October 5, 2022

Họp Tiệc Ly

 CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ

Cầu nguyện Chuỗi Kinh Mân Côi với Đức Mẹ Maria, nghe một số thông điệp của Mẹ trong tác phẩm “Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ” và DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA.

 1. PHONG TRÀO LINH MỤC – LỜI GIỚI THIỆU TỪ ROMA, NƯỚC Ý

marian-main-book

Hiện nay Phong Trào Linh Mục Của Mẹ Maria gồm vài Hồng Y, 350 Gíám Mục, 150.000 Linh Mục triều và dòng, cũng như hàng chục triệu giáo dân khắp năm châu. Các đường nét hưóng dẫn của Phong Trào Linh Mục Thánh Mẫu được trình bầy trong cuốn sách tựa đề “Gửi các Linh Mục, con yêu của Đức Mẹ” bao gồm các bài suy niệm của cha Gobbi.

Linh đạo của Phong Trào được tóm gọn trong ba điểm: thánh hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Mẹ Maria, hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng và với Giáo Hội hiệp nhất với người, và dẫn đưa tín hữu vào cuộc sống tín thác cho Đức Mẹ.

Bản dịch tiếng Việt của sách đã được Linh Mục Lê Quang hoàn thành cách đây 16 năm (1999), nhưng mới được chị Kim Tuyến hoàn chỉnh trong tháng 3 năm 2015. Là thành viên của Phong Trào Linh Mục Của Mẹ Maria tôi xin hân hạnh giới thiệu cùng mọi người cuốn sách quý này. Hy vọng linh đạo được trình bầy ở đây giúp chúng ta tất cả biết thánh hiến cuộc sống cho Đức Mẹ và ngày càng trở thành giống Chúa Giêsu Con Yêu của Mẹ hơn.

Roma 22-3-2015

Linh Mục Giuse Hoàng Minh Thắng

 1. LỜI DỊCH GIẢ

img_a0257

Tôi vào Phong Trào Linh Mục của Mẹ cuối năm 1997, tôi đã cảm thấu một kế hoạch Thiên Chúa dùng Mẹ Maria qua cha Gobbi để quy tụ các Linh mục rồi đến các nhóm Giáo dân tín thác vào Chúa trong thời kỳ thử thách đức tin sắp đến và tình trạng mất đức tin của nhiều người hiện nay. Tôi vui mừng giới thiệu cuốn sách Cùng Các Linh Mục con ưu ái của Mẹ đến với mọi người, đây là những Lời Đàm Thoại Nội Tâm (interior locution) do cha Don Stefano Gobbi nhận được. Các sứ điệp từ năm 1973 đến 1990 do cha Dominic Lê Thành Nghĩa, OP. chuyển dịch.

Tôi đã cố gắng chuyển dịch các thông điệp từ năm 1991 đến 1997, thực sự tôi chưa hoàn tất và đã để công việc dở dang mãi 16 năm (1999-2015), cho đến khi chị Kim Tuyến mong muốn đọc tiếp phần còn lại các sứ điệp qua cha Gobbi, tôi mới tìm lại các sứ điệp này. Chị Kim Tuyến giúp sửa đổi và sắp xếp trước khi chuyển cho chị Kim Hà (www.memaria.org) để phổ biến cho mọi người.

Khi đọc các sứ điệp này, chúng ta đối chiếu với Thánh Kinh, nhất là sách Khải Huyền, chúng ta hiểu nhiều hơn về thời đại chúng ta đang sống. Thiên Chúa đầy Lòng Thương Xót luôn mời gọi chúng ta trông cậy và đặt hết niềm tin chúng ta vào Chúa. Dầu hoàn cảnh có khó khăn cho đức tin, Chúa luôn dẫn dắt Hội thánh đến chiến thắng cuối cùng trên sự dữ, Giáo Hội sẽ thánh thiện hơn như Tân Nương điểm trang lộng lẫy kết hiệp trong tình yêu với Đức Kitô.

Về thời gian, cha Gobbi nói đến thời đại thanh tẩy, chúng ta đừng tính toán theo toán học vào một năm cố định nào, vì thời gian của Chúa là thời gian của Lòng Thương Xót, của tình yêu. Khi con người đã tự hoán cải về với Chúa thì đâu cần hình phạt thanh tẩy. Chúng ta nhớ câu chuyện Giona và thành Ninivê, tiên tri Giona đã công bố “còn 40 ngày nữa, Ninivê sẽ bị phá đổ” (Giona 3, 4), nhưng mọi người ở Ninivê đã hoán cải, và 40 ngày đó kéo dài đến mấy ngàn năm vẫn chưa xảy ra.

Khi đọc những sứ điệp này chúng ta nên lập những nhóm HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI Đức Mẹ bằng kinh Mân Côi và đọc sứ điệp chung với nhau để xin Chúa Thánh Thần dẫn dắt Giáo hội và mỗi người chúng ta tận hiến cho Mẹ và hiệp nhất với Đức Thánh Cha để cùng với Chúa Giêsu tôn vinh và thực hiện thánh ý Chúa Cha. Xin Mẹ Maria quy tụ chúng ta chung quanh Chúa Giêsu nhờ Thánh Thần tình yêu là Linh hồn của Giáo Hội giúp chúng ta làm chứng nhân cho Sứ Điệp Tin Mừng của Chúa trong thời đại hôm nay.

Arkansas, Lễ Truyền Tin 25-3-2015

Linh Mục Peter Lê Quang

 1. GHI DANH VÀO PHONG TRÀO: CÁC LINH MỤC xin ghi danh vào The Marian Movement of Priests. PO Box 8, St. Francis, Maine 04774-0008  USA.

Còn giáo dân ghi danh với những Linh mục điạ phương của mình để họp Cầu nguyện với nhau hàng tuần và chia sẻ Sứ điệp Đức Mẹ với nhau.

Chương trình HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI Đức Mẹ in ở cuối sách “Cùng Các Linh Muc Con Cưng Của Mẹ”. Linh mục linh hướng ghi danh sách và báo lên trung ương. Đây không phải là Hội Đoàn, nhưng là tinh thần cầu nguyện và ý thức tình trạng hiện tại của thế giới, để chúng ta giữ vững đức tin khỏi những lạc thuyết và thời kỳ lực lượng Hỏa ngục đang tấn công Giáo hội cực kỳ cao độ như hôm nay. Giáo hội trải qua thời kỳ bách hại.

Có thể ghi danh qua các email này: radiolongchuathuongxot@gmail.com; johntrancsjb@gmail.com; hoivnssa@gmail.com; Ghi Tên Thánh, Họ Và Tên, số phone, Email, số địa chỉ nhà. Ghi danh miễn phí.

Nếu chúng ta hàng ngày Lần Chuỗi Kinh Mân Côi thì nên hưởng ứng chương trình cầu nguyện sau đây: HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ (chương trình này đã được in ở cuối cuốn sách:”Cùng Các Linh Muc Con Cưng Của Mẹ do LM Gobbi đã được Đức Mẹ Maria mạc khải và ghi ra. LM Peter Quang Lê đã dịch ra tiếng Việt từ 16 năm trước (1999) nhưng mãi đến cuối tháng 10-2015 mới được Nhà Xuất Bản Giờ Của Mẹ phát hành.

Quý vị có thể download audio book về 2 cuốn sách Cùng Các LM Con Cưng Của Mẹ, và đọc sách này trên mục Sách Online của http://www.memaria.org.

 1. Chương trình: HỌP TIỆC LY CẦU NGUYỆN VỚI ÐỨC MẸ (CENACLES)

cenacles

1/ Lạy  Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời cầu bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Tình Chí Ái của Ngài (3 lần) – Kinh Chúa Thánh Thần.

2/ Kinh Tin Kính- Ý cầu nguyện tự phát.

3/ Kinh Lạy Cha-3 kinh Kính Mừng xin ơn tin, cậy mến – Sáng Danh

4/ Lần Chuỗi Mân Côi: Suy niệm các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng.

Sau khi đọc: Lạy Chúa Giêsu xin tha tội cho chúng con … , thì đọc:

 • Giêsu, Maria, Giuse, con mến yêu, xin cứu các Linh hồn.
 • Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến, xin hãy đến nhờ lời cầu bầu đầy thần thế của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ Maria, Bạn Tình Chí Ái của Ngài.
 • Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Ôi Bí tích cực thánh, Bí tích thần linh, mọi phút giây, chúng con ngợi khen và cảm tạ Ngài.

5/  Sau khi lần chuỗi xong, đọc kinh Lạy Nữ Vương.

6/ – Lạy Rất thánh Ðức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.

– Ðáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

7/  Lạy Chúa, là Cha của Chúa Con duy nhất, nhờ đời sống, sự chết và sự phục sinh của Chúa Con đã chuộc lại cho chúng con những phần thưởng của cuộc sống vĩnh cửu, chúng con khẩn cầu Ngài, trong khi chúng con suy niệm những mầu nhiệm của chuỗi Mân Côi Ðức Trinh Nữ Maria, xin cho chúng con được noi gương những gì chuỗi Mân Côi chứa đựng, và đạt được những ơn lành Chúa hứa ban qua chuỗi Mân Côi, chúng con cầu xin nhờ Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

8/ Lạy Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, xin hãy trợ giúp chúng con trong các cuộc giao tranh, Ngài là Ðấng bảo vệ chúng con chống lại sự dữ và những cạm bẫy của ma quỷ. Chúng con khiêm cung cầu xin ngài, xin Chúa khiển trách ma quỷ, và lạy Lãnh tướng của Chúa cả trời đất, nhờ quyền của Chúa, xin ngài hãy xua đuổi vào hoả ngục ma quỷ và các thần dữ khác đang rảo khắp thế giới tìm cách làm hư hại các linh hồn. Amen.

9/ CẦU NGUYỆN THEO Ý ÐỨC THÁNH CHA: KINH LẠY CHA, KÍNH MỪNG, SÁNG DANH.

10/ Ðọc Sứ Ðiệp Ðức Mẹ trong sách: Cùng Các Linh Mục, con cưng của Ðức Mẹ.  Cần suy niệm những  sứ điệp của Mẹ để phác thảo cách đơn sơ và chiếu sáng trên cuộc lữ hành của chúng ta để tăng trưởng trong tình yêu và trong đời sống với Mẹ nhờ tận hiến cho Trái Tim Vẹn sạch Mẹ. (www.memaria.org)

 1. KINH DÂNG MÌNH CHO TRÁI TIM VẸN SẠCH MẸ MARIA

Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ Thương Xót, Nữ Vương Trời Đất, Nơi ẩn náu của tội nhân, là những người thuộc về phong trào của Mẹ, chúng con xin dâng mình cho Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ cách riêng. Bằng việc dâng mình này, chúng con chủ yếu sống với Mẹ và nhờ Mẹ, tất cả những bổn phận chúng con đã lãnh nhận khi chịu phép Rửa tội. Chúng con thề hứa sẽ trở lại cuộc sống nội tâm mà Phúc Âm cấp bách đòi hỏi. Việc trở lại này sẽ giải thoát chúng con khỏi những dính bén vào bản thân, những hòa giải dể giải với trần thế, để như Mẹ, chúng con có thể luôn luôn thực hành Thánh Ý Chúa Cha.

Ôi Mẹ rất dịu dàng thương xót, khi phó dâng đời sống và ơn gọi người Kitô hữu cho Mẹ, để sống theo chương trình phần rỗi của Mẹ trong giờ quyết liệt của thế giới này, chúng con thề hứa sẽ sống theo ý Mẹ, nhất là tinh thần cầu nguyện và đền tạ mới, sốt sắng tham dự Thánh Lễ, và tham gia công việc tông đồ, hằng ngày đọc kinh Mân Côi, sống đời nhiệm nhặt theo Phúc Âm, nêu gương tốt cho mọi người về việc tuân giữ luật Chúa, và thực hành các nhân đức, nhất là nhân đức trong sạch.

Chúng con thề hứa sẽ hiệp nhất với Đức Thánh Cha, với Hàng Giáo Phẩm, và các Linh Mục, để thiết lập hàng rào ngăn chặn sự đối đầu đang lớn mạnh chống lại Quyền Giáo Huấn của Giáo Hội, đe dọa chính nền tảng Giáo Hội. Dưới sự che chở của Mẹ, chúng con muốn nên các Tông đồ hiệp nhất cầu nguyện và yêu mến Đức Thánh Cha, hiện rất cần thiết. Chúng con nài xin Mẹ che chở Ngài cách riêng. Sau hết, chúng con thề hứa sẽ hết sức dẫn đưa các Linh hồn mà chúng con tiếp xúc về việc sùng kính Mẹ. Vì ý thức rằng nạn vô thần đã gây nên đỗ vỡ đức tin cho nhiều người, tội phạm thánh đã xâm nhập vào Đền Thánh Chúa, sự dữ và tội lỗi đang càng ngày càng lan tràn khắp thế giới, với đầy lòng tin tưởng, chúng con cả dám nhìn lên Mẹ, nài xin và trông mong Mẹ ban ơn phần rỗi cho mọi người. Lạy Đức Nữ Đồng Trinh Maria, Mẹ khoan nhân, thương xót và từ ái. Amen.

Kinh Mân Côi: Họp Tiệc Ly Cầu Nguyện Với Đức Mẹ

Thông Điệp Cùng Các Linh Mục Con Cưng Của Mẹ

Tham khảo phần đầu từ 441 đến 463  ở link này

Xem phần tiếp theo 464 ở bên dưới

1981-ÁNH SÁNG VÀ VINH QUANG THIÊN CHÚA

1988-SỐ 371 -396 ÁNH SÁNG CHIẾU SOI TRẦN GIAN-P1

1989-SỐ 397- 416 LẠY CHÚA GIÊSU XIN HÃY ĐẾN

1990-SỐ 417 -440 – MẸ KHI NGƯỜI ĐẾN LẦN THỨ HAI

LINH MỤC CON CƯNG CỦA ĐỨC MẸ 01 -190 Cha Gobi (tập I)

LINH MỤC CON CƯNG CỦA ĐỨC MẸ 2

Tải xuống cuốn sách Cùng Các Linh Mục Con Cưng của Mẹ ( tập 2) 


1992 HÃY ĐI LOAN BÁO TIN MỪNG


464

Rubbio (Vicenza, Bắc Ý) 1-1-1992

Lễ Mẹ Thiên Chúa

Cuộc giải phóng của các con đã gần kề

 1. “Hôm nay, Mẹ mời gọi các con hướng nhìn lên Mẹ, hỡi các con yêu quí của Mẹ, vì cuộc giải phóng các con đã gần kề. Các con đang bước vào thời điểm quyết định, dẫn đưa các con đến cuộc khải hoàn Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ trong thế giới.
 2. Các biến cố nối đuôi nhau mau lẹ, và năm mới khai trương ngày hôm nay sẽ đưa đến việc thực hiện đầy đủ điều mà Mẹ đã tiết lộ cho các con trong một số bí mật của Mẹ.
 3. Hành động của kẻ thù Mẹ sẽ tăng thêm cường độ để nó trải rộng địa bàn hoạt động của nó trên toàn thể nhân loại. Như vậy khắp nơi sẽ gia tăng sự dữ và tội lỗi, bạo lực và oán thù, thác loạn và vô tín. Chiến tranh sẽ lan rộng, bao trùm nhiều dân và nhiều nước. Biết bao con cái khốn khổ của Mẹ sẽ phải vác nặng cây khổ giá đẫm máu ấy.
 4. Nhưng các con hãy trông cậy. Hãy ngước mắt lên Mẹ, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ thật của các con.“Hôm nay Mẹ báo tin cho các con biết là các con sắp được giải phóng”.
 5. Bởi thế, trong Giáo Hội, tối tăm còn phủ xuống, còn mịt mù hơn nữa, đến độ bao trùm hết mọi sự. Các điều sai lầm càng được tung ra và nhiều người lìa xa Ðức Tin chân thật. Dịch bỏ đạo lan tràn; cả chủ chăn lẫn đoàn chiên trao phó cho họ đều mắc phải. Khắp nơi trên thế giới, Giáo Hội sẽ chịu nhiều đau khổ như ái nữ của Mẹ đang hấp hối và chịu đóng đinh.
 6. Sự phản kháng chống đối Ðức Giáo Hoàng ngày càng thêm mãnh liệt; nào là thần học gia, Giám Mục, Linh Mục và giáo dân, đối đầu công khai với quyền giáo huấn của Ngài. Vị Giáo Hoàng của Mẹ sẽ bị cô lập hơn, khi mà nhiều người từ bỏ Ngài, chỉ trích và nhạo báng Ngài.
 7. Nhưng các con hãy giữ vững lòng trông cậy và hãy kiên nhẫn. Hãy mạnh mẽ trong lòng tin và lòng trông cậy. Hãy ngước mắt lên Mẹ, Mẹ Thiên Chúa và Mẹ thật của các con.“Hôm nay Mẹ báo tin cho các con biết là cuộc giải phóng sắp đến rồi”.
 8. Các con hãy ra đi, hỡi các con yêu dấu, hãy đi khắp nơi để mang ánh sáng của Chúa Kitô đến cho thế giới. Thời giờ đã điểm. Ðừng lo sợ, nếu thế gian không biết các con, nếu các con bị khinh khi, bị gạt ra ngoài và bị bách hại. Mẹ luôn luôn ở với các con. Hãy tỏ cho mọi người biết các con là con ưu ái của Mẹ, đã tận hiến cho Mẹ. Các con là những Tông đồ thời buổi cuối cùng của thời nay, mà hai mươi năm qua Mẹ đã đào tạo với các sứ điệp của Mẹ qua trung gian đứa con bé nhỏ nhất của Mẹ.
 9. Hãy bước đi trên con đường khinh chê thế gian và bản thân mình, khiêm nhường và nhỏ bé, yêu thương và thanh sạch. Như thế, các con trở thành những người Samaritanô tốt lành cho Giáo Hội hôm nay đang chịu quá nhiều đau khổ. Hãy yêu thương luôn luôn, đừng lên án ai bao giờ. Hãy yêu thương mọi người với lòng âu yếm của Ðức ái Linh Mục.
 10. Các con hãy kết hiệp nên một với Ðức Thánh Cha để giúp Ngài vác cây khổ giá nặng nề trèo lên Calvariô.
 11. Hãy rảo khắp mọi nẻo đường thế giới, tìm kiếm những đứa con khốn khổ lưu lạc của Mẹ. Hãy ôm vào vòng tay Linh Mục các con, người nghèo khó, bệnh tật, thất vọng, bị bỏ rơi, bị thử thách, bị chèn ép, tất cả vô số nạn nhân của bạo lực, thù oán và chiến tranh. Hãy dẫn đưa tất cả vào nơi trú ẩn an toàn của Trái Tim Vẹn Sạch Mẹ.
 12. Hãy ngước mắt lên trong thời buổi tối tăm mà các con đang sống, và đừng sợ nếu hiện nay Satan đang rõ ràng thống trị thế giới và làm chủ nhân ông của toàn thể nhân loại. Nước của Satan sẽ sớm trở thành đống đổ nát tan tành và quyền năng của nó sẽ bị phá hủy, bởi vì chính Mẹ sẽ trói nó lại với xích xiềng và nhốt nó vào lửa đời đời hư vong, không còn có thể thoát ra được nữa.
 • Rồi chính Chúa Giêsu Kitô, Vua Vinh hiển đời đời sẽ ngự trị trên toàn thế giới đổi mới, và như vậy, Ngài sẽ khai trương thời mới, đang ở trước ngưỡng cửa của các con.
 1. Vì vậy, lời Mẹ lặp lại với các con trong đầu năm mới này là hãy vững tâm. Hãy sống niềm tin và niềm trông vậy vững vàng mỗi ngày. Hãy ngước mắt lên Mẹ, Mẹ của Chúa Giêsu, và Mẹ thật của các con: Hôm nay Mẹ loan báo cho các con biết là cuộc giải phóng các con đã gần kề.”

465

San Salvador 02-02-1992

Lễ Dâng Chúa Giêsu vào đền thờ

Ra đón rước Chúa đến

 1. “Hỡi các con yêu dấu, cùng với Mẹ, Mẹ Thiên Quốc của các con, chúng ta hãy đi đón rước Chúa đến”.
 2. Hãy để Mẹ bồng các con trên tay từ mẫu của Mẹ, như Mẹ đã ẵm bồng Chúa Giêsu Hài Nhi lên đền thờ Giêrusalem, với tình thương và niềm hạnh phúc tràn trề. Ngày hôm nay, trong lúc cử hành thánh Lễ, các con hãy sống lại mầu nhiệm ấy.
 3. Và con, hỡi con nhỏ của Mẹ, chính hôm nay, con đang họp cầu nguyện trên đất nước này, bao năm đã từng bị chia ly, bị thương tích và bị xâu xé bởi một cuộc nội chiến tàn khốc và đẫm máu. Chính ngày hôm nay Mẹ đã ban cho đất nước này hồng ân quí trọng ơn hòa bình.
 4. Hãy cùng Mẹ đi gặp Chúa Giêsu đang đến trong hòa bình. Chúa Giêsu là bình an cho các con. Ngài đưa các con hiệp thông với Cha trên trời, trong Chúa Thánh Thần Tình Yêu, và ban cho các con cùng chung một sự sống Thiên Chúa do công Ngài lập ra trên đỉnh Calvariô, nhờ cuộc tế hiến cứu độ thế gian của ngài.
 5. Thế giới này không có hòa bình, bởi vì Chúa Giêsu không được đón nhận. Vì vậy, vai trò làm Mẹ của Mẹ là mở lòng tất cả các con cái Mẹ ra  để đón rước Chúa đến. Chỉ lúc đó, hòa bình mà người ta hết sức mong đợi và khẩn cầu mới có thể đến trên thế giới.
 6. Các con hãy cùng Mẹ đi đón Chúa đến trong tình thương. Nhân loại này đang bị đè bẹp dưới ách nặng nề của bạo lực, của oán thù, ích kỷ, tàn khốc, chia rẽ, và chiến tranh. Bao nhiêu người đang đau khổ, bao nhiêu người bị dày xéo, bị đàn áp và bị giết mỗi ngày do bởi con người thiếu khả năng yêu thương. Thế giới đâu khác gì một cõi sa mạc mênh mông, trái tim con người lạnh lẽo, chai đá, trơ trơ và khép kín trước những nhu cầu của các kẻ bé nhỏ nghèo khó, những kẻ bần cùng thiếu thốn.
 7. Thế giới này không có khả năng yêu thương, bởi vì không chịu tiếp đón Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là tình yêu. Khi Ngài đến, Ngài sẽ đem mọi người đến mức trọn lành tình yêu. Lúc đó thế giới trở nên một thửa vườn mới sống động, đẹp đẽ, và họp thành một gia đình duy nhất liên kết với nhau bởi sợi dây êm ái của Tình yêu Thiên Chúa.
 8. Các con hãy cùng Mẹ đi đón Chúa trong vui mừng. Chỉ một mình Chúa Giêsu ở giữa các con mới có thể mở trái tim các con ra để hưởng các kinh nghiệm êm đềm, hạnh phúc và hoan lạc.
 9. Các con hãy quên đi quá khứ đẫm máu. Hãy băng bó lại vết thương trầm trọng của thời đau thương thanh lọc và khốn quẫn mênh mang, bởi vì cuộc giải phóng của các con đã gần đến.
 10. Vì lý do đó, hôm nay, khi mà các con nhìn ngắm Mẹ trong mầu nhiệm Mẹ dâng Hài Nhi Con Mẹ vào Ðền thờ, Mẹ mời gọi các con hãy để cho Mẹ ẵm bồng các con vào Ðền thờ thiêng liêng, Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, để Mẹ dâng các con cho vinh quang Chúa Ba Ngôi, và được Mẹ dẫn đưa các con đến thời mới đang đợi chờ các con.”

466

Managua ( Nicaragua) 11-2-1992

Kỷ niệm hiện ra tại Lộ-Ðức

Mẹ giải thoát các con khỏi ách nô lệ

 1. Mẹ là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội. Với các lời ấy Mẹ đã

hiện ra nói với ái nữ  Bernadette của Mẹ, nơi hang đá Lộ Ðức. Mẹ là nguồn mạch đem lại niềm vui cho các con.

 1. Hôm nay, hỡi con nhỏ của Mẹ, con đến đây, trong nước Trung Mỹ này, nơi Mẹ đươc đặc biệt yêu mến, cầu khẩn tôn vinh bởi con cái thuộc về Mẹ. Chính con đã được nghe lặp đi lặp lại lời kêu lên, biểu lộ niềm tin và lòng yêu mến của họ – Ai là niềm vui của chúng ta? – Ðó là Ðức Ðồng Trinh Maria.
 2. Trong những năm gần đây, Giáo Hội nơi đây chịu thử thách nặng nề và bị đả thương hơn nữa. Các con cái Mẹ đã mang một ách nặng nề nô lệ tàn khốc, do chế độ vô thần Cộng Sản áp đặt. Nhưng Mẹ, Mẹ đã nhận lời cầu xin của họ, và Mẹ đã đích thân can thiệp để giải thoát họ khỏi ách nô lệ ấy.
 3. Hôm nay Mẹ hứa ban cho dân tộc này là dân của Mẹ vì họ đã được dâng hiến cho Mẹ, cho đất nước này là nước đã được ký thác cho Mẹ ơn đại hồng ân Hòa-Bình.
 4. Các con hãy đi theo vết chân êm ái của Mẹ Vô Nhiễm của các con, như thế các con sẽ được giải phóng khỏi mọi ách nô lệ.
 5. Mẹ giải phóng các con khỏi nô lệ tội lỗi đang đặt các con dưới quyền lực của Satan, và Mẹ dẫn dắt các con mỗi ngày sống trong sự tự do của con cái Chúa.
 6. Mẹ giải phóng các con khỏi nô lệ của các dục vọng lăng loàn, nhất là dâm ô, để đem các con đi trên con đường thánh thiện và thanh sạch.
 7. Mẹ giải phóng các con khỏi nô lệ ích kỷ và oán thù, để làm cho các con sống trong tình thương và trong sự thông hiệp với mọi người.
 8. Mẹ giải phóng các con khỏi nô lệ các chế độ chính trị được xây dựng trên việc phủ nhận Thiên Chúa, trên thuyết vô thần được chủ trương và quảng bá, ngõ hầu Mẹ chuẩn bị các con biết sống như một dân mới của Thiên Chúa, biết mở lòng ra cho việc thờ phượng hoàn hảo vinh quang Ngài.
 9. Mẹ giải phóng các con khỏi nô lệ thời buổi xấu xa của ngày hôm nay để dọn lòng các con bước vào thời mới đang tiến đến. Vì vậy, hôm nay, Mẹ mời gọi các con bước theo vết chân êm ái của Mẹ Vô Nhiễm, để tiến thẳng tới bến an toàn của cuộc giải phóng các con.
 1. Mẹ âu yếm chúc lành cho đất nước Nicaragua này, và tất cả mọi con cái của Mẹ ở nơi đây đang yêu mến Mẹ, tôn sùng Mẹ, và cầu khẩn Mẹ với biết bao tín thác và cậy trông.”

467

Quito (Equateur) 27-2-1992

Tĩnh tâm dưới hình thức họp mặt cầu nguyện với các  Giám Mục, Linh Mục Phong Trào Mẹ Maria của Châu Mỹ Latinh 

Mẹ của cuộc tái rao giảng Tin Mừng

 1. “Hỡi các con yêu dấu, Mẹ hài lòng biết bao về cuộc hội họp cầu nguyện và chia sẻ huynh đệ mà các con cùng làm với Mẹ, Mẹ trên trời của các con trong suốt những ngày này. Mẹ luôn luôn ở với các con. Mẹ hợp nhất trong lời cầu nguyện với các con và xiết chặt thêm mối thân tình huynh đệ giữa các con.
 2. Năm nay các con kỷ niệm 500 năm truyền bá Tin Mừng Châu Mỹ Latinh. Mẹ đã kêu gọi các con đến trong cuộc họp Hội Ðường này, vì Mẹ muốn thông qua cho các con tình thương, các nỗi âu lo và các hoạch định của Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ liên quan đến miền đất được Mẹ chúc lành đang bị thù địch của Mẹ xung kích và đả thương.
 3. Trước hết Mẹ nói với các con niềm vui lớn lao của Mẹ, vì Mẹ cảm thấy được người ta yêu mến biết bao ở đây, nhất là các kẻ bé nhỏ nghèo khó, đơn sơ, bệnh tật, đặc biệt là kẻ tội lỗi. Bởi vậy, Mẹ yêu các con với một tình thương xót từ mẫu. Mẹ luôn luôn ở bên cạnh các con như một người Mẹ âu yếm và chăm sóc. Mẹ dẫn dắt các con trên đường hòa bình, thánh thiện, trong sạch và bác ái.
 4.   Rồi Mẹ còn chia sẻ với các con những ưu tư và đau khổ của Trái Tim Mẹ trước hoàn cảnh đau thương mà các nước nơi đây đang trải qua, và của Giáo Hội mang nhiệm vụ truyền bá ánh sáng Chúa Kitô và Tin Mừng của Ngài. Hòa bình bị đe dọa bởi bạo lực lan tràn, bởi bất công xã hội còn lan rộng ra, bởi chia rẽ, bởi bao nhiêu quyền-lợi cá nhân trấn áp công ích, bởi con số lớn lao của con cái nghèo khổ của Mẹ phải vất vưởng sống trong những cảnh huống cùng cực phi nhân. Ðàng khác, những sự dữ, lũng đoạn nền cương thường đạo lý của các dân tộc ngày càng bành trướng thêm, như bẩn thỉu, dâm ô, ma túy, ly dị, sử dụng mọi phương thế cản ngăn sự sống, và các vụ phá thai đáng chúc dữ đang đòi Thiên Chúa phải trừng phạt!
 1. Vì vậy, Giáo Hội đang sống và chịu đau khổ trên lục địa này, đang bị đe dọa bởi chia rẽ nội bộ, đưa đến việc ly khai với Giáo Hội, và chống đối lại quyền Giáo huấn của Ngài do một số Giám Mục, thần học gia, Linh Mục và giáo dân gây ra. Nhất là thù địch của Mẹ đã muốn đả thương Giáo Hội với cạm bẫy thâm độc của nền thần học giải phóng, quả là một sự phản bội thật sự đối với Chúa Kitô và Tin Mừng. Vì vậy Trái Tim Mẹ ngày nay còn đang bị lưỡi gươm khổ đau đâm thâu.
 2. Cuối cùng Mẹ muốn tiết lộ cho các con hoạch định ân sủng và từ bi của Mẹ trên trời đối với các con. Mẹ nhìn thế giới như là sở hữu quí báu thuộc về Mẹ. Bởi đó trong dịp kỷ niệm 500 năm truyền bá Tin Mừng, Mẹ muốn cho thế giới được dâng hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ. Vì vậy Mẹ đã phái đứa con nhỏ của Mẹ đến mọi nơi để mời gọi các Giám Mục, các Linh Mục, Tu sĩ và giáo dân làm cuộc dâng hiến ấy do chính Mẹ muốn và kêu xin vào thời buổi của các con.
 3. Mẹ sẽ cứu Châu Mỹ La Tinh.
 4. Mẹ là Mẹ cuộc tái rao giảng Tin Mừng. Mẹ hướng dẫn các con như một ngôi sao trên con đường rực sáng trung thành với Chúa Kitô và Tin Mừng Ngài. Ðiều cần thiết là các con phải tin trở lại vào Tin Mừng của Chúa Giêsu.
 5.  Các con phải loan báo Tin Mừng cho mọi người trong sức mạnh nguyên tuyền không suy giảm của Tin Mừng. Hãy loan báo Tin Mừng một cách trong sáng như chính Chúa Giêsu Con Mẹ đã loan báo cho các con.
 6. Nhiệm vụ của Mẹ là đào tạo cho các con thành những tông đồ tái rao giảng Tin Mừng. Hỡi các con yêu dấu, Mẹ kêu gọi tất cả các con hãy dâng mình tận hiến cho Trái Tim Vô Nhiễm Mẹ, để được Mẹ đào tạo, để được Mẹ hướng dẫn cho sứ vụ quan trọng của các con. Ðược sức mạnh Chúa Thánh Thần thúc đẩy do Mẹ xin cho các con, các con hãy đi rao giảng cho mọi tạo vật. Hãy trở lại, hãy tin vào Tin Mừng: Nước Thiên Chúa thống trị sắp đến.
 7. Các con hãy ra khỏi Hội Ðường này trong bình an và hân hoan.  Mẹ luôn luôn ở với các con. Mẹ chúc lành cho tất cả các con cùng với các linh hồn đã được ký thác cho các con nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”