February 2, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Chỉnh Đốn Hành Vi Ngôn Ngữ

Cách thức cầu nguyện

Con ơi ! Con hãy nói thế này trong mọi trường hợp : Lạy Chúa ! Nếu đẹp ý Chúa, con xin vâng như vậy !

Nếu hiển danh Chúa xin cho con được ơn đó vì danh Chúa.

Lạy Chúa ! Nếu xét cái này tiện và lợi cho con, xin Chúa ban phép cho con dùng để làm vinh danh Chúa.

Nhưng nếu Chúa thấy nó có hại hay không giúp gì cho phần rỗi linh hồn con, xin Chúa đừng để con ao ước nó.

Vì không phải tất cả mọi ước muốn dầu xem bộ tốt và hợp lý, đều do Chúa Thánh Thần cả đâu.

Thực rất khó phân biệt rõ được chính thần hay tà thần xui ta ước ao điều này điều nọ, hay lại do ý riêng ta.

Nhiều người ban đầu xem ra được Thánh Thần soi dẫn, cuối cùng té ra bị lừa.

Hãy khiêm tốn và tự hạ

Vậy mọi lúc con hãy ước ao và cầu xin Chúa với lòng kính sợ Ngài và khiêm nhượng thực tâm. Tất cả những cái xem ra đáng cầu xin. Nhất là con hãy tự thoát và phú thác cho Cha và nói :

Lạy Chúa ! Chúa biết rõ đàng nào tốt hơn, vậy xin Chúa hãy xử sự tùy ý Chúa.

Chúa ban cho con ơn gì, ban bao nhiêu và ban lúc nào tùy ý Chúa. Chúa hãy định đoạt về con theo Thượng trí Chúa, cho đẹp ý và vinh danh Chúa hơn.

Chúa muốn con ở đâu, hãy đặt con vào đó, hãy tự do định đoạt về con trong mọi sự.

Con đang ở trong tay Chúa, Chúa cứ lật đi, lật lại mặc ý Chúa.

Con là nô lệ Chúa và sẵn sàng theo ý Chúa. Con không muốn sống cho con, một muốn sống cho Chúa. Ước chi con được sống xứng đáng và trọn hảo hơn.

Xin ơn làm trọn ý Chúa

Lạy Chúa Giêsu hiền từ ! Xin ban cho con ơn Chúa, để ở với con, hành động với con và cố thủ với con cho đến cùng.

Hãy làm cho con luôn luôn ước ao và muốn những điều Chúa muốn, những điều đẹp lòng Chúa hơn.

Ước chi ý Chúa là ý con và ý con theo ý Chúa luôn và hoàn toàn phù hiệp với ý Chúa.

Ước chi con cũng muốn hay không muốn với Chúa. Ước chi con không có thể muốn hay không muốn điều Chúa muốn hay không muốn.

Xin cho con được nghỉ ngơi trong Chúa hơn mọi nơi người đời có thể mong ước, và cho tâm hồn con chỉ yên hàn trong Chúa.

Chúa là an bình thiết yếu của lòng con, là trạm nghỉ duy nhất của tâm hồn con. Ngoài Chúa mọi sự đều nặng nhọc và đầy ưu tư.

“Tôi sẽ ngủ và nghỉ yên trong nơi an bình này” (Ps.4,9) nghĩa là trong Chúa là nơi duy nhất, tuyệt hảo và bất diệt. Amen.

SUY NIỆM

Lòng con người ước muốn không cùng, đó là một nỗi khổ và có khi cũng là một nguy cơ. Vì “nguồn gốc mọi điều ác là tại ước muốn. Có người chỉ vì quá theo ước muốn mà mất Đức Tin và khổ cực”.

Những lúc tình dục quá mạnh, làm lu mờ lý trí, kiệt quệ ý chí, ta rất dễ ngộ nhận và cho là tốt, điều thật ra chỉ đáng bỏ, và bỏ điều thật ra đáng giữ : và hành vi ngôn ngữ của ta cũng vì đấy mà thiên lệch.

Phương pháp tối hảo để đề phòng ước muốn là chỉ muốn điều Chúa muốn, muốn như Chúa muốn, muốn lúc Chúa muốn và đừng bao giờ cố tình thất tín làm trái ý Chúa.

Lạy Chúa ! Ý Chúa là quy luật và nguyên ủy mọi điều thiện. Xin Chúa hãy là hồn cho mọi sinh hoạt của con. Con quyết làm, quyết bỏ và chỉ muốn mọi điều Chúa muốn. Xin cho ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.(từ cuốn “The Imitation of Christ”)