February 7, 2023

Thẩm phán chí công

Luôn luôn bạn hãy nhớ đến chung cuộc của bạn và hãy tưởng tượng như bạn đang phải đứng trước vị thẩm phán chí công. Không gì giấu được mắt Ngài. Ngài không chịu hối lộ cũng không cho kháng án. Ngài sẽ đoán xử theo luật phép Công Bình.

Thường khi gặp một người đang giận bạn cũng đã sợ, nếu thế, đầy tội lỗi và ngây ngô như bạn, bạn sẽ thưa thế nào với Chúa là Đấng thấu hết tội lỗi bạn ?

Thế sao bạn chưa sửa soạn để chờ ngày chịu công phán, ngày đó không còn ai có thể biện hộ, bào chữa giúp ai mà phận ai người nấy phải lo.

Giờ đây, việc làm còn có công, khóc còn có người thương, kêu còn có người nghe, sám hối còn đền tội được và rửa được linh hồn.

Người nhẫn nhục vẫn có thể biến trần tục thành nơi thanh tẩy lâu dài và diễm phúc. Vì lúc bị nhục nhã, họ đau đớn vì lỗi người ta hơn là vì mình phải lăng nhục, họ vui lòng cầu nguyện và thực tình thứ tha những người mất lòng mình. Họ không ngại xin người khác thứ tha cho mình, họ sẵn lòng khoan dung hơn thù oán, họ khắc khổ với mình và cố gắng bắt xác thịt tùy phục lý trí.

Khổ hình

Thà gột rửa tội lỗi và khử trừ thói hư ngay bây giờ thì hơn để kiếp sau.

Quả thật, chính ta đã tự lừa dối mình, mỗi khi ta yêu chiều thân xác quá đáng !

Lò lửa nóng bỏng kia dành để đốt tội ta chứ đốt thứ gì?

Bây giờ càng tự dung thứ, càng chiều theo nhục thể, sau này càng bị phạt nặng, càng chất thêm củi cho lửa hỏa ngục.

Cơ thể nào đã phạm tội nhiều hơn, cơ thể ấy sẽ phải chịu phạt dữ hơn.

Trong đó, bọn biếng lười sẽ bị những mũi dùi châm, người ham ăn uống sẽ phải đói, khát không tưởng tượng được.

Ở đó, người dâm đãng và mê nhục dục sẽ bị ngâm trong dầu thông bỏng và lửa sinh diêm khó ngửi. Người ghen ghét, trong lúc quá đau khổ, sẽ tru trếu như chó dại.

Không tội nào là không có hình phạt riêng.

Người kiêu hãnh sẽ phải đón đủ thứ nhục nhã và người hà tiện sẽ phải túng nghèo đến tột độ.

Một giờ đau khổ khi đó, khó chịu hơn một thế kỷ hãm mình đền tội khắc khổ nhất bây giờ.

Tội nhân sẽ không được một phút nghỉ ngơi, hoặc một lời an ủi chứ không phải như ở đời, đau khổ còn có lúc được xoa dịu và còn được chúng bạn ủi an.

Phần thưởng

Vậy, giờ đây bạn hãy lo lắng và đau đớn vì tội lỗi bạn, để ngày công phán, bạn được bảo vệ với những người lành.

“Ngày đó người lành sẽ đứng lên kiên vững trước mặt những người xưa kia đã từng uy hiếp và coi rẻ họ”
(Sap.5,1).

Ai ngày nay khiêm tốn chịu người đời xét đoán, lúc ấy sẽ đứng lên xét xử lại chúng.

Khi đó người khiêm tốn và khó nghèo sẽ được tin tưởng nhiều, còn người kiêu hãnh sẽ phải sợ hãi vây bọc.

Khi đó người ta sẽ thấy những ai đã bị tiếng khờ dại và chịu khinh rẻ vì Chúa Kitô là khôn.

Khi đó, mọi đau khổ chịu cho nhẫn nhục sẽ đem lại vui sướng và “kẻ dữ sẽ phải câm miệng” (Ps. 106, 42).

Khi đó, người đạo đức sẽ vui mừng và kẻ ác độc sẽ phải buồn rầu.

Khi đó, thân xác bị cầm hãm xưa sẽ nhảy mừng vì được săn sóc chiều chuộng.

Khi đó, chiếc áo thô sẽ tỏa sáng, còn lụa là lộng lẫy sẽ mất đẹp.

Khi đó, lều tranh đáng quí hơn gác tía, lầu hồng.

Khi đó, lòng nhẫn nhục vững chắc có lợi hơn tất cả uy quyền thế tục.

Khi đó, đức vâng lời đơn thật đáng khen hơn mánh khóe lừa đời.

Khi đó, một lương tâm trong sạch và thẳng thắn đem lại an vui hơn là khoa triết học uyên bác.

Khi đó, lòng khinh chê của đời sẽ giá trị hơn tất cả kho báu trần gian.

Khi đó, lời kinh đọc sốt sắng đem lại ủi an gấp mấy bữa tiệc linh đình.

Khi đó, nín lặng làm vui thỏa hơn nói nhiều.

Khi đó, mỗi việc làm tốt có giá trị hơn ngàn lời nói đẹp.

Khi đó, một đời sống khổ hạnh, một việc đền tội khắc khổ lại dễ chịu hơn tất cả thú vui trên mặt đất.

Giây phút định đoạt

Giờ đây, bạn hãy tập chịu những đau khổ ít để lúc đó khỏi phải chịu những đau khổ nhiều.

Bạn hãy thử trước xem, lúc đó bạn sẽ chịu được bằng chừng nào ?

Nếu ngày nay bạn chịu được ít quá thế thì những khổ hình muôn kiếp bạn chịu thế nào được ?

Nếu ngày nay bạn bất nhẫn trước một đau khổ nhỏ nhẹ, thì bạn chịu hình khổ hỏa ngục sau này thế nào ?

Bạn hãy tin chắc, không khi nào bạn được vui vẻ cả đôi đàng : nhàn hưởng trần tục và đồng trị với Chúa Kitô trên trời ?

Bạn ở đâu khi bạn không ở trong chính nội tâm mình ?

Giả thử từ trước tới nay bạn đã được sống giữa danh vọng và khoái lạc, nhưng nếu bạn phải chết ngay bây giờ : tất cả những cái đó ích gì cho bạn ?

Tất cả chỉ là phù vân, ngoại trừ kính mến và phụng thờ một Chúa.

Người hết lòng mến Chúa không sợ chết, sợ khổ hình, sợ phán xét, sợ hỏa ngục. Vì lòng mến là đường hoàn toàn vững chắc đưa họ đến cùng Chúa.

Còn người chạy theo thú vui tội lỗi, họ sẽ chết và chịu công phán xét có lạ gì ?

Nhưng giả thử lòng mến Chúa trong bạn chưa đủ cản bạn khỏi phạm tội, thì sợ hỏa ngục lại có thể giúp ta xa lánh nó.

Ai không thực tâm kính sợ Chúa, người đó không thể bền lâu trong điều thiện và sẽ chóng ngã vào cạm bẫy của ma quỷ.

SUY NIỆM

Lời Thánh Augustin : “Thiên Chúa nhẫn nại vô cùng vì Người hằng hữu”.

Nhưng sau những ngày nhẫn nại sẽ đến ngày công bình, ngày thịnh nộ : ngày đó mọi người phải ra trước mặt Chúa để thanh toán về hành vi và tư tưởng mình.

Trước mặt Ngài không bí mật nào không bị tiết lộ, không tội nào không bị phạt cũng như không công nào không được thưởng.

Bao lâu còn sống, ta còn có thể định đoạt cho ta một kiếp may hay một vận rủi, nhưng một điều không bao giờ nên quên là : nơi mồ không phải là chỗ để thống hối nữa.

Lạy Đấng thẩm phán chí công với người sống và kẻ chết ! Khi con chết, Chúa sẽ quyết định về số phận đời đời của con. Xin Chúa hãy nhớ Chúa là Đấng cứu độ con. Cũng như tội con phạm đến đức công bình Chúa thì những thương tích Chúa cũng kéo được lòng Chúa khoan dung. Chúa hãy nhìn lại những thương tích và máu Chúa đã đổ ra để rửa con mà mở lượng khoan hồng cho con trong giây phút đáng sợ ấy.