February 6, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Tâm Hồn Trong Trắng Chí Lực Đơn Thành

Đôi cánh nhiệm

Con người nhờ hai cánh để cất bổng mình vượt trên thế sự là : đức đơn sơ và lòng trong sạch.

Đơn sơ trong ý chí và trong sạch trong tâm tình.

Đơn sơ để đến cùng Chúa, trong sạch để được và hưởng Chúa.

Nếu tâm hồn thoát ly được mọi cảm tình lộn xộn, thì làm gì ta cũng không thấy nặng nhọc.

Nếu ta quyết tâm và chỉ tìm đẹp ý Chúa và ích cho đồng loại, lòng trí ta sẽ được thong dong thực.

Nếu tâm hồn ta ngay thẳng, tất cả tạo vật sẽ nên tấm gương cho ta soi để chỉnh đốn cuộc đời, và nên sách dạy ta học thuyết thánh thiện.

Mọi tạo vật dù nhỏ bé và tầm thường mấy, cũng biểu dương lòng Chúa tốt lành.

Ảnh cùng dòng

Lợi ích của trong sạch

Nếu có tâm hồn ngay chính và trong sạch ta sẽ nhìn tỏ và thấu đáo được tất cả sự vật.

Tâm hồn trong trắng thấu nhập cả thiên đàng và hỏa ngục.

Người ta nhận xét sự vật bên ngoài tùy theo tình trạng tâm hồn mình.

Đời có gì vui, cái vui đó là kỷ phần của tâm hồn trong sạch.

Nhưng nếu gặp sầu tủi đớn đau, thì đó là sản phẩm của lương tâm bất chính.

Như sắt lùi vào lửa sẽ rụng hết gỉ sét và rực sáng, người thành tâm trở lại cùng Chúa cũng giũ sạch mọi yếu hèn và nên người mới.

Khởi sự phóng túng, là khi một việc dầu nhẹ ta cũng ngại, và chỉ ham tìm an ủi thể lý.

Trái lại, khi quyết tự thắng và can đảm bước vào đường Chúa, ta sẽ thấy cái trước kia là đá, hóa nhẹ như bông.

SUY NIỆM

Chúa phán : “Phúc cho ai có tâm hồn trong trắng, vì họ sẽ thấy Chúa”. Họ sẽ thấy Chúa bằng Đức Tin linh động. Đức Tin ấy, như Thánh Kinh thuật về Maisen làm cho ông thấy cái vô hình như ở trước mắt và thế giới mai sau sẽ trong ánh sáng vinh hiển.

Nhưng để có tâm hồn trong trắng, cần phải giũ bỏ tất cả những cái gì có thể làm nó hoen gỉ : một tội cố tình thất trung, một cái nhìn không chính đáng, một lần dan díu với giác quan… đủ làm hoen ố tâm hồn.

Vậy, “Hãy xây dựng cho con một tâm hồn tinh tấn, và hãy vãn hồi trong thâm tâm con ý chí thẳng ngay… chỉ luôn tìm đẹp ý Chúa”.

Lạy Chúa ! Xin ban cho con một ý chí đơn thành và một tâm hồn trong trắng để con đáng được Chúa yêu. Vì trong Phúc âm Chúa đã dạy con trở nên khiêm tốn, đơn thành và nhỏ bé như con trẻ, mà cái tuổi thơ ấu thiêng liêng và lành thánh này đòi con phải có tinh thần ngay thẳng và xả kỷ.

Vậy xin Chúa giúp con tránh điều tội lỗi, hay ít ra tránh mọi thói quen phạm tội để khỏi làm hoen ố tâm hồn con.