Lạy Chúa Giêsu, Con Tín Thác Vào Chúa

Thánh lễ tại quảng trường đền thánh Mẹ Thiên Chúa

Chứng Nhân Giáo Điểm Tin Mừng Nhà Bè, Sài Gòn