Sách Cựu Ước

 1. Sách Sáng Thế Ký
 2. Sách Xuất Hành
 3. Sách Lê-vi
 4. Sách Dân Số
 5. Sách Đệ Nhị Luật
 6. Sách Giô-suê
 7. Sách Thủ Lãnh
 8. Sách Rút
 9. Sách 1 Sa-Mu-En
 10. Sách 2 Sa-Mu-En
 11. Sách 1 Các Vua
 12. Sách 2 Các Vua
 13. Sách 1 Sử Biên Niên
 14. Sách 2 Sử Biên Niên
 15. Sách Ét-Ra
 16. Sách Nơ-Khe-Mi-A
 17. Sách Tô-Bi-A
 18. Sách Giu-Đi-Tha
 19.  Sách Ét-Te
 20. Sách 1 Mác-Ca-Bê
 21. Sách 2 Mác-Ca-Bê
 22. Sách Gióp
 23. Sách Thánh Vịnh
 24. Sách Châm Ngôn
 25. Sách Giảng Viên
 26. Sách Diễm Ca
 27. Sách Khôn Ngoan
 28. Sách Huấn Ca
 29. Sách I-Sai-A
 30. Sách Giê-Rê-Mi-A
 31. Sách Ai-Ca
 32. Sách Ba-Rúc
 33. Sách Ê-Dê-Ki-En
 34. Sách Đa-Ni-En
 35. Sách Hô-Sê
 36. Sách Giô-En
 37. Sách A-Mốt
 38. Sách Ô-Va-Đi-A
 39. Sách Giô-Na
 40. Sách Mi-Kha
 41. Sách Na-Khum
 42. Sách Kha-Ba-Cúc
 43. Sách Xô-Phô-Ni-A
 44. Sách Khác-Gai
 45. Sách Da-Ca-Ri-A
 46. Sách Ma-La-Khi

 

⇐ Về trang chính

⇑  Về đầu trang

 

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.