Tạ ơn Chúa, hôm nay tôi đã khoẻ sau 15 ngày bị Covid hành sốt.
Từ ngày 3 tháng 10, 8: pm Thứ bảy sẽ có thánh lễ bình thường và Chúa nhật ngày 4 tháng 10 có thánh lễ 8: am và 12: pm.
Ngày thường từ thứ hai ngày 5 tháng 10 đến thứ Sáu , 6:30 pm chầu Thánh Thể, 7: pm Thánh lễ và lần chuỗi Mân côi sau lễ.
Cám ơn tất cả quý ông bà anh chị em cầu nguyện cho tôi. Xin Chúa gìn giữ ông bà anh chị em trong bình an của Chúa.
Lm Peter Lê Thanh Quang