January 30, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Tự Hạ Trước Nhan Chúa

Tự giác

Ảnh cùng dòng

“Tôi sẽ thưa cùng Chúa, dầu tôi là bụi tro” (Gen.18,27).

Nếu con tự tôn, là chính Chúa sẽ phản lại con và tội lỗi con sẽ bị phơi bày, mà con không thể chối cãi được.

Nhưng nếu con biết tự hạ và tự diệt; nếu con bỏ được hẳn óc tự tôn mà coi mình là bụi tro như con đáng. Ơn Chúa sẽ giúp con, ánh sáng Chúa sẽ soi tới lòng con và mọi tư tưởng tự tôn, dầu bé nhỏ mấy cũng sẽ bị tiêu tan hẳn trong đáy vực hư vô của con.

Lúc đó Chúa sẽ cho con hiểu rõ về con, thấy rõ cả hiện tại và dĩ vãng cũng như nguồn gốc của con : “Vì con là hư vô mà con không biết” (Ps. 77, 21).

Cá nhân con chỉ là hư vô và thấp hèn. Nếu được Chúa đoái nhìn, tức khắc con trở nên kiên vững và đầy tràn vui sống.

Có điều con còn lấy làm lạ là bản thân con, con chỉ luôn hướng về bụi đất, mà sao Chúa tôn con lên sớm quá và hậu đãi con thế !

Ơn Chúa vượt công đức và ước muốn ta

Tất cả những điều đó là do lòng Chúa thương yêu ban không cho con. Lòng thương Chúa đã trợ giúp con trong những lúc khẩn cấp, để gìn giữ con khỏi bao gian lao, sau cùng đã cứu con khỏi bao điều ác hại.

Chính con đã tự hủy diệt, vì đã yêu mình một cách bất chính. Nhưng giờ đây, chính lúc con đi tìm Chúa và yêu mến Chúa bằng một tình yêu tinh thuần, con đã thấy Chúa, con đã hiểu mình con và tình yêu Chúa đã giúp con hiểu thấu được cái hư vô của con.

Vì lạy Chúa, bạn chí ái của con ! Chúa đã xử với con hậu hơn con đáng, hơn điều con dám mong ước và cầu xin.

Lạy Chúa ! Xin chúc tụng Chúa, vì dầu người ta không đáng mà lòng khoan dung từ ái Chúa đã ban ơn cả cho người vô ơn, cả cho người phản bội Chúa.

Chúa hãy làm cho chúng con trở lại với Chúa, để chúng con nên những người biết ơn, khiêm nhượng và nồng nhiệt, vì Chúa ơn Cứu độ, là thánh đức, là sức mạnh của chúng con.

SUY NIỆM

Chúa khoan hồng với mọi lầm lỗi của nhân loại, nhưng Chúa đã không tha tội kiêu ngạo vì nó xúc phạm trực tiếp đến bản thể Chúa.

Luxiphe trong giây lát phải đầy xuống hỏa ngục, thủy tổ Ađam trong nháy mắt phải trục xuất khỏi địa đường chỉ vì muốn ngang hàng với Thiên Chúa.

Trái lại Chúa nâng đỡ và phù trợ người khiêm nhượng: “Ai hạ mình xuống sẽ được Chúa nâng lên”.

Lạy Chúa ! Xin đừng để lòng tự ái che mắt không cho con nhìn thấy cái thấp hèn của con. Xin giúp con tự hạ để đáng Chúa khoan hồng trong ngày công phán.

(từ cuốn “The Imitation of Christ”)

Ảnh cùng dòng

Danh GIÊSU với các thánh

Thánh Gioan tông đồ: 24 lần trong các thư của ngài.
Thánh Phaolô: 154 lần trong các thu của ngài.
Thánh Bênađô: trước khi làm gì như mở sách, uống nước, …đều kêu Danh Chúa Giêsu: “Lạy Chúa Giêsu!
Thánh Phanxicô Khó Khăn năng kêu tên Giêsu. Và mỗi lần kêu như vậy, ngài nghe ngọt như có mật ong trong miệng lưỡi.
Thánh Ephrem mỗi lần thấy có tên Giêsu thì hôn một cách cung kính.
Thánh Bernađinô khi giảng thì viết tên Giêsu trên một cái bảng nhỏ và đưa cho giáo dân thờ lạy.
Thánh Léonard de Port Maurice dạy bổn đạo viết tên Giêsu nơi cửa nhà để được ơn thiêng che chở.
Thánh Inhaxiô Loyola đặt tên Giêsu cho dòng mình lập.
Thánh Phanxicô Xaviê ao ước thấy tên Giêsu được vinh hiển, nên gặp ai cũng chào câu: “Chớ gì Chúa Giêsu Kitô được ngợi khen!
Thánh Phanxicô Salêsiô mỗi lần đọc tên Giêsu là mỗi lần nghe sốt sắng lạ lùng.
Bà thánh Phanxica Chantal, lập Dòng Đi Viếng, lấy thanh sắt đỏ, khắc tên Giêsu trên ngực.

GPVL