December 7, 2023

Đài Phát Thanh Lòng Chúa Thương Xót được truyền thanh trực tiếp từ trung tâm chính Zeno Media tại New York. Zeno.fm là trang web chính thức của họ có liệt kê hơn 30.000 đài phát thanh trên toàn thế giới.

Nghe Radio qua Zeno.FM

1- Viết địa chỉ Zeno.FM lên browser của điện thoại, desktop hay laptop… sẽ mở ra trang web: https://zeno.fm/

2- Viết Divine Mercy Vietnamese Radio vào ô tìm kiếm (Search by Genre, location or Country)

3- Ấn vào hình Chúa thương xót

4- Ấn vào ô màu vàng Listen Now bên cạnh hình Chúa để nghe Radio. Cách này chỉ nghe được chương trình phát trực tiếp từ 2:00 PM đến 10:30 PM.

https://zeno.fm/radio/Divine-Mercy-Vietnamese-Radio/

Ấn vào ô màu vàng Visit our website bên dưới logo radioltxc sẽ mở ra trang web radioltxc.org.

Để tải ZenoRadio apps xuống điện thoại android hay iphone, ấn vào logo Apple store hay Google play trong ô màu đen bên phải.

(Ấn vào các hình trên đây sẽ mở to ra, xem rõ hơn)

Nghe Radio qua ZenoRadio apps

Lưu ý: Khi tải app trực tiếp trên điện thoại, phải viết Divine Mercy Vietnamese Radio vào ô tìm kiếm

1- Ấn vào nút play bên trái của Zeno Media player dưới đây để nghe radio bắt đầu từ 2:00 PM (giờ Texas) Nút volume và mở rộng màn hình bên phải. Dùng app này thường phải nghe quảng cáo thương mại.

2- Ấn vào Google play hay App store bên trên của Media player để tải ZenoRadio apps xuống điện thoại android hay iphone.

A Zeno Media Station

3- Tải app cho iphone: Chữ Z màu vàng, bên cạnh có chữ ZenoRadio 4+, bên dưới có chữ ZenoFon Inc.

Dùng link này để vào app store: https://apps.apple.com/us/app/zenoradio/id1207197757

4- Tải app cho android phone: Chữ Z màu vàng, bên cạnh có chữ Zeno Radio (không viết dính liền như iphone) bên dưới có chữ Toods Radio.

Dùng link này để vào Google play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zenofm.player&hl=en_US

5- Dùng điện thoại chụp mã số QR để tải ZenoRadio app

QR link: https://zenoplay.zenomedia.com/s/77IctD/qrc

6- Chức năng của android phone app:

  • Giới thiệu radio app cho mọi người: ấn vào ô có mũi tên chỉ lên (Share) chọn email, viber, facebook hay message để gởi đi.
  • Cần đóng góp ý kiến cho người viết app, ấn vào Favorite Station (hình vuông màu đỏ) ấn vào Profile bên dưới phía tay phải, ấn vào Rate this App, ấn vào số ngôi sao và viết ý kiến vào ô bên dưới, xong xuôi lên bên trên phía phải ấn vào chữ Post để gửi đi.