Chương Trình Phát Thanh Trực Tiếp Lúc 2:00 PM

Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó. Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài.  Kn 2, 23 

Đức Mẹ Pontmain Thánh Du tại Hoa Kỳ

Đài Phát thanh Lòng Chúa thương xót xin thông báo về Đức Mẹ Pontmain Thánh du. Hiện nay Đức Mẹ đang ở Maryland, xin liên lạc chị Thu Hải 240-602-2658 hay Thanh Hương 240-274-1193 hoặc chị Lan Chi sổ phone 405 973 6348 và theo dõi thường xuyên để biết hành trình lâu dài của Đức Mẹ đến các tiểu bang khác của Hoa Kỳ

Hành Hương Israel tháng 10-2020

Chương trình hành hương từ 13 tháng 10 đến 24 tháng 10 – 2020 Chương trình cụ thể tại Thánh Địa 13 ngày / 12 đêm từ Chúa nhật, ngày 11-10, 2020: khởi hành từ USA đến Tel Aviv, Israel. Hướng dẫn viên đón tại phi trường Tel-Aviv (Ben Gurion), Israel. · Sau đó mọi người đi autocar vào trọ trong sa mạc Neguev. · Thánh lễ, nghĩ đêm trong sa mạc.