September 27, 2023
 1. Lưu ý: Khi cho con trỏ vào các hình đang chạy, hình đó sẽ đứng lại. Ấn vào mũi tên để cho hình chạy nhanh hơn, thay vì chờ cho hình tự động chạy. Các bài đăng trên youtube nằm ở cuối trang chính và có link riêng nằm trong mỗi chuyên mục.
 2. Bài mới đăng hôm nay:
  • Trên trang chính, phía tay phải, ấn vào khung hình lớn có tên bài viết đang chạy. 
  • Trên đầu trang chính có khung màu đỏ “Bài mới đăng” ấn vào một trong các tên bài đang chạy.
  • Cho con trỏ vào “trang chính” trên khung menu màu xanh, ấn vào link “Bài đăng gần đây
  • Trên khung menu màu xanh, ấn vào dấu hiệu tìm kiếm, viết  tên bài muốn tìm (có dấu sẽ hiệu quả hơn) rồi ấn search.
 3. Các bài được update mỗi ngày: