Thánh Kinh Tân Ước

Bài Giảng của Lm Peter Lê Thanh Quang

(Hướng dẫn tải bài giảng ở cuối trang)

Tin Mừng Theo Thánh Mátthêu

 1. Chương 1-4
 2. Chương 5, 1-20
 3. Chương 5,21-67
 4. Chương 6,7-15
 5. Chương 6,16-7,11
 6. Chương 7,12-84
 7. Chương 8,5-9,7-26
 8. Chương 9,27-10,42
 9. Chương 11-12,8
 10. Chương 12,9-13,24
 11. Chương 13,25-58
 12. Chương 14-15,28
 13. Chương 15,29-16
 14. Chương 17-18
 15. Chương 19-20,16
 16. Chương 20,17-21,46
 17. Chương 22,1-40
 18. Chương 22,41-23,36
 19. Chương 23,37-24,31
 20. Chương 24,32-25,46
 21. Chương 26,1-56
 22. Chương 26,57-27,38
 23. Chương 27,39-28,20

 

Tin Mừng Theo Thánh Macco

 

Tin Mừng Theo Thánh Luca

 

Tin Mừng Theo Thánh Gioan

 

SÁCH CÔNG VỤ TÔNG ĐỒ

 

Thư Roma

 

THƯ CÔRINTÔ 1,2

 

THƯ GALÁT

 

THƯ ÊPHÊSÔ

 

THƯ PHILÍPPHÊ

 

THƯ CÔLÔXÊ

Col 1-4

 

THƯ THÊXALÔNICA

 

THƯ  TIMÔTHÊ , TITÔ VÀ PHILÊMÔN

 

THƯ DO THÁI

 

THƯ GIACÔBÊ

 

Thư Phêrô 1,2

 

THƯ GIOAN VÀ GIUĐA

 

Sách KHẢI HUYỀN

 

Hướng dẫn tải bài giảng:

Cách 1: Cho con trỏ vào tên bài giảng, ấn chuột phải, chọn “Save Link as” rồi lưu trữ bài giảng  mp3 xuống folder

Cách 2: Ấn vào tên bài giảng để mở ra player phát lên bài giảng, ấn vào 3 chấm bên phải player để hiện ra dấu hiệu download.

 

⇐ Về trang chính

⇑ Trở về đầu trang

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.