Trang Chính

Đức Mẹ Pontmain Thánh Du tại Hoa Kỳ, gia đình, cộng đoàn hay giáo xứ có yêu cầu rước Đức Mẹ về cầu nguyện, xin gọi cho Lm Peter Lê Thanh Quang số (479) 522 – 4245  chị Thu Hải 240-602-2658  Thanh Hương 240-274-1193  Lan Chi số  405 973 6348 . Đây là cuộc hành trình lâu dài của Đức Mẹ đến các tiểu bang của Hoa Kỳ trong năm nay.

KHÓA TĨNH TÂM THÁNH LINH
HÀNH HƯƠNG XUYÊN VIỆT THÁNG 6-2020
HÀNH HƯƠNG NHẬT-HÀN QUỐC
HÀNH HƯƠNG ISRAEL 13-10 ĐẾN 24-10-2020