Chia Sẻ Lời Chúa

ĐỌC CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ
GIÁO LÝ THỰC HÀNH DOCAT
CẦU NGUYỆN CHỮA LÀNH
LỊCH SỬ GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

Đức Mẹ hiện ra tại Pontmain, nước Pháp năm 1871 và Mẹ dạy cầu nguyện để chấm dứt chiến tranh. Hiện nay Đức Mẹ đang ở Maryland, gia đình, cộng đoàn hay giáo xứ có yêu cầu rước Đức Mẹ về cầu nguyện, xin gọi cho Lm Peter Lê Thanh Quang số (479) 522 – 4245  chị Thu Hải 240-602-2658  Thanh Hương 240-274-1193  Lan Chi số  405 973 6348 . Xin theo dõi thường xuyên để biết hành trình lâu dài của Đức Mẹ đến các tiểu bang khác của Hoa Kỳ. Các kinh cầu nguyện với Đức Mẹ. Tìm hiểu thêm về Đức Bà Hy Vọng Pontmain:

HÀNH HƯƠNG HÀN QUỐC VÀ NHẬT BẢN TỪ NGÀY 24 THÁNG 8 ĐẾN NGÀY 4 THÁNG 9 NĂM 2020
HÀNH HƯƠNG XUYÊN VIỆT – TÀ PAO – MĂNG ĐEN, TRÀ KIỆU, SAO BIỂN, LA VANG, HẠ LONG – SAPA – HÀ NỘI