February 7, 2023

Ngưỡng vọng hợp nhất

Lạy Chúa ! Ai sẽ cho con được gặp Chúa, được cởi mở tâm hồn với Chúa, được hưởng Chúa như hồn con mong ước ! Lúc đó sẽ không còn ai khinh được con, không tạo vật nào quyến rũ nổi con. Một mình Chúa sẽ nói với con và con sẽ thân thưa với mình Chúa, như người yêu quen nói với người yêu, bạn quen xử với bạn.

Điều con cầu xin, khát vọng là được hiệp nhất hoàn toàn với Chúa, thoát ly mọi tạo vật, năng rước Thánh Thể cũng như năng dự thánh lễ, được luôn luôn hưởng ơn trên trời, kho báu vô tận.

Ôi, lạy Chúa, bao giờ con mới được nên một và hòa tan trong Chúa, để không nhớ gì đến mình con ?

Chúa ở trong con, con ở trong Chúa ! Chúa hãy làm cho Chúa và con nên một luôn.

“Chúa thật là bạn chí ái của con, Bạn trong muôn ngàn người” (Cand.5,10), linh hồn con sung sướng trong Chúa suốt đời con.

Chúa thật là Vua an bình của con, trong Chúa có bình an tuyệt hảo và nghỉ ngơi thiết thực. Ngoài Chúa chỉ có lao lực, đau đớn và khổ sở vô cùng.

Chúa thật là Thiên Chúa ẩn thân. Chúa không ở với người ác nhưng Chúa ưa chuyện vãn với người khiêm nhượng và đơn sơ.

Ôi ! “Thánh trí Chúa lân mẫn chừng nào” (Sao.12), vì để chứng quả lòng Chúa thương đoàn con, Chúa nuôi chúng con bằng bánh mỹ vị bởi trời !

“Thực không có dân tộc nào hạnh phúc được thần minh ở gần mình, như Chúa hằng ở gần tín đồ Chúa” (Pent. 4), Chúa đã ban cho chúng con chính mình Chúa làm lương thực, để yên ủi chúng con hằng ngày và hướng tâm hồn chúng con lên Chúa.

Làm gì có dân tộc nào diễm phúc bằng dân Kitô giáo !

Dưới gầm trời này làm gì có tạo vật nào được yêu thương bằng linh hồn mến Chúa ? Vì Chúa đã đoái thương ngự đến, lấy Thánh Thể vinh quang nuôi dưỡng.

Thực hiện hiệp nhất

Thực là một ơn khôn tả, một cuộc hạ cố hiếm có ! Một tình yêu vô hạn đặc biệt Chúa ban cho nhân loại !

Con lấy gì đền đáp ơn trọng đại, đức ái sâu dày này ?

Con không thể dâng lễ vật nào đẹp lòng Chúa bằng dâng trót lòng con và khăng khít kết hiệp cùng Chúa.

Toàn thân con sẽ khấp khởi mừng, khi linh hồn con được tận hiệp cùng Chúa.

Lúc đó Chúa sẽ nói với con : “Nếu con muốn thuộc về Cha, Cha cũng muốn thuộc về con”.

Và con sẽ thưa Chúa : “Lạy Chúa! Xin thương ở lại cùng con. Con thành thực muốn ở cùng Chúa”.

Tất cả ước nguyện của con là tâm hồn con được hiệp nhất với Chúa.

SUY NIỆM

Lời Chúa : “Ai ăn Thịt và uống Máu Cha, người đó ở trong Cha và Cha ở trong họ”.

Chính lúc Chúa Giêsu ngự vào tâm hồn ta, ta được nên giống Chúa, “thông phần Bản tính Thiên Chúa”. Thịt, Máu Chúa Giêsu tan hòa và đồng hóa với máu thịt ta. Toàn thân ta thuộc về Chúa và Chúa thuộc về ta.

Nhưng với mọi khả năng và sinh lực Chúa ưu tiên bao trùm ta. Mọi điều tốt trong ta được thánh hóa, mọi khuyết điểm bị tiêu diệt. Chính lúc đó ta có thể nói như Thánh Phaolô : “Tôi sống mà không phải tôi sống, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi”.

Ôi ! Phút giây hạnh phúc! Lạy Chúa, ước gì giây phút này kéo dài mãi cho đến ngày con được hiệp hoan với Chúa. “Xin Chúa ở lại với con vì bóng chiều đã ngã”.