Lạy Chúa Giêsu, Con Tín Thác Vào Chúa

NGHE RADIO QUA PODCAST

NGHE ĐÀI PHÁT THANH

Kinh Truyền Tin: Chúa Kitô – điểm quy chiếu của nhà truyền giáo

Thánh lễ Khai mạc Năm Thánh – Mừng 30 năm các Thánh Tử Đạo tại Việt Nam