December 4, 2022

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Biết Ơn Chúa 

Thú siêu việt

Được sinh ra để làm việc, sao bạn lại tìm an nghỉ ?

Hãy sẵn sàng chịu đựng hơn là được an ủi, vác khổ giá hơn là được vui hưởng.

Nếu có thể được an ủi và hoan lạc thiêng liêng mãi, thì người đời ai lại không muốn ?

Vì yên ủi thiêng liêng thắng vượt trên khoái lạc thế trần và thú vui nhục dục.

Tất cả thú vui thế tục không phù phiếm thì cũng bỉ ổi, chỉ có thú vui thiêng liêng là êm dịu và thanh tao, phát sinh từ nhân đức và Chúa ban dồi dào cho linh hồn trong sạch.

Nhưng những ơn an ủi thần diệu ấy không phải cứ muốn là được hưởng mãi đâu, vì thử thách sẽ theo ngay.

Những chướng ngại

Trở lực lớn nhất làm ta không được Chúa đến thăm viếng, là ham tự do giả dối và nhiều tự ái.

Ơn yên ủi Chúa ban là một hồng ân lớn lao, nhưng ta đã lơ là; nhận ơn mà không biết cảm ơn và quy hướng tất cả về Chúa.

Sở dĩ ta không được hồng phúc của ân sủng chảy tràn xuống lòng ta, là vì ta tệ bạc với Chúa Tể muôn ân, ta đã không hướng tất cả về nguồn ân sủng.

Ai biết ơn sẽ được thêm ơn mới. Người kiêu hãnh sẽ bị Chúa cất ơn Chúa thường ban cho kẻ khiêm nhường.

Những phương thế

Ảnh cùng dòng

Tôi không ưa thứ yên ủi làm mất lòng sám hối. Tôi cũng không thèm thứ chiêm niệm đưa đến kiêu kỳ.

Không phải bất cứ cái gì cao siêu cũng thánh, cái gì êm dịu cũng tốt, cái gì người ta ao ước cũng trong sạch, cái gì quí cũng đẹp lòng Chúa cả đâu.

Tôi sẵn sàng đón nhận ân sủng nào giúp tôi khiêm tốn và dè dặt hơn, sẵn sàng tự xóa mình hơn.

Ai đã nếm thử niềm vui khi được, và khổ tâm khi mất ơn Chúa, người ấy không khi nào dám nhận một điều gì tốt cho mình mà chỉ thú nhận tình trạng túng nghèo và đơn bạc của mình.

“Của Chúa hãy trả cho Chúa” (Mt.22,21), của mình hãy nhận lấy cho mình : nghĩa là hãy cảm ơn Chúa vì ơn đã được và hãy thú nhận lầm lỗi và những hình phạt đáng chịu vì tội.

“Hãy ngồi ở cuối rốt” (Lc.16,10), rồi bạn sẽ được nâng lên chỗ cao nhất, vì không có chỗ thấp làm gì có chỗ cao.

Những bậc trước con mắt Chúa là đại thánh, lại cho mình là thấp bé nhất và càng được cao vinh, các Ngài càng tự hạ.

Đầy chân lý và vinh quang, các Ngài không màng gì hư vinh thế tục.

Tựa vững và níu chặt lấy Chúa, họ không thể kiêu hãnh được.

Người biết qui hướng mọi điều tốt mình được về Chúa, không tìm vinh danh ở người khác mà chỉ tìm trong Chúa. Điều họ mong ước hơn hết và cũng là chuẩn đích của họ, là sao cho Chúa được chúc tụng trong họ và trong các thánh.

Hãy cám ơn vì những ơn nhỏ, bạn sẽ đáng được ơn lớn.

Điều bé mọn nhất, bạn hãy cho là lớn lao nhất; điều tầm thường nhất, bạn hãy cho là một hồng ân vĩ đại.

Cứ xét giá trị người bạn thì có chi là bé mọn, là tầm thường, vì trong Thiên Chúa cao cả không có gì là nhỏ bé cả !

Dầu Chúa phạt, Chúa đánh, bạn cũng hãy tạ ơn Chúa; vì không có gì Chúa để xảy đến mà không cốt mưu phần rỗi cho ta.

Muốn giữ ơn Chúa, phải biết ơn khi Chúa ban và nhẫn nại khi Chúa lấy đi. Phải khiêm nhường cầu xin Chúa ban lại và cẩn phòng để khỏi mất.

SUY NIỆM

Đừng bao giờ tự hào vì ơn Chúa. Lời Thánh Phaolô : “Bạn được gì mà không bởi Chúa. Nếu được bởi Chúa sao lại tự hào như thể của mình”.

Ơn Chúa ban thưởng để phụ lực tính yếu hèn của ta, do lòng tốt Chúa và bao giờ cũng vượt công ta.

Nhận ơn Chúa ta phải khiêm nhượng biết ơn, sử dụng theo ý Chúa, lo bảo toàn và nhẫn nại khi Chúa đòi lại.

Lạy Chúa từ bi ! xin đừng để con mang tiếng vô ân, cũng đừng để con lạm dụng ơn Chúa. Con thú thật con chẳng đáng Chúa ban ơn nào, chỉ xin Chúa đừng xử với con như con đáng, một xử theo lượng đại từ bi Chúa.

(từ cuốn “The Imitation of Christ”)