng Bề trên ?

Thấy Chúa vâng lời cả bọn đao phủ khi chúng đặt Chúa nằm trên Thánh giá mà con phản kháng và kêu ca khi phải vâng lời được sao !

Lạy Chúa Giêsu ! Xin cho con biết thành tâm vâng lời để noi gương Chúa, để chứng tỏ lòng con luôn muốn làm vui lòng Chúa và để thực hiện thánh ý Chúa trong mọi nơi và mọi lúc.