September 28, 2023

Nghe Radio qua AudioNow app

App này được viết trước khi công ty AudioNow sáp nhập vào Zeno Media. Tuy không còn đươc update nữa nhưng app vẫn còn được giữ trong Google play và Apple store để tải xuống điện thoại sử dụng. Do đó app này không có quảng cáo thương mại 

Nghe phát sóng trực tiếp – Live.

Hằng ngày từ 2:00 pm đến 10:30 pm (giờ Texas)

Chương trình Radio Phát lại   

Hằng ngày từ sau 10:30 pm đến trước 2:00 pm của ngày hôm sau. Chương trình được chia ra 5 phần nhỏ, thuận tiện cho việc chọn lựa khoảng thời gian muốn nghe lại

1.Maten-m beni:
2.Cafe Chaud:
3.Refuge:
4.Week en Beni:
5.Retransmission de Culte d’Adoration:

1- Tải Radio App trực tiếp từ apple store cho iphone    49b995c8-13ba-41dd-b86b-ca3c215a9cde

  • Khi tải app, viết Divine Mercy Vietnamese Radio vào khung tìm kiếm trên iphone, rồi ấn vào Divine Mercy Vietnamese Radio by Thanh Nguyen ( vì có nhiều app có cùng tên Divine Mercy) sau đó theo hướng dẫn cài đặt app vào điện thoại (chọn app có hình Chúa như dưới đây)

                                   Hình AudioNow app

2- Tải trực tiếp từ Google play store cho android phone: