Author: radioltxc

Divine Mercy Vietnamese Radio - 515-605-9575

Các giám mục Hoa Kỳ phát động tuần 9 ngày cầu nguyện cho Ngày Bầu cử

Các giám mục Hoa Kỳ khuyến khích người Công giáo làm tuần cửu nhật, cầu nguyện để giúp đào luyện lương tâm của họ trước Ngày bầu cử vào ngày 3/11. Hồng Thủy – Vatican News Trang web của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ về Tuần Cửu nhật cho ngày bầu cử năm 2020…

Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh

Do đại dịch Covid-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn sức khoẻ, Toà Ân giải Tối cao đã ban hành một sắc lệch cho phép việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời có thể được thực hiện trong suốt tháng 11. Văn Yên, SJ –…

Nếu các ngươi không ăn năn hối cải thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị huỷ diệt như vậy

Thứ Bảy, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 24/10/20 Bài Ðọc I: Ep 4, 7-16“Ðức Kitô là đầu, nhờ Người mà toàn thân thể được lớn lên”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô, Anh em thân mến, mỗi người trong chúng ta đã được ban ơn tuỳ theo lượng Ðức Kitô…

Còn về thời đại này, sao các ngươi không tìm hiểu?

Thứ Sáu, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 23/10/20 Bài Ðọc I: Ep 4, 1-6“Chỉ có một thân thể, một Chúa, một đức tin và một phép rửa”. Trích thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, tôi là tù nhân trong Chúa, tôi khuyên anh em hãy ăn ở…

Thầy không đến để đem bình an nhưng đem sự chia rẽ

Thứ Năm, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 22/10/20 THÁNH GH GIOAN PHAOLO II Bài Ðọc I: Ep 3, 14-21“Anh em đâm rễ sâu và lập nền kiên cố trong đức mến, để anh em được sung mãn trong mọi sự viên mãn của Thiên Chúa”. Trích thư Thánh Phalô Tông đồ gửi tín hữu…

Người ta đã ban cho ai nhiều thì sẽ đòi lại kẻ ấy nhiều

Thứ Tư, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 21/10/20 Bài Ðọc I: Ep 3, 2-12 “Hiện nay mầu nhiệm của Ðức Kitô đã được mạc khải, các Dân ngoại được đồng thừa tự lời hứa”. Trích thư Thánh Phaolô Tồng đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, anh em đã nghe biết Thiên…

Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức

Thứ Ba, Tuần 29 Thường Niên, Năm 2 – 20/10/20 Bài Ðọc I: Ep 2, 12-22“Chính Người là sự bình an của chúng ta, Người đã làm cho đôi bên nên một”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi ấy anh em không có Ðức Kitô, anh em…

Những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?

 Thứ Hai, THỨ HAI TUẦN 29 TN – 19/10/20 Bài Ðọc I: Ep 2, 1-10“Người làm cho chúng ta sống lại trong Ðức Kitô, và đồng ngự trị trên nước trời”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Êphêxô. Anh em thân mến, khi anh em đã chết vì những lỗi lầm và tội…

Nỗi ưu tư về người Chăm Công giáo ở Ninh Thuận

Năm 1991, khi các cánh đồng nam Tây Nguyên bắt đầu có những người thợ đến khai phá, thì tại Ninh Thuận, một linh mục, cha phó của giáo xứ Phan Rang cũng tiến vào vùng đất của người Chăm. Đaminh Trần Văn Tân, SJ.Mục Vui bước Tin Mừng là sự cộng tác giữa Vatican…

Cồn Tròn – 100 năm…!

Tôi cứ mãi miết đeo đuổi suy nghĩ, rồi tưởng tượng ra cảnh 100 năm trước, tại nơi nhà thờ Cồn Tròn này như thế nào, nhưng không thể, vì sau 100 năm, Cồn Tròn vẫn nằm sâu heo hút một nơi mà xoay tròn mấy vòng vẫn chưa tìm được lối. Tôi đi theo…