Cầu nguyện LCTX Chúa nhật đầu tháng

Mỗi Chúa Nhật đầu tháng, có một giờ kinh chung

  • lúc 7:00 pm giờ California, 9:pm giờ Texas, 10:pm giờ New York,
  • để tham gia, xin gọi số phone: 213-289-9000, sau đó bấm số ID là 90009000# (nhớ bấm dấu # sau số ID).

CHUỖI HẠT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT

 Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính.

Chuỗi Hạt LCTX thứ 1: Cầu Cho các Linh mục, Tu sĩ Dòng LCTX.

Xin Chúa ban tràn đầy sức mạnh, ơn khôn ngoan, bền đỗ xuống trên các Linh mục, các Tu sĩ Dòng LCTX để họ nhiệt thành rao giảng, thực hành và loan truyền LCTX cho toàn thế giới hầu có nhiều người nhận biết và trở về với LCTX.

-Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha,/ Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,/ để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

-Vì  cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới (10X).

Chuỗi Hạt LCTX thứ 2: Cầu Cho Ơn Gọi Dòng LCTX

Xin Chúa ban cho Dòng LCTX có thêm nhiều ơn gọi, nhiều tu sĩ, linh mục người dấn thân tham gia linh đạo LCTX. Xin cho các bạn trẻ lắng nghe và đáp lại tiếng Chúa mời gọi, để tận hiến cuộc đời cho ơn gọi và tham gia vào cánh đồng truyền giáo.

-Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha,/ Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,/ để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

-Vì  cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới (10X).

Chuỗi Hạt LCTX thứ 3: Cầu Cho Hiệp Hội LCTX tại USA

Xin Chúa ban cho Hiệp Hội LCTX tại USA ngày càng phát triển, có thêm nhiều hiến sĩ và hội viên tham gia để tôn kính, loan truyền và làm chứng cho LCTX nơi gia đình và xã hội. Xin cho cha linh hướng được dồi dào các ân sủng, nhiệt thành và hăng say phục vụ Chúa.

-Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha,/ Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,/ để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

-Vì  cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới (10X).

Chuỗi Hạt LCTX thứ 4: Cầu Cho Quý Ân nhân, các Hội Viên và gia đình.

Xin Chúa cho các Ân nhân, các Hội viên được Chúa thương gìn giữ, che chở khỏi mọi gian nguy, khốn khó, cùng tuôn đổ tràn đầy ân sủng LCTX xuống trên họ và gia đình. Xin Chúa đón nhận và ban phúc lành cho những hy sinh, đóng góp của họ.

-Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha,/ Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,/ để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

-Vì  cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới (10X).

Chuỗi Hạt LCTX thứ 5: Cầu Cho Hội Viên đang gặp khó khăn, đau yếu bệnh tật và đã qua đời.

Xin Chúa thêm sức mạnh, an ủi, lòng tín thác cho các hội viên đang gặp khó khăn, thử thách, và chữa lành những người đang đau yếu bệnh tật. Xin Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm cho các hội viên đã qua đời và đưa các linh hồn ấy vào thiên đàng hưởng phúc trường sinh muôn đời.

-Lạy Cha Hằng Hữu,/ con xin dâng lên Cha,/ Mình và Máu ,/ Linh hồn và Thần tính của Con rất Yêu Dấu Cha / là Đức Giêsu Kitô, /Chúa Chúng con,/ để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.

-Vì  cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới (10X).:

– Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữuxin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3x)

– Ôi, Máu và Nước tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Chúa Thương Xót,  chúng con trông cậy nơi Ngài. (3x)

Kinh Tận Hiến cho Chúa Thương Xót

    Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay chúng con xin hoàn toàn tận hiến cho Chúa,/ trong bàn tay từ ái Chúa,/ chúng con dâng hiến trọn vẹn quá khứ,/ hiện tại và tương lai của chúng con./

Lạy Chúa Giêsu,/ từ nay xin Chúa hãy săn sóc,/ bảo vệ,/ che chở gia đình của chúng con./ Xin giúp chúng con trở thành những người con ngoan hiền của Chúa/ và của Mẹ Maria Rất Thánh,/ Mẹ Chúa./

     Qua diện mạo của Chúa đây,/ xin Lòng Thương Xót của Chúa chiến thắng mọi thế lực ác thần trên thế gian./ Xin cho những ai khi sùng kính Lòng Thương Xót của Chúa sẽ không bị hủy diệt./ Xin Lòng Thương Xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này,/ là niềm hy vọng trong lúc sinh thì/ và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng./ Chúng con cầu xin Chúa  là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời./ Amen.


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.