May 28, 2023

Chương trình radio phát sóng trực tiếp hàng ngày từ 2:00 pm đến 10:30 pm (Giờ Texas, USA)

Nghe Qua AudioNow app

Chương trình radio phát lại từ sau 10:30 pm đến trước 2:00 pm của ngày hôm sau

Radio phát lại phần 1
Radio phát lại phần 2
Radio phát lại phần 3
Radio phát lại phần 4
Radio phát lại phần 5

Nghe Radio LCTX Trên Youtube

Những Phép Lạ của Áo Đức Bà Màu Nâu – Giọng Đọc Têrêsa Ngọc Nga

1 of 36 Next