February 3, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Bình An Và Tiến Bộ

Tuyên chiến với thói hư

Ta chỉ được bình an thực sự khi nào ta không bận tâm đến lời nói hoặc việc làm của người khác, hay bất cứ những gì không hệ đến ta.

Ai hay pha mình vào việc người, hoặc đi tìm bên ngoài những việc bận bịu, ít hay họa mới hồi tâm tự xét, người ấy bình an lâu thế nào được ?

Hạnh phúc những ai đơn thành, vì chính họ sẽ hưởng được bình an lớn lao !

Tại đâu có những thánh nhân đã tiến xa trên đường trọn lành và nguyện gẫm cao siêu được đến thế ?

Vì họ đã cố gắng làm chết hẳn trong mình tất cả những ước muốn thế tục và như thế tâm hồn họ đã được nên thân tình với Chúa và trí khôn được thong dong chuyên lo phần rỗi.

Còn ta, ta đã nô lệ nhiều quá cho tình dục, ta đã bận tâm nhiều quá vì những gì mau qua. Vì thế, ít khi ta thắng dẹp hẳn được tật xấu, dầu chỉ một tật thôi ! Và lòng ta không luôn luôn ao ước tiến bộ hơn. Chính cái đó đã làm cho ta khô lạnh hơn hết.

Nếu ta chết hẳn cho mình và giữ lòng sạch mọi vương vấn, ta sẽ có thể nếm được những hương vị của Thiên Chúa và cảm được một phần nào hứng thú khi suy gẫm về Chúa.

Trở lực lớn nhất mà cũng duy nhất là tại ta quá nô lệ và ham mê tình dục mà không cố gắng bước vào đường trọn lành của các Thánh.

Thảng hoặc đôi lúc gặp điều trái ý, ta đã nản lòng ngay và đi tìm an ủi nơi người đời.

Ảnh cùng dòng

Phải chiến đấu cho can trường

Nếu ta vững tâm chiến đấu như một tinh binh hùng dũng, nhất định ta sẽ thấy tay Chúa giúp ta. Vì Chúa luôn sẵn sàng đến giúp những ai chiến đấu cho Chúa và trọn niềm tin vào Chúa. Phải chăng, vì để ta thắng mà Chúa đã ban cho ta dịp chiến đấu ?

Nếu đà tiến bộ tinh thần của ta chỉ căn cứ vào cách giữ luật bên ngoài, lòng sốt sắng của ta không bền lâu được ?

Hãy đặt rìu vào gốc cây và hãy chặt đứt mọi vương vấn tình dục, như thế hồn ta sẽ được an bình.

Nếu mỗi năm ta tuyệt căn được lấy một thói hư, ta sẽ chóng nên người hoàn thiện biết mấy.

Nhưng trái lại, kinh nghiệm cho ta hay, những năm mới trở lại ta còn khá hơn những năm đã tuyên khấn nhiều.

Đáng lý hằng ngày ta phải sốt sắng hơn, tiến bộ hơn. Nhưng tiếc thay, mới giữ được một phần ơn sốt sắng ban đầu ta đã cho là nhiều lắm !

Nếu ban đầu ta cố gắng ép mình hơn một chút, ta đã có thể làm được mọi việc cách dễ dàng và vui vẻ.

Chừa được một tập quán là khó. Nhưng chiến đấu và đoạn tuyệt ý riêng còn khó hơn nhiều.

Nếu giờ đây, con không thắng nổi được những cái khó nhỏ, những cái khó vô nghĩa, mai ngày con thắng sao nổi những cái khó lớn ?

Hãy cự tuyệt ngay từ đầu những khuynh chiều của bạn, hãy sửa bỏ ngay những tập quán xấu, không vậy, dần dà nó sẽ thành nguy cơ lớn cho con ?

Ôi ! Nếu con nhận định rõ khi con sống xứng đáng, con sẽ được hưởng an bình biết bao và làm cho người khác vui mừng biết mấy, chắc con sẽ cố gắng tiến bộ tinh thần nhiều hơn.

SUY NIỆM

Không gì phá hoại an bình, hạnh phúc thật, bằng buông theo tình dục để làm nô lệ và nạn nhân của nó.

Không gì có thể làm cho lương tâm thư thái thật, cho cuộc sống đầy công phúc đời này và bảo đảm phần rỗi đời sau bằng chiến đấu để thắng tham vọng, bằng cự tuyệt những ước muốn lố lăng của lòng.

Tôi phải tuyên chiến với tà dục và quyết chí dâng lòng trí tôi cho một mình Chúa.

Lạy Chúa ! Con đã sung sướng, thỏa lòng và chắc phần rỗi biết mấy nếu con biết thắng dẹp tình dục và thành tâm thống hối, để trả nợ đức công bằng Chúa và đền đáp một phần nào lòng Chúa yêu con ! Xin đừng để con phụng sự gì ngoài Chúa ? Chúa hãy đập tan xiềng xích, hãy cứu con khỏi tình trạng nô lệ, bất công và tàn nhẫn mà tình dục đang áp đặt trên con. Lòng con có bao nhiêu, con xin dâng trót cho Chúa. Chúa đừng để cho phô trương, tự ái, dâm ô, lười biếng, giận hờn, những tà thần ngoại lai, chiếm đóng lòng con. Con cảm thấy là ăn cướp, là bội phản Chúa khi không dâng trọn lòng con cho Chúa.

Lạy Chúa là tất cả của con, Chúa hãy nên gia nghiệp muôn đời của con.

(từ cuốn “The Imitation of Christ”)