February 2, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Kiểm Điểm Và Tiết Chế Ước Muốn Của Lòng

Ước muốn phải hợp ý Chúa

* Tiếng Chúa: Con ơi ! Con còn phải học nhiều những việc mà đến giờ con vẫn chưa biết.

– Những gì vậy, lạy Chúa !

– Con phải bắt những ước muốn của con lệ thuộc hẳn ý muốn Cha, và con đừng tự ái quá, mà phải thành tâm theo ý Cha.

Những ước muốn của con thường làm cho con nóng nảy và hăng hái; nhưng con nên coi xem duyên cớ nào đã xui giục con: vinh danh Cha hay tư lợi của con ?

Nếu như con chỉ chú trọng đến Cha thì dù Cha định đoạt cách nào con cũng vẫn được thỏa mãn. Nhưng nếu con muốn đích và ích riêng, thì đó là điều làm chậm bước tiến và thêm nặng lòng cho con đấy.

Ảnh cùng dòng

Điều chế cả những ước muốn tốt

Vậy con hãy dè dặt đừng quá dựa vào ước muốn riêng khi chưa lĩnh ý Cha, để sau khỏi hối hận và chán ghét cả chính điều mà trước con đã ưng ý và tìm tòi như là điều thiện.

Không phải bất cứ cảm xúc nào xem ra tốt là đáng theo ngay, cũng như không phải bất cứ cảm xúc nào coi là đối lập là đáng bài trừ ngay.

Đôi khi cũng nên dè dặt trong cả những cử chỉ đạo đức thánh thiện, những ước muốn tốt, để khỏi vì hấp tấp mà chia trí, vì sốt sắng trái mùa mà nêu gương xấu cho người khác, bị công kích mà xao xuyến và chán nản.

Xác thịt phải tùy thuộc lý trí

Đôi khi cần phải dùng sức mạnh và can đảm cự tuyệt những ước muốn của giác quan, mà không cần xem nó có bằng lòng hay không, và phải cố gắng bắt nó tùy phục tinh thần mặc dầu nó không muốn.

Và đừng bao giờ ngừng tay sửa trị và điều chỉnh nó, cho đến khi thấy nó sẵn sàng tùng phục luôn, bằng lòng chịu thua thiệt, vui mừng trong những cái đớn hèn và không kêu ca khi gặp điều trái ý.

SUY NIỆM

Phải điều chỉnh ước muốn theo ý Chúa, bằng ơn Chúa và hướng nó về điều đẹp lòng Chúa.

Thực tình thống hối là phương pháp điều chế mãnh lực của ước muốn, dùng cường lực của nó để chống lại nó, kết hợp nó vào ước muốn duy nhất : đẹp lòng Chúa.

Tinh thần tự thoát, nhiệm vụ tất yếu của người Công giáo, hệ tại điều chế những ước muốn lố lăng, siêu nhiên hóa ước muốn trung lập rồi từ ước muốn đi đến quyết định và thực hành : đó là căn bản đời sống Công giáo.

Lạy Chúa ! Dưới hỏa ngục đầy những ước muốn suông với những câu “Tôi muốn được rỗi”. Nếu con chỉ muốn mà không làm, con cũng sẽ phải sa xuống đó. Xin cho con bỏ hẳn những ước muốn suông và biết thực hành theo ơn Chúa.

(từ cuốn “The Imitation of Christ”)