February 7, 2023

Đắn đo

Đừng tin mọi lời người ta nói cũng như mọi điều ta nghĩ. Nhưng phải khôn ngoan, thận trọng đắn đo xem những điều ấy có hợp thánh ý Chúa không ?

Ôi ! Ta yếu hèn quá ! Điều xấu nơi người khác, ta thường dễ tin, dễ nói hơn là điều hay, điều tốt của họ.

Những người hoàn thiện, không bạ ai nói gì cũng tin, vì họ biết con người tự nhiên hướng về điều ác và dễ lỗi lầm trong lời nói.

Cái khôn ngoan của nhân đức

Đừng hành động hấp tấp, cũng đừng cố chấp theo ý riêng : thế mới thực là khôn.

Đừng bạ ai nói cũng tin, đừng tin gì cũng vội nói lại với người khác : thế mới thực là khôn.

Bạn hãy học hỏi những người khôn ngoan và có lương tâm.

Thà học với người khôn ngoan từng trải còn hơn theo ý riêng.

Đời sống thánh thiện làm cho ta khôn, cái khôn của Chúa và cho ta một bài học kinh nghiệm vĩ đại.

Càng khiêm tốn và tùng phục ý Chúa, càng khôn ngoan và bình an trong hành động.

SUY NIỆM

Muốn hành động cho khôn, nên lấy hai điểm này làm mẫu mực :

Đừng bạ ai nói cũng tin, nghĩ gì cũng cho là phải, trái lại phải dẹp lòng tự ái và tình dục mà chỉ sẵn sàng chờ đợi thần ý Chúa.

Đừng cậy tài giỏi, thông thạo, nhưng phải đơn sơ và thành thực đón nhận ý kiến của người khác.

Những vị cao niên, những người kinh nghiệm chính là những cái mốc vững chắc cho bước đường của ta.

Lạy Chúa ! Chúa đã tự đặt mình làm mẫu gương hành động cho con. Chúa lại dạy con phải “Khôn như con rắn và đơn sơ như bồ câu”. Xin Chúa giúp con theo sát gương Chúa và thực hành được như lời Chúa răn dạy.