February 7, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Mến Chúa Trên Hết

Tình yêu duy nhất

Hạnh phúc ai hiểu thấu được: mến Chúa Giêsu và tự khinh vì Chúa Giêsu, là gì ?

Phải dứt khoát dành cho Chúa tình bạn vượt trên các tình bạn. Chúa Giêsu muốn một mình Ngài được yêu hơn tất cả.

Tình yêu tạo vật hay lật lọng và không bền. Tình Chúa Giêsu tín trung và trường cửu.

Ai cấu kết với tạo vật, sẽ ngả theo tạo vật; ai cấu kết với Chúa Giêsu, sẽ đứng vững muôn đời.

Hãy yêu mến và kết nghĩa keo sơn với Chúa Giêsu. Vì dầu mọi người bỏ ta, Chúa vẫn không bỏ và trong giờ sau hết Ngài sẽ không để ta phải tiêu diệt.

Dầu muốn dầu chăng, một ngày kia bạn sẽ phải xa lìa tất cả.

Hãy gần gũi Chúa Giêsu luôn, khi sống cũng như lúc chết, và hãy tin tưởng vào lòng tín trung của Chúa, một mình Ngài sẽ giúp ta khi mọi người khác xa ta.

Ảnh cùng dòng

Tình yêu tuyệt đối

Tình Chúa yêu ta có điều đặc biệt này : Ngài không chịu được một đối thủ nào. Ngài muốn giữ độc quyền lòng ta và ở đó như một ông Vua trên ngai vàng.

Nếu ta biết loại trừ khỏi lòng ta mọi tình yêu tạo vật, Chúa Giêsu sẽ sung sướng ở lại trong ta.

Tất cả những gì ta sở cậy nơi người trần mà không tin tưởng vào Chúa Giêsu sẽ thất bại.

Ta đừng tin tưởng, cũng đừng sở cậy vào một cây sậy phất phơ theo gió. Vì “tất cả vật chất chỉ là cỏ khô và tất cả vinh dự vật chất sẽ héo tàn không khác gì hoa cỏ”.

Ta sẽ lầm to, nếu ta chỉ đoán xét người đời theo bộ dạng bên ngoài.

Và nếu ta đi tìm an ủi và lợi ích nơi người đời, thường ta sẽ chỉ gặp tai hại.

Nếu ta đi tìm Chúa khắp nơi, thế nào ta cũng sẽ gặp Chúa.

Nếu ta chỉ tìm chính ta, ta sẽ gặp, nhưng gặp để chuốc lấy tủi sầu.

Ai không tìm Chúa Giêsu, sẽ tự tác hại mình hơn là tất cả địch thù, tất cả vũ trụ hợp lại.

SUY NIỆM

Chúa Giêsu là người bạn hay ghen: Ngài muốn được yêu hơn hết và không chịu cho người nào, vật nào chia rẽ tình yêu.

Thật thế, chỉ mình Chúa đáng ta yêu hơn hết, vì Chúa đã yêu ta vô cùng.

Giả như ta có chết vì mến Chúa đó cũng chỉ mới là trả phần nhỏ nợ công bình và bác ái cho Chúa.

Nhưng rất đáng tiếc! Chẳng những ta đã không yêu Chúa được như Chúa đáng yêu mà tim ta đã bị chia năm sẻ mười.

Thánh Bernard nói: “Mức độ ta phải mến Chúa Giêsu, là yêu mến không hạn chế”.

Lạy Chúa Giêsu chí ái: Chúa đã chết vì yêu con. Đó là tang chứng cuối cùng để biểu dương lòng Chúa đối với con. Nhưng đó cũng là tiếng kêu đòi con phải yêu mến Chúa cho xứng đáng. Nhưng, lạy Chúa! Dầu con có chết đi một ngàn lần cũng không đáp nổi lòng thương vô cùng của Chúa… Xin Chúa cho con yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn con…

(từ cuốn “The Imitation of Christ”)