Thông báo giúp bão lụt miền Trung

  Đài phát thanh LCTX đang chuẩn bị gởi tiền để giúp cho miền Trung . Anh chị em muốn đóng góp xin gởi check cho Cha Quang theo địa chỉ: Rev Peter Quang Le 1301 FRANK St. BARLING AR 72923. Nguyện xin Chúa Giêsu là nguồn bình an ở với tất cả mọi người.

  • Thắc mắc về Thánh kinh, Giáo lý, Giáo luật, đời sống đạo..xin email cho Lm Peter Lê Thanh Quang: radiolongchuathuongxot@gmail.com
  • Hay viết vào thư liên lạc tại đây các chi tiết yêu cầu rồi gửi cho đài
  • Cần CD Thánh kinh, Giáo lý…xin gọi Lan Chi số: 405-973-6348 hay email: chi.lan.tran@gmail.com.                      Tiện lợi nhất là tải xuống các bài giảng từ trang web này.
  • Vào các link dưới đây để tải xuống điện thoại Radio Apps cho android và iphone