Lạy Chúa Giêsu, Con Tín Thác Vào Chúa

Gọi Chúa là Cha như em bé tin tưởng cha mình

Chứng Nhân Giáo Điểm Tin Mừng Nhà Bè, Sài Gòn