May 28, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Ít Người Mến Thánh Giá

Ít người mến thật

Giờ đây rất có nhiều người muốn lên Thiên đàng với Chúa Giêsu, nhưng rất ít người vác khổ giá với Chúa.

Nhiều người mong được yên ủi, nhưng ít người thích chịu đau khổ.

Nhiều người muốn ngồi ăn với Chúa, nhưng ít người muốn tiết chế ẩm thực như Chúa.

Ai cũng muốn vui hưởng với Chúa mà ít người chịu khó vì Chúa.

Nhiều người theo Chúa đến lúc bẻ bánh, nhưng ít ai chịu được nhục nhã của Thánh giá.

Nhiều người mến Chúa bao lâu không gặp trái ý.

Nhiều người ca tụng Chúa khi được Chúa ban yên ủi.

Nhưng nếu Chúa lánh đi và bỏ họ một tý, là y như họ phàn nàn hay nản chí luôn.

Ảnh cùng dòng

Mến trong đau khổ

Trái lại, người mến Chúa Giêsu chỉ vì Chúa, mà không vì được yên ủi riêng, là chúc tụng Chúa. Khi tâm hồn buồn sầu, khổ não, cũng như khi được yên ủi lớn lao.

Cho dầu ý Chúa không muốn bạn yên ủi cho, họ cũng không vì đó mà thôi chúc tụng và cảm đội ơn Chúa.

Ôi tình yêu Chúa Giêsu, tình yêu trong sạch không pha vụ lợi và tự ái, thứ tình yêu ấy mãnh liệt chừng nào ?

Những ai chỉ luôn luôn đi tìm yên ủi, có khác chi bọn làm mướn.

Họ đã không yêu mình họ hơn mến Chúa Giêsu đó sao? Vì họ đã luôn luôn nghĩ đến điều lợi cho họ.

Dễ tìm đâu được người mến Chúa Giêsu một cách vô vị lợi !

Tự thoát ly

Chả dễ tìm đâu được một người có đủ tinh thần để thoát ly mọi sự.

Ai tìm đâu được người có tinh thần khó khăn thực, người không dan díu gì với tạo vật !

Con người hiếm có ấy phải tìm xa xăm ở tận cùng trái đất mới gặp được.

Dầu ai bố thí hết của mình có, cũng chưa có gì đáng kể (Prov. 31,10; Cant. 8,7).

Dầu ai hãm mình đến cực khổ cũng chưa ăn thua gì.

Dầu thông thạo hết mọi khoa học, cũng vẫn còn xa lắm.

Dầu có nhân đức tuyệt vời sốt sắng nồng nhiệt, cũng vẫn kể là chưa có đủ những gì phải có, vẫn còn thiếu một điều cần thiết nhất.

Điều gì đó ? Thoát ly mọi sự rồi còn phải thoát ly chính mình, phải ra ngoài bản ngã, giũ sạch mọi tự ái.

Và dầu đã chu toàn nhiệm vụ, người đó vẫn cho là mình chưa làm được gì.

Họ không thiết gì những điều người đời cho là lớn lao, nhưng chỉ thành thực coi mình như tôi tớ vô ích như lời Đấng Chân lý : “Sau khi hoàn tất những việc Bề trên truyền, bạn hãy nói : Tôi là đầy tớ vô ích” (Lc. 17, 10).

Có thế mới kể được là khó khăn thực, có tinh thần thoát ly thực, và có thể nói được như Thánh Vương Đavit : “Tôi bị cô lập và đọa đày” (Ps. 24, 16).

Không ai giàu có hơn, thế lực hơn và tự do hơn người biết thoát ly tất cả, thoát ly chính mình và tự đặt mình xuống chỗ rốt hết.

SUY NIỆM

Phải mến yêu Chúa vì chính Chúa chứ đừng mến vì được sung sướng khi phụng sự Chúa; thứ lòng mến đó không có giá trị gì !

Ai còn tìm tự thỏa trong bất cứ một điều gì phải kể là người chưa biết mến.

Chúa Giêsu đã không tìm tự thỏa một tý gì, trái lại, Ngài đã tự thoát và chịu đựng đến cùng, chịu cả Đức Chúa Cha làm ngơ.

Ta hãy noi gương Chúa Giêsu để thực hiện tinh thần tự thoát đó.

Lạy Chúa ! Con đã hiểu Chúa đòi một người giáo hữu phải có tinh thần tự thoát, nhưng con hoàn toàn thiếu khả năng thực hiện nó.

Xin Chúa giúp con tự thoát cho mình để sống luôn cho Chúa.

(từ cuốn “The Imitation of Christ”)