October 3, 2023

Barling, AR ngày 8 tháng 10, 2021 

XIN CHUNG SỨC THÀNH LẬP NHÀ NGUYỆN LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT 

   Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã tôn phong hiển thánh cho Sr. Faustina ngày 30 tháng 4, 2000. Thánh Faustina, tông đồ của Lòng Chúa Thương Xót, nói với cha Soppocco :  Ý muốn của Chúa là thành lập dòng nam , dòng nữ , và cộng đoàn giáo dân khẩn cầu và thực hành Lòng Chúa Thương Xót. Dòng Nữ đã được thành lập từ năm 1939, nhưng dòng nam mãi đến năm 2005 mới khởi sự những bước đầu. Chúng ta cố gắng giúp cho dòng Nam được phát triển theo ý Chúa muốn.   

    Ở Mỹ hiện giờ có được 6 thầy và một cha đã ghi danh vào dòng LCTX và sau khi cầu nguyện nhiều ngày, tôi tìm được một cơ sở là Nhà thờTin Lành treo bảng bán:  4235 Kelley Highway, Fort Smith, AR 72904 với giá là $399,999.00 đô, trong đó phần nhà thờ là 4750 square feet (cung thánh, văn phòng và restroom), các phòng học có restroom là 3175 sq feet, phần hội trường có nhà bếp là 3175 sq feet. Lô đất rộng 2.54 acres khoảng 10,000 m2.   

    Tạ ơn LCTX, chủ nhà đã đồng y bán $310,000.00 đô và ngày 8 tháng 10, 2021 Đức Giám Mục địa phương GP Little Rock Arkansas đã cho phép xử dụng làm  DIVINE MERCY RETREAT HOUSE với NHÀ TĨNH TÂM LÒNG CHÚA THƯƠng XÓT dưới sự hướng dẫn của Giáo quyền, hội trường có nhà bếp và các phòng tĩnh tâm.  Và chúng ta tiến hành trả tiền để mua.  Xin mời quý tín hữu sùng kính Lòng Chúa Thương Xót chung sức đóng góp vào công trình Nhà Nguyện LCTX và nhà tĩnh tâm cho các ơn gọi Linh mục tu sĩ Dòng LCTX và cho mọi tín hũu.  Xin chọn các mục sau đây để ghi danh dâng cúng:   

 –  Ân nhân bậc 1:    $5000.00                     –  Ân nhân bậc 2:    $3000.00   

–  Ân nhân bậc 3:    $1000.00                      –  Ân nhân bậc 4:     $500.00   

–  Yểm trợ tùy lòng:   $. . .   

–      Ân nhân đặc biệt dành cho:   

1.    Cung Thánh: $25,000                                             2.   Bàn thờ: $20,000 
3.    Nhà tạm Thánh Thể:  $15,000(đã có người dâng)     4.   Bức ảnh LCTX lớn:   $10,000.00 (đã có người dâng)
5.    Hội trường ĐHY Phanxico Ng.V.Thuận: $70,000        6.   Phòng tĩnh tâm:   $7,000 /1phòng    

7.    Vuon Cau Nguyen LCTX  $20,000                            8.   Hang đá Đức Mẹ : $20,000   

9.    14 Chặng Đàng Thánh Giá $…(đã có người dâng)    10.   Thánh Giá, tượng Thánh Giá, Đức Mẹ

11.  Tượng Thánh Giuse & St Michael (đã có người dâng)
12.  Bảo trợ trang bị hệ thống âm thanh và youtube channel cho toàn thế giới có thể  cầu nguyện chung mỗi ngày (chi phí đang tính).   

     Tên quí ân nhân còn sống và tên các vị đã qua đời được ghi tại Nhà Nguyện LCTX.  Hàng ngày cha linh hướng Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót dâng lễ cầu nguyện cho quí quí ân nhân.   

         Mọi đóng góp, xin viết chi phiếu gửi (hoặc gửi qua Trưởng Nhóm):   

          Divine Mercy Association         

         P. O. BOX 6694 

             Hungtington Beach, CA 92615 

  [..] Cần Receipt of Donation để khai thuế. 

  Hoặc gửi địa chỉ: Rev Peter Quang Le (để chuyển lại cho Divine Mercy Association

                            1301 Frank St   

                            Barling, AR 72923-2535   

                            For: Divine Mercy Chapel 

   Xin Chúa chúc lành cho Quý Ông Bà Anh Chị Em.  

  Rev. Peter Lê Quang 

  Linh Hướng  Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót
  Email:  radiolongchuathuongxot@gmail.com    ;  www.radioltxc.org

Contact U.S : Divine Mercy Retreat Center

Address : 4235 KELLEY HWY, FORT SMITH, AR 72904

Email :      divinemercy4235@gmail.com

cc: Qu‎í‎ Linh mục sùng kính LCTX và cổ võ Phong trào Đức Mẹ của Các LM/ Marian Movement of Priests

— 

* Kính mời Tận Hiến cho Lòng Chúa Thương Xót

Kính thưa Quý Ông Bà Anh Chị Em, tháng 10 kính Đức Mẹ, Mẹ dẫn đưa chúng ta yêu mến Chúa như Mẹ. Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em sùng kính Lòng Chúa Thương xót cùng tiến thêm một bước là Cam Kết Tận Hiến để hưởng trọn Lòng Chúa Xót Thương chúng ta, gia đình và thế giới. Xin mời Quý Ông Bà đến dự Thánh lễ Tận Hiến Cho Chúa Giêsu Thương Xót qua Hội dòng LCTX của Chúa tại : Trung Tâm Công Giáo, Santa Ana, lúc 6:45 PM Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10, 2021.

Xin liên lạc: Nhóm Chung& Ngân:714-548-2098, Quý&Lan:714-531-8540,

hoặc Email Rev Peter Quang radiolongchuathuongxot@gmail.com

Tìm hiểu Hiệp hội Lòng Chúa thương xót tại Hoa Kỳ

Danh sách đóng góp cho hội LCTX