December 7, 2023

Lịch Sử Giáo Hội Công Giáo

Bài giảng của Lm Peter Lê Thanh Quang

The Immigrant Saint Frances Xavier Cabrini 1- Vị Thánh Của Người Di Dân – Thời Niên Thiếu

1 of 73

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.