September 30, 2023

Họp Tiệc Ly

 CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ

Cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi với Đức Mẹ Maria, nghe một số thông điệp của Mẹ trong tác phẩm “Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ” và DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA.

  1. PHONG TRÀO LINH MỤC – LỜI GIỚI THIỆU TỪ ROMA, NƯỚC Ý

marian-main-book

Hiện nay Phong Trào Linh Mục Của Mẹ Maria gồm vài Hồng Y, 350 Gíám Mục, 150.000 Linh Mục triều và dòng, cũng như hàng chục triệu giáo dân khắp năm châu. Các đường nét hưóng dẫn của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu được trình bầy trong cuốn sách tựa đề “Gửi các Linh Mục, con yêu của Đức Mẹ” bao gồm các bài suy niệm của cha Gobbi.

Linh đạo của Phong Trào được tóm gọn trong ba điểm: thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và với Giáo Hội hiệp nhất với người, và dẫn đưa tín hữu vào cuộc sống tín thác cho Đức Mẹ.

Bản dịch tiếng Việt của sách đã được Linh Mục Lê Quang hoàn thành cách đây 16 năm (1999), nhưng mới được chị Kim Tuyến hoàn chỉnh trong tháng 3 năm 2015. Là thành viên của Phong Trào Linh Mục Của Mẹ Maria tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng mọi người cuốn sách quý này. Hy vọng linh đạo được trình bầy ở đây giúp chúng ta tất cả biết thánh hiến cuộc sống cho Đức Mẹ và ngày càng trở thành giống Chúa Giêsu Con Yêu của Mẹ hơn.

Roma 22-3-2015

Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng

  1. LỜI DỊCH GIẢ

img_a0257

Tôi vào Phong Trào Linh Mục của Mẹ cuối năm 1997, tôi đã cảm thấu một kế hoạch Thiên Chúa dùng Mẹ Maria qua cha Gobbi để quy tụ các Linh mục rồi đến các nhóm Giáo dân tín thác vào Chúa trong thời kỳ thử thách đức tin sắp đến và tình trạng mất đức tin của nhiều người hiện nay. Tôi vui mừng giới thiệu cuốn sách Cùng Các Linh Mục con ưu ái của Mẹ đến với mọi người, đây là những Lời Đàm Thoại Nội Tâm (interior locution) do cha Don Stefano Gobbi nhận được. Các sứ điệp từ năm 1973 đến 1990 do cha Dominic Lê Thành Nghĩa, OP. chuyển dịch.

Tôi đã cố gắng chuyển dịch các thông điệp từ năm 1991 đến 1997, thực sự tôi chưa hoàn tất và đã để công việc dở dang mãi 16 năm (1999-2015), cho đến khi chị Kim Tuyến mong muốn đọc tiếp phần còn lại các sứ điệp qua cha Gobbi, tôi mới tìm lại các sứ điệp này. Chị Kim Tuyến giúp sửa đổi và sắp xếp trước khi chuyển cho chị Kim Hà (www.memaria.org) để phổ biến cho mọi người.

Khi đọc các sứ điệp này, chúng ta đối chiếu với Thánh Kinh, nhất là sách Khải Huyền, chúng ta hiểu nhiều hơn về thời đại chúng ta đang sống. Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót luôn mời gọi chúng ta trông cậy và đặt hết niềm tin chúng ta vào Chúa. Dầu hoàn cảnh có khó khăn cho đức tin, Chúa luôn dẫn dắt Hội thánh đến chiến thắng cuối cùng trên sự dữ, Giáo Hội sẽ thánh thiện hơn như Tân Nương điểm trang lộng lẫy kết hiệp trong tình yêu với Đức Kitô.

Về thời gian, cha Gobbi nói đến thời đại thanh tẩy, chúng ta đừng tính toán theo toán học vào một năm cố định nào, vì thời gian của Chúa là thời gian của Lòng Thương Xót, của tình yêu. Khi con người đã tự hoán cải về với Chúa thì đâu cần hình phạt thanh tẩy. Chúng ta nhớ câu chuyện Giona và thành Ninivê, tiên tri Giona đã công bố “còn 40 ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ” (Giona 3, 4), nhưng mọi người ở Ninivê đã hoán cải, và 40 ngày đó kéo dài đến mấy ngàn năm vẫn chưa xảy ra.

Khi đọc những sứ điệp này chúng ta nên lập những nhóm HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi và đọc sứ điệp chung với nhau để xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt Giáo hội và mỗi người chúng ta tận hiến cho Mẹ và hiệp nhất với Đức Thánh Cha để cùng với Chúa Giêsu tôn vinh và thực hiện thánh ý Chúa Cha. Xin Mẹ Maria quy tụ chúng ta chung quanh Chúa Giêsu nhờ Thánh Thần tình yêu là Linh hồn của Giáo Hội giúp chúng ta làm chứng nhân cho Sứ Điệp Tin Mừng của Chúa trong thời đại hôm nay.

Arkansas, Lễ Truyền Tin 25-3-2015

Linh Mục Peter Lê Quang

  1. GHI DANH VÀO PHONG TRÀO: CÁC LINH MỤC xin ghi danh vào The Marian Movement of Priests. PO Box 8, St. Francis, Maine 04774-0008  USA.

Còn giáo dân ghi danh với những Linh mục điạ phương của mình để họp Cầu nguyện với nhau hàng tuần và chia sẻ Sứ điệp Đức Mẹ với nhau.

Chương trình HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI Đức Mẹ in ở cuối sách “Cùng Các Linh Muc Con Cưng Của Mẹ”. Linh mục linh hướng ghi danh sách và báo lên trung ương. Đây không phải là Hội Đoàn, nhưng là tinh thần cầu nguyện và ý thức tình trạng hiện tại của thế giới, để chúng ta giữ vững đức tin khỏi những lạc thuyết và thời kỳ lực lượng Hỏa ngục đang tấn công Giáo hội cực kỳ cao độ như hôm nay. Giáo hội trải qua thời kỳ bách hại.

Có thể ghi danh qua các email này: radiolongchuathuongxot@gmail.com; johntrancsjb@gmail.com; hoivnssa@gmail.com; Ghi Tên Thánh, Họ Và Tên, số phone, Email, số địa chỉ nhà. Ghi danh miễn phí.

Nếu chúng ta hàng ngày Lần Chuỗi Kinh Mân Côi thì nên hưởng ứng chương trình cầu nguyện sau đây: HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ (chương trình này đã được in ở cuối cuốn sách:”Cùng Các Linh Muc Con Cưng Của Mẹ do LM Gobbi đã được Đức Mẹ Maria mạc khải và ghi ra. LM Peter Quang Lê đã dịch ra tiếng Việt từ 16 năm trước (1999) nhưng mãi đến cuối tháng 10-2015 mới được Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ phát hành.

Quý vị có thể download audio book về 2 cuốn sách Cùng Các LM Con Cưng Của Mẹ, và đọc sách này trên mục Sách Online của http://www.memaria.org.

  1. Chương trình: HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ (CENACLES)

cenacles

1/ Lạy  Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời cầu bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Tình Chí Ái của Ngài (3 lần) – Kinh Chúa Thánh Thần.

2/ Kinh Tin Kính- Ý cầu nguyện tự phát.

3/ Kinh Lạy Cha-3 kinh Kính Mừng xin ơn tin, cậy mến – Sáng Danh

4/ Lần Chuỗi Mân Côi: Suy niệm các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng.

Sau khi đọc: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con … , thì đọc:

  • Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu các Linh hồn.
  • Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời cầu bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Tình Chí Ái của Ngài.
  • Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ôi Bí tích cực thánh, Bí tích thần linh, mọi phút giây, chúng con ngợi khen và cảm tạ Ngài.

5/  Sau khi lần chuỗi xong, đọc kinh Lạy Nữ Vương.

6/ – Lạy Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

– Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

7/  Lạy Chúa, là Cha của Chúa Con duy nhất, nhờ đời sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Con đã chuộc lại cho chúng con những phần thưởng của cuộc sống vĩnh cửu, chúng con khẩn cầu Ngài, trong khi chúng con suy niệm những mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi Ðức Trinh Nữ Maria, xin cho chúng con được noi gương những gì chuỗi Mân Côi chứa đựng, và đạt được những ơn lành Chúa hứa ban qua chuỗi Mân Côi, chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

8/ Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin hãy trợ giúp chúng con trong các cuộc giao tranh, Ngài là Ðấng bảo vệ chúng con chống lại sự dữ và những cạm bẫy của ma quỷ. Chúng con khiêm cung cầu xin ngài, xin Chúa khiển trách ma quỷ, và lạy Lãnh tướng của Chúa cả trời đất, nhờ quyền của Chúa, xin ngài hãy xua đuổi vào hoả ngục ma quỷ và các thần dữ khác đang rảo khắp thế giới tìm cách làm hư hại các linh hồn. Amen.

9/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ÐỨC THÁNH CHA: KINH LẠY CHA, KÍNH MỪNG, SÁNG DANH.

10/ Ðọc Sứ Ðiệp Ðức Mẹ trong sách: Cùng Các Linh Mục, con cưng của Ðức Mẹ.  Cần suy niệm những  sứ điệp của Mẹ để phác thảo cách đơn sơ và chiếu sáng trên cuộc lữ hành của chúng ta để tăng trưởng trong tình yêu và trong đời sống với Mẹ nhờ tận hiến cho Trái Tim Vẹn sạch Mẹ. (www.memaria.org)

  1. KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, Nơi ẩn náu của tội nhân, là những người thuộc về phong trào của Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng. Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ yếu sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội. Chúng con thề hứa sẽ trở lại cuộc sống nội tâm mà Phúc Âm cấp bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén vào bản thân, những hòa giải dể giải với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh Ý Chúa Cha.

Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đời sống và ơn gọi người Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ mới, sốt sắng tham dự Thánh Lễ, và tham gia công việc tông đồ, hằng ngày đọc kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc Âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ luật Chúa, và thực hành các nhân đức, nhất là nhân đức trong sạch.

Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm, và các Linh Mục, để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng Giáo Hội. Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn nên các Tông đồ hiệp nhất cầu nguyện và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng. Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các Linh hồn mà chúng con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ. Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đỗ vỡ đức tin cho nhiều người, tội phạm thánh đã xâm nhập vào Đền Thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng ngày càng lan tràn khắp thế giới, với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.

Link Bản Dịch Tiếng Việt Tập 1 và 2

Thông Điệp Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ

Tải xuống cuốn sách Cùng Các Linh Mục Con Cưng của Mẹ ( tập 2) 

LINH MỤC CON CƯNG CỦA ĐỨC MẸ 01 -190 Cha Gobi (tập I)

LINH MỤC CON CƯNG CỦA ĐỨC MẸ 2