Thánh Kinh Cựu Ước

Bài Giảng Của Lm Peter Lê Thanh Quang

 1. Chương 1
 2. Chương 2-4
 3. Chương 5
 4. Chương 6
 5. Chương 7
 6. Chương 8
 7. Chương 9
 8. Chương 10
 9. Chương 11
 10. Chương 12
 11. Chương 13
 12. Chương 14
 13. Chương 15
 14. Chương 16

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.

DACARIA 1-8

DACARIA 9-14

MALAKHI 1-3

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.