February 7, 2023

Dưới cánh tay Chúa

Đừng bận tâm xét ai ủng hộ, ai đả đảo mình, miễn sao có Chúa ở với ta trong mọi hành động là đủ.

Cứ giữ lương tâm cho thẳng thắn, tất Chúa sẽ phù trợ cho.

Chúa đã phù trợ ai, thì dù người xảo quyệt mấy cũng không hại nổi.

Nếu biết nín lặng và nhẫn nhục, nhất định ta sẽ thấy Chúa giúp.

Chúa hiểu thời cơ và cách thế cứu ta, vì thế hãy cứ để mặc Ngài.

Giúp ta cũng như cứu ta, khỏi xấu hổ đó là quyền Chúa.

Người khác biết và khiển trách những khuyết điểm của ta, lại hay giúp được ta giữ vững đức khiêm nhượng thực.

Lợi ích của sự khiêm tốn

Biết lỗi mà tự khiêm, sẽ dễ làm vừa ý người khác và làm họ nguôi cơn giận, mà không phải tốn kém gì.

Chúa phù trợ người khiêm nhường, cứu nguy, âu yếm và an ủi họ. Chúa hạ cố tới lòng họ và ban cho họ những ơn đặc biệt. Hạ họ xuống rồi Chúa lại nâng lên tới đỉnh vinh dự.

Chúa bày tỏ cho người khiêm những bí ẩn của Ngài. Ngài mời gọi và âu yếm kéo họ lại gần Chúa.

Người khiêm nhường, dẫu phải nhục nhã, cũng vẫn bình an, và họ không tin tưởng ở người đời mà chỉ tin tưởng ở Chúa.

Nếu như ta không coi mình rốt hết nhân loại, ta đừng tự hào đã tiến bộ trong đường nhân đức.

SUY NIỆM

Được lời ca tụng và ưu đãi mà nói mình không đáng, cái đó chả khó gì. Nhưng khi bị đời khinh chê, bạc đãi mà chịu được vui lòng, đó mới thực giá trị.

Thành thực nhận như bởi tay Chúa, tất cả những điều xấu người ta nói về mình hay làm cho mình, như thể mình đáng, mà còn chúc tụng và cảm ơn Chúa, vì những điều đó: thế mới thực là nhân đức.

Lạy Chúa, con biết con rất dễ cảm và mau phẫn uất trước những lời phản đối…. Con cũng biết rằng điều tự nhiên con không chịu nổi, với ơn Chúa con lại chịu được cách dễ dàng. Vậy xin Chúa ban ơn trợ giúp, để con chịu cho vui lòng tất cả tiếng cười chê, lời oán trách, mà đền tội và được Chúa tha thứ cho trong ngày công phán.