December 6, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Tự Giác

Đừng quá tự tín

Ta đừng quá tự tín, vì thường ta thiếu ơn Chúa soi sáng và rất kém hiểu biết.

Ta ít sáng suốt lắm và chút ít đó, chỉ coi thường một chút là mất hết.

Thường khi ta cũng không nhận thấy được rằng linh hồn ta mù tối chừng nào.

Ta làm quá vụng, rồi ta lại bào chữa một cách vụng hơn.

Có lúc tình dục chấn động ta, mà ta lại tưởng là lòng sốt sắng.

Ta xét nét những lầm lỗi nhỏ nơi người khác, còn những lỗi tầy đình của ta, ta lại làm ngơ.

Ta dễ khó chịu những gì ta phải chịu vì người khác, còn những gì người khác phải chịu vì ta, ta không hề quan tâm.

Ai biết công minh và thẳng thắn tự đoán xét mình, sẽ thấy rõ mình không được xét đoán người khác.

Tự quan sát

Người nội tâm thận trọng lo cho mình hơn mọi thứ lo khác.

Người biết chuyên chú tự phòng ngừa, sẽ không bao giờ dám tự tiện nói về người khác.

Chả trông bạn nên người nội tâm và sốt sắng thật, nếu bạn không biết im lặng việc người để xem xét việc mình.

Hãy cứ hướng tâm về Chúa và về mình, như thế những cái nhìn thấy trước mắt sẽ không chấn động nổi bạn.

Pha mình vào mọi thứ mọi việc mà quên lãng chính mình thì ích gì ?

Muốn được an bình và liên kết chặt với Chúa, phải bỏ tất cả để chỉ lo cho bản thân mình.

Một mình Chúa là đủ

Bạn sẽ tiến bộ nhiều nếu bạn giũ sạch được mọi mưu toan thế tục. Trái lại bạn sẽ thoái bộ nhiều, nếu bạn còn tiếc rẻ sự vật trên đời.

Đừng lấy gì làm cao cả, to tát, dịu ngọt, đáng yêu, ngoài một mình Chúa và những gì thuộc về Chúa.

Bạn hãy coi như không, tất cả những yên ủi tạo vật hứa tặng.

Một linh hồn mến Chúa coi khinh tất cả những gì ngoài Chúa.

Một mình Chúa trường cửu, bao la, gồm tóm tất cả, Chúa là ủi an của linh hồn và sướng vui của trái tim.

SUY NIỆM

Tưởng nghĩ về mình hoặc về ngoại vật làm cho ta mất thời giờ, mất ân sủng và công phúc.

Nếu thay vì nghĩ đến mình và tạo vật, ta biết nghĩ về Chúa. Thiết tưởng đời ta đã lập được bao huân nghiệp.

Nhìn Chúa trong ta và nhìn ta trong Chúa. Hồi tâm trước mặt Chúa, nhẫn nhục tín thác vào Chúa trong khiêm tốn, tự thú, đó là những điều ta phải làm để minh chứng ta là một giáo hữu chân thành.

Lạy Chúa ! Con thú thật, từ trước tới nay con đã nghĩ đến con nhiều hơn nghĩ đến Chúa, con đã sống cho tạo vật nhiều hơn sống cho Chúa, và vì thế con đã đáng Chúa ghét bỏ nhiều lần. Nhưng lạy Chúa ! Con thành thực thống hối; xin Chúa thứ tha và ban ơn giúp con biết sống đẹp lòng Chúa hơn.

(từ cuốn “The Imitation of Christ”)