Sách Tân Ước

 1. Sách Tin Mừng Thánh Mátthêu
 2. Sách Tin Mừng Thánh Máccô
 3. Sách Tin Mừng Thánh Lu-ca
 4. Sách Tin Mừng Thánh Gioan
 5. Sách Công Vụ Tông Đồ
 6. Thư Rô-ma
 7. Thư 1 Cô-Rin-Tô
 8. Thư 2 Cô-Rin-Tô
 9. Thư Ga-Lát
 10. Thư Ê-Phê-Sô
 11. Thư Phi-Líp-Phê
 12. Thư Cô-Lô-Xê
 13. Thư 1 Thê-Xa-Lô-Ni-Ca
 14. Thư 2 Thê-Xa-Lô-Ni-Ca
 15. Thư 1 Ti-Mô-Thê
 16. Thư 2 Ti-Mô-Thê
 17. Thư Ti-Tô
 18. Thư Phi-Lê-Mon
 19. Thư Do Thái
 20. Thư Gia-Cô-Bê
 21. Thư 1 Phê-Rô
 22. Thư 2 Phê-Rô
 23. Thư 1 Gio-An
 24. Thư 2 Gio-An
 25. Thư 3 Gio-An
 26. Thư Giu-Đa
 27. Sách Khải Huyền

 

⇐ Về trang chính

⇑  Về đầu trang

 

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.