November 27, 2022

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Một Nhịn Chín Lành

Nhịn là tinh khôn

Điều gì nơi con, hay nơi người khác mà con không sửa được, con hãy nhẫn nhục chịu đựng, cho đến khi Chúa định liệu cách khác.

Con nên nghĩ, biết đâu như thế lại có lợi hơn cho con, vì nó giúp con luyện tập thêm chữ nhẫn, một đức tính tối cần để lập công lớn.

Nhưng con hãy cầu xin Chúa giúp con khi gặp khó khăn, con chịu cho vui lòng.

Nếu con đã bảo ai nhiều lần mà người ấy không chịu nghe, con đừng cãi lẫy với họ, hãy để mặc Chúa là Đấng có thể biến điều ác nên điều thiện, để thánh ý Ngài nên trọn và để Ngài được hiển danh, trong các tôi trung của Ngài.

Ảnh cùng dòng

Nhịn là công bằng

Con hãy nhẫn nhục chịu đựng những khuyết điểm và sơ suất, bất luận lớn nhỏ của người khác, vì chính con cũng đầy khuyết điểm, mà người khác đang phải chịu đựng đấy !

Chính con, con cũng không thể trở nên như mình muốn, thì sao con lại muốn người khác phải trở nên như con muốn ?

Ta muốn cho người khác nên trọn hảo; còn lỗi ta, ta vẫn không chịu sửa.

Ta muốn nghiêm trị người khác; còn ta, một lời nhắc nhở nhỏ đã làm ta cau mày !

Ta khó chịu khi người khác được đặc ơn rộng, còn ta, ta vẫn không muốn ai chối ta điều gì.

Ta muốn ràng buộc người khác, bằng những kỷ luật nghiêm khắc, còn ta hơi bó buộc thêm một chút, đã không chịu nổi !

Những cái đó đủ để chứng tỏ, rất ít khi ta xử với người khác như xử với mình.

Giận mất khôn – Nhịn là sáng suốt

Nếu ai cũng hoàn toàn cả, làm gì còn khổ giá để ta vác cho Chúa.

Nhưng giờ đây Chúa an bài thế để ta tập tương trợ lẫn nhau, vì ai cũng có khuyết điểm, cũng như phải nhịn khuyết điểm người khác. Chẳng ai tự túc tự mãn, chẳng ai sáng suốt đủ mà không phải nhờ người khác hướng dẫn. Trái lại, ta phải chịu đựng lẫn nhau, yên ủi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, dạy vẽ và chỉ bảo lẫn nhau.

Không gì làm tỏ trình độ nhân đức của ta bằng bị phản trắc. Vì những dịp đó không làm cho ta yếu thêm, trái lại còn chứng tỏ cái chân thực của con người.

SUY NIỆM

Nhẫn nhục chịu đựng khuyết điểm trong ta cũng như nơi người khác là một cử chỉ có sức thánh hóa, một phương thế tối hảo giúp ta xứng đáng được thiên đàng.

Nhịn nhục người khác điều ta muốn người khác nhịn ở ta là công bằng.

Tốt hơn hết : ta hãy nhịn khuyết điểm người khác, mà đừng để người khác phải nhịn khuyết điểm ta. Làm như thế, là vác gánh nặng đỡ lẫn nhau.

Lời Thánh Phaolô : “Anh em hãy chịu đựng lẫn nhau theo tinh thần Bác ái và hãy tha thứ lầm lỗi cho nhau”.

Lạy Chúa, Chúa đã rõ những trái ý rất có lợi cho con, vì nó sửa chữa, luyện lọc và kiện toàn đức tính nơi con. Nhưng Chúa biết rõ, chúng con vất vả chừng nào, mới chịu được những thử thách ấy, và dễ phẫn nộ chừng nào, trước những trái ý.

Lạy Chúa ! Xin đừng để con theo xúc cảm riêng, nhưng hãy giúp con biết hy sinh, để đẹp lòng Chúa. Đó là điều con hy vọng ở lòng Chúa thương yêu vô cùng

.(từ cuốn “The Imitation of Christ”)