January 30, 2023

Đời sống phục tùng

Bạn hãy để trước mắt gương linh hoạt của các Thánh Giáo Phụ. Các Ngài là mô phạm một đời sống trọn hảo và thánh thiện. Và bạn sẽ thấy những việc bạn làm chẳng giá trị mấy, hay đúng hơn, không giá trị gì.

Ôi ! Đời sống ta có là gì sánh với đời sống các Ngài ?

Các Thánh nhân và các bạn tâm phúc Chúa Kitô đã phụng sự Chúa, lúc đói cũng như lúc khát, lúc rét cũng như khi phải trần truồng, trong hành động cũng như trong lao lực; các Ngài đã thức khuya dậy sớm, đã ăn chay hãm mình, đã đọc kinh nguyện gẫm sốt sắng và chịu ngàn vạn những tân toan, nhục nhã. (I Cor. 11, 27).

Đời sống hy sinh

Ôi ! Đếm sao được số lần, cân sao được trọng lượng những đau khổ các thánh Tông đồ, các thánh Tử đạo, các thánh Hiển tu, các thánh Trinh nữ, và tất cả những người muốn bước theo lối Chúa Kitô phải chịu !

“Các Ngài đã coi khinh mạng sống trần gian này, để được lại nó trong muôn thuở” (Ga. 12, 25).

Khắc khổ và xả thân chừng nào, đời sống của các Giáo Phụ trên rừng vắng ! Lâu dài và gắt gao chừng nào những cám dỗ các Ngài chịu ! Biết bao lần các Ngài đã bị quỉ ma dằn vặt !

Nhưng cũng can trường và nồng nhiệt biết mấy, lời kinh nguyện các Ngài dâng lên Chúa ! Nghiêm khắc biết mấy, những cử chỉ các Ngài hãm dẹp ngũ quan !

Lòng sốt sắng, nồng nhiệt tiến đức của các Ngài mãnh liệt chừng nào !

Các Ngài chiến đấu kiên cường để khuất phục tà dục thế nào !

Tâm ý các Ngài trong sạch và thẳng thắn biết bao trong việc phụng sự Chúa.

Ngày làm việc, đêm thức cầu nguyện, và cả trong khi làm việc, lòng trí các Ngài cũng không ngớt hướng về Chúa.

Đời sống khó hèn

Các Ngài lợi dụng từng phút.

Thời giờ phụng sự Chúa của các Ngài không tính bằng thời gian.

Vì sảng khoái tuyệt bậc trong lúc nguyện gẫm làm các Ngài quên cả ăn nuôi xác.

Phú quý, chức quyền, danh vọng, bạn bè thân thích, các Ngài đều bỏ lại sau. Trần tục các Ngài cũng không vấn vương.

Các Ngài có dùng gì cần để sống cũng là bất đắc dĩ và đau lòng khi vì nhu cầu phải dinh dưỡng thân xác.

Nghèo túng của đời, các Ngài rất giàu ân sủng và nhân đức.

Tuy bên ngoài thiếu thốn vật chất, nhưng tâm hồn các Ngài đầy tràn ân sủng và ơn an ủi.

Đời sống khiêm nhượng và nhẫn nhục

Các Ngài xa đời nhưng có Chúa ở ngay bên cạnh và coi các Ngài như bạn tâm phúc.

Các Ngài kể mình là không và đáng đời khinh rẻ, nhưng lại được Chúa quý trọng và nâng niu như trẻ thơ.

Luôn luôn một mực khiêm tốn, thành tâm tùng phục, con đường các Ngài đi là con đường nhẫn nhục và bác ái. Như thế các Ngài đã được tiến bộ luôn trong đời sống tinh thần và được vừa lòng Chúa.

Những Bậc thánh nhân ấy, Chúa ban để làm mô phạm cho giới tu trì. Gương các Ngài phải thúc đẩy ta tiến bộ luôn trong đường nhân đức, hơn ngàn vạn người khô khan lôi ta lại.

Lòng sùng mộ

Ôi ! Lúc Dòng sơ khai, tu sĩ sùng mộ chừng nào !

Họ cầu nguyện sốt sắng chừng nào ! Họ thi đua tiến đức chừng nào ! Cần cù giữ luật chừng nào ! Kính cẩn và tùng phục huấn lệnh Bề trên chừng nào !

Những vết tích lưu lại chứng tỏ, các Ngài là những bậc thánh thiện và trọn hảo, đã can đảm chiến đấu và đạp trên trần tục.

Trái lại, ngày nay, một tu sĩ không lỗi luật và nhẫn nhục chịu đựng những đau khổ của địa vị, cũng đã được người ta trầm trồ ca tụng rồi !

Can đảm lên

Ôi ! Tính khô khan ! Thói thờ ơ với chức vụ !

Ôi ! Sao ta chóng mất lòng sùng mộ ban đầu thế.

Sao ta chóng nản chán khô lạnh, đến nỗi cho đời sống là nặng nề sớm thế !

Hy vọng sau khi nhìn ngắm gương thánh hiền, bạn đừng để tắt hẳn trong bạn lòng hăng hái tiến đức sẵn có !

SUY NIỆM

Không gì thúc đẩy ta sống thánh bằng gương những người đã sống tốt.

Thực sự gương các Thánh làm cho ta thấy rõ nhân đức là đáng yêu, dễ dàng thực hiện cho mọi người và cho chính ta.

Để đáng được Thiên đàng, các Ngài đã phải làm, phải chịu, phải bỏ rất nhiều.

Còn ta, để được thế, ta đã làm được những gì ? Sao lại không làm điều các Thánh đã làm, để cũng được điều các Thánh đã được ?

Ngày công phán, Chúa sẽ cho ta thấy, một mặt, đức tin, lòng đạo của ta, một mặt gương những người đã sống trong một chức vụ như ta và sẽ đem các chứng tá bảo ta : đấy những việc ngươi đã làm, nào đáng gì ?

Lạy Chúa, xin đừng xét con cách ấy. Vì sánh với đời sống các Thánh, đời sống của con không đủ để cứu rỗi con. Xin Chúa ban cho con ơn biết tận tụy với nghĩa vụ, thấu hiểu tinh thần trách nhiệm, để ngày kia, đứng trước nhan Chúa, mang theo sự thánh thiện Chúa, con đáng được Chúa khoan hồng dung thứ.