Lạy Chúa Giêsu, Con Tín Thác Vào Chúa

L
o
a
d
i
n
g

Phục vụ là thuốc giải chống lại bệnh tìm địa vị

Chứng Nhân Giáo Điểm Tin Mừng Nhà Bè, Sài Gòn