February 6, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Đọa Đày

Luyện tình yêu

Được Chúa an ủi mà khinh những an ủi của đời, điều đó chả khó.

Nhưng bỏ qua được cả an ủi của người đời, lẫn an ủi của Chúa và vui chịu đọa đày trong tâm hồn vì vinh danh Chúa, mà không thắc mắc, không xét mình đáng hay không đáng; thế mới thực lớn lao và đáng kể.

Bạn vui sướng và sốt sắng khi có ơn Chúa giúp : có gì đáng công; thường ai cũng mong được những lúc như vậy.

Được ơn Chúa nâng đỡ, bao giờ tiến bộ cũng dễ dàng.

Được Đấng Toàn Năng phù trợ và Vị Hướng đạo Tối cao dẫn đường. Lúc đó ta không cảm thấy nặng nhọc, có lạ gì !

Ta thích đi tìm an ủi và khó chịu khi phải tự thoát.

Sở dĩ Thánh Tử Đạo Laurent đã cùng Đức Giám mục toàn thắng thế tục, là vì Ngài đã khinh tất cả thú vui giả trá của đời, và vì lòng mến Chúa Kitô. Ngài đã nhẫn nại chịu xa lìa Đức Giáo Hoàng Sixtô mà Ngài tha thiết mến yêu.

Nhờ lòng mến Đấng Tạo Thành, Ngài đã thắng được lòng yêu tạo vật và chuộng đẹp ý Chúa hơn yên ủi của người đời. Vậy, vì mến Chúa, bạn hãy tập chịu xa cách những người bạn cho là thiết cốt, thân tình.

Và đừng ảo não khi bị phản bội. Bạn nên biết, một ngày kia, hết mọi người sẽ phải từ biệt nhau.

Cần phải chiến đấu những trận lâu dài và gay go đã, rồi mới thắng trọn được mình và hướng định trót tình yêu về Chúa.

Nếu quá tin tưởng ở mình, ta sẽ dễ đi tìm an ủi của người đời.

Nhưng người mến Chúa Kitô thật và cố gắng tu luyện nhân đức, sẽ không thèm những thứ yên ủi ấy, cũng không thiết những khoái cảm giác quan, nhưng chỉ ưa chuộng những thử thách nặng nề, những công việc vất vả vì lòng mến Chúa Giêsu.

Ảnh cùng dòng

Hình phạt kiêu ngạo

Nếu được Chúa ban ơn yên ủi thiêng liêng, bạn hãy lĩnh nhận và tạ ơn Chúa. Nhưng phải coi đấy là ơn Chúa chứ không phải công bạn.

Đừng lấy đó mà tự cao tự đại, cũng đừng quá vui vẻ hoặc hãnh diện vô ích. Nhưng hãy nhân đó mà tự hạ, mà dè dặt và cẩn thủ hơn, vì yên ủi sẽ qua đi và thử thách sẽ đến ngay.

Nếu Chúa cất yên ủi đi, bạn cũng đừng vội nản. Nhưng hãy khiêm tốn và nhẫn nại chờ Chúa trở lại, vì Chúa có thể lại ban cho ta ơn yên ủi dồi dào hơn.

Cái đó không mới lạ gì đối với những ai đã có đôi chút kinh nghiệm về đường nẻo Chúa. Các bậc đại thánh và các tiên tri xưa cũng đã từng trải những thăng trầm như thế.

Thánh Vương Đavit lúc được ơn Chúa, đã nói : “Thuở được yên vui, có lần tôi tự nhủ : mình sẽ chẳng bao giờ nao núng.

Nhưng khi Chúa ẩn mặt đi, con liền thấy bàng hoàng kinh sợ : Lạy Chúa, con đã kêu lên Ngài, năn nỉ với Ngài là Chúa của con” (Ps. 29, 7-8).

Thế rồi giữa cơn xao xuyến, không thất đảm, Vua khẩn khoản thân thưa : “Lạy Chúa : con kêu lên Chúa, con nguyện cầu Chúa của con”.

Lúc được toại nguyện, Vua reo lên : “Chúa đã nghe lời tôi, Ngài đã thương và ra tay bênh đỡ tôi” (Jbid. 11).

Nhưng Chúa đã bênh đỡ cách nào ? Thánh Vương nói : “Chúa đã đổi sầu làm vui cho tôi tràn đầy hoan lạc”.

Nếu với các vị đại thánh Chúa đã xử thế, thì yếu đuối và túng nghèo như ta, ta đừng vội nản khi thấy mình lúc được sốt sắng, lúc lại khô khan. Vì ơn Chúa đến trong ta hay từ bỏ ta, cái đó là quyền Chúa.

Do đó, Thánh Job nói : “Vừa tảng sáng Chúa đến thăm người; rồi Chúa lại thử thách người” (Job. 7, 13)

Tôi sẽ trông cậy vào ai ? Sẽ tín nhiệm ở ai ? Mà không trông cậy và tín nhiệm ở lượng đại từ bi Chúa và chờ đợi ơn Chúa đến trong tôi ?

Dầu sống bên những con người đạo đức, những tu sĩ thánh thiện, những bạn tín trung, dầu đọc sách Thánh và những sách đạo đức; dầu nghe vịnh ca và điệu nhạc thánh thót, tất cả những cái đó chả ích gì cho tôi, và tôi cũng chẳng cảm thấy hứng thú gì, khi ơn Chúa bỏ tôi và để tôi trong tình trạng khó nghèo.

Lúc đó phương thuốc linh diệu nhất, là nhẫn nại và tự xả thân hoàn toàn theo thánh ý Chúa.

Tiến tới trọn hảo

Tôi chưa thấy ai đạo đức và trọn hảo, mà không có lúc bị Chúa rút ơn và giảm lòng sốt sắng !

Không vị Thánh nào được Chúa nâng lên và soi sáng, mà trước sau không phải chịu cám dỗ.

Ai chưa chịu thử một vài đau khổ vì Chúa, người ấy chưa đáng Chúa ban ơn chiêm niệm cao siêu.

Vì thường cám dỗ là điềm báo trước một an ủi đang đến, mà chỉ ai đã chịu cám dỗ thử thách mới đáng được.

Chúa phán : “Ai thắng trận, Ta sẽ cho ăn quả cây trường sinh” (Apoc. 12, 7).

Sở dĩ Chúa an ủi là cốt để ta cứng cáp hơn mà chịu thử thách. Nhưng an ủi qua, cám dỗ lại tiếp đến để người ta khỏi tự hào vì điều thiện.

Ma quỉ không ngủ và xác thịt cũng chưa chết đâu, vậy bạn hãy sẵn sàng luôn để chiến đấu, vì bên tả bên hữu bạn đều có địch thù, những địch thù không bao giờ ngừng tay giao chiến.

SUY NIỆM

Người ta đến với Chúa bằng Đức Tin chớ không bằng ngũ quan. Mà Đức Tin là ơn linh thiêng và khô khằng, vì thế mà không lạ gì có lúc ta khô khan áy náy, lúc lại được vui mừng, an ủi.

Điểm quan hệ ở đây là biết khiêm nhường nhận an ủi và chịu thử thách cho can trường.

Đau khổ chính là lò luyện linh hồn ta cho sạch gỉ sét. Ta đáng được ơn Chúa nhiều hay ít, là tùy theo thái độ của ta trước đau khổ.

Lạy Chúa ! Hạnh phúc thay người được thỏa mãn và sung sướng trong Chúa. Nhưng hạnh phúc hơn, người không được Chúa an ủi… mà vẫn không kém lòng trung thành với Chúa ! Xin Chúa giúp con thực hiện được như thế để đẹp lòng Chúa.

(từ cuốn “The Imitation of Christ”)