January 30, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU
Tránh Phù Phiếm Và Kiêu Ngạo

Tín thác nơi Chúa

Không chi khờ dại bằng chỉ tin tưởng ở người đời hay ở bất cứ một tạo vật nào.

Đừng xấu hổ khi phải giúp đỡ người khác vì lòng mến Chúa.

Đừng xấu hổ khi thấy mình nghèo túng ở đời này.

Đừng cậy ở sức riêng, một hãy tín thác vào Chúa.

Hãy cứ làm vừa sức rồi Chúa sẽ giúp cho thiện chí của bạn.

Đừng cậy ta có học, cũng đừng tin vào sức mạnh của bất cứ ai. Bạn hãy cậy vào Chúa là Đấng yêu người khiêm tốn và hạ người kiêu ngạo xuống.

Ảnh cùng dòng

Đừng khoe khoang
Đừng khoe mình lắm của, cũng đừng cậy vào thế lực bằng hữu; hãy tự hào trong Chúa là Đấng sẽ ban cho bạn mọi sự, và hơn mọi sự, Chúa ban chính mình Ngài cho bạn.

Đừng cậy sức khỏe, đừng khoe sắc đẹp. Một thoáng bệnh cũng đủ làm tiêu ma hết.

Đừng tự đắc vì tài cán, vì khôn ngoan, kẻo mất lòng Chúa là nguồn mạch mọi điều hay, điều tốt bạn có.

Học khiêm tốn
Đừng nghĩ mình hơn ai, vì Chúa thấu suốt lòng mọi người, sẽ thấy bạn là người kém nhất.

Đừng hãnh diện vì những việc thiện ta làm, vì tư tưởng của Chúa có phải như ta nghĩ đâu ! Có khi điều mà đời cho là tốt lại bị Chúa loại bỏ.

Bạn có đức ư ? Hãy coi người khác có đức hơn bạn. Có thế bạn mới có thể khiêm tốn luôn được.

Khiêm hạ với người khác bạn chẳng thiệt gì. Nhưng tự tôn vinh mình hơn người khác, dầu chỉ một người cũng tai hại lắm đấy.

Người khiêm nhượng lúc nào cũng bình an. Ai lòng trí kiêu căng lúc nào cũng đầy ghen tức oán hờn.

SUY NIỆM
Hãy tín thác vào Chúa mà thôi, ở một mình Chúa, vì Chúa là Đấng không hề lay chuyển.

Còn gì yếu hèn, còn gì thay đổi, còn gì dễ lay chuyển như lòng người, vì kỷ phần của con người ta là lầm lạc, là xấu bụng, là dối trá !

Khiêm nhượng là nhận định được chỗ đứng hợp với mình, đúng với mình.

Kiêu ngạo là một thứ cách mạng phá hủy trật tự thiên nhiên và tự hủy hoại cả chính mình.

Lạy Chúa, Chúa khinh những người kiêu ngạo và yêu thương nâng đỡ những ai khiêm nhường. Xin Chúa sửa tánh kiêu ngạo trong con và ban cho con ơn khiêm nhượng thật trong lòng để con đến gần Chúa và đáng Chúa yêu.

(từ cuốn “The Imitation of Christ”)