Author: radioltxc

Bang Maryland rút lại lệnh cấm rước lễ khi mở cửa lại nhà thờ

Sau khi ban hành lệnh 2020-09, cấm tiêu thụ bất kỳ thực phẩm hoặc đồ uống nào trong các nghi lễ tôn giáo, bao gồm việc rước lễ, đồng nghĩa với việc ngăn chặn cử hành hợp luật các Thánh lễ, Hạt Howard đã rút lại lệnh cấm này. Hồng Thủy – Vatican News Phát

Continue reading

Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy

Thứ Sáu, Sau Chúa Nhật 7 Phục Sinh – 29/05/20 Bài Ðọc I: Cv 25, 13-21 “Ðức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Agrippa và Berni xuống Cêsarêa chào Phestô. Vì hai người lưu lại đó nhiều ngày, nên Phestô

Continue reading

Bài Thi Giáo Lý Hôn Nhân

IV.  BÀI THI GIÁO LY HÔN NHÂN – MARRIAGE CATECHISM TEST Bạn viết xuống ý niệm của bạn về những vấn đề dưới đây – Write down your concept about below questions. (PHẦN NẦY DÀNH CHO NGƯỜI KẾT HÔN) 1.             TÌNH YÊU HÔN NHÂN LÀ GÌ?     What is MARRIAGE LOVE? ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 2. Tình yêu con người thường

Continue reading

Bài Thi Giáo Lý 3

III.    MORAL CATECHISM TEST 3 Name:__________________________                                         Date:  …………………………                         83. It is best to pray only when we feel like it. – Tốt nhất để cầu nguyện là khi nào chúng ta cảm thấy ưa thích. a) True  – Đúng b) False – Sai 84. Holiness is __________________  Sự thánh thiện là __________________. a) something we do in church  – làm một cái gì

Continue reading

Bài Thi Giáo Lý 2

II.   SACRAMENT CATECHISM TEST 2 Name:__________________________                                         Date:  …………………………                         42. What is the purpose of marriage? Write down  – Mục đích của Hôn Nhân là gì? a) first purpose is begetting and educating of children (Genesis 1:28) mục đích đầu tiên là sinh sản và giáo dục con cái b)second purpose is __________________________________________________ 43. What is the ultimate purpose of our life?  Why? Can you explain

Continue reading

Bài Thi Giáo Lý 1

PHAN 4                                I.       DOGMA CATECHISM TEST 1 Name:__________________________                                         Date:  …………………………                         1. What  does the name  “Jesus” mean?  -Tên Chúa “Giêsu” có nghĩa gì?             a) God forgives  – Thiên Chúa tha thứ             b) God loves  – Thiên Chúa yêu thương             c) God saves – Thiên Chúa cứu 2. What parable answers the question, “Who is my neighbor?”– Dụ ngôn nào trả lời câu hỏi, “Ai là anh

Continue reading

Thánh Kinh Công Giáo

27 Cuốn Kinh Thánh Tân Ước   Tên Sách Ký Hiệu Book’s Names Abbreviates   Mátthêu Mt Matthew Mt   Máccô Mc Mark Mk   Luca Lc Luke Lk   Gioan Ga John Jn   Tông Ðồ Công Vụ Cv Acts Acts   Rôma Rm Romans Rom   1Côrinthô 1Cor 1Corinthians 1Cor   2Côrinthô 2Cor

Continue reading

Lần Hạt Mân Côi

KINH TỐI GIA ĐÌNH –  Lần Hạt Mân Côi 1. Kinh Chúa Thánh Thần X: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời

Continue reading