Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo

Bài giảng của Lm Peter Lê Thanh Quang

Lịch Sử Giáo Hội Hoàn Vũ

01 LSGH   ⇒   02 LSGH   ⇒   03 LSGH   ⇒   04 LSGH   ⇒   05 LSGH   ⇒   06 LSGH

07 LSGH   ⇒   08 LSGH   ⇒   09 LSGH   ⇒   10 LSGH   ⇒   11 LSGH   ⇒   12 LSGH

13 LSGH   ⇒   14 LSGH  ⇒   15 LSGH   ⇒   16 LSGH   ⇒   17 LSGH   ⇒   18 LSGH

19 LSGH   ⇒   20 LSGH  ⇒   21 LSGH   ⇒   22 LSGH   ⇒   23 LSGH   ⇒   24 LSGH

25 LSGH   ⇒   26 LSGH   ⇒   27 LSGH   ⇒   28 LSGH   ⇒   29 LSGH   ⇒   30 LSGH

31 LSGH   ⇒   32 LSGH   ⇒   33 LSGH   ⇒   34 LSGH   ⇒   35 LSGH   ⇒   36 LSGH

37 LSGH   ⇒   38 LSGH   ⇒   39 LSGH

Lịch Sử Giáo Hội Việt Nam

40 LSGHVN   ⇒   41 LSGHVN   ⇒   42 LSGHVN   ⇒   43 LSGHVN   ⇒   44 LSGHVN

45 LSGHVN   ⇒   46 LSGHVN  ⇒   47 LSGHVN   ⇒   48 LSGHVN   ⇒   49 LSGHVN

50 LSGHVN   ⇒   51 LSGHVN   ⇒   52 LSGHVN   ⇒   53 LSGHVN   ⇒   54 LSGHVN

55 LSGHVN    ⇒   56 LSGHVN   ⇒   57 LSGHVN  ⇒   58 LSGHVN   ⇒   59 LSGHVN

60 LSGHVN   ⇒   61 LSGHVN   ⇒   62 LSGHVN   ⇒   63 LSGHVN  ⇒   64 LSGHVN

65 LSGHVN   ⇒   66 LSGHVN   ⇒   67 LSGHVN   ⇒   68 LSGHVN   ⇒   69 LSGHVN

70 LSGHVN  ⇒   71 LSGHVN   ⇒   72 LSGHVN   ⇒   73 LSGHVN   ⇒   74 LSGHVN

75 LSGHVN   ⇒   76 LSGHVN   ⇒   77 LSGHVN   ⇒   78 LSGHVN  ⇒   79 LSGHVN

80 LSGHVN   ⇒   81 LSGHVN   ⇒   82 LSGHVN   ⇒   83 LSGHVN   ⇒   84 LSGHVN

85 LSGHVN   ⇒   86 LSGHVN   ⇒   87 LSGHVN   ⇒   88 LSGHVN

  ⇐ Về trang chính ⇑  Về đầu trang   Hướng dẫn tải bài giảng: Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.