February 7, 2023

GƯƠNG CHÚA GIÊSU

Đừng Suồng Sã

Chọn bạn mà chơi

“Đừng thổ lộ tâm tình với bất cứ ai” (Giảng viên 8, 22). Việc bạn, bạn hãy đem bàn với những người khôn ngoan và kính sợ Chúa.

Đừng thường xuyên đi lại với những người trẻ và những người ham thế tục.

Đừng nịnh người giàu cũng đừng luôn tới lui với người quyền quý.

Hãy quen thân những người khiêm nhượng, đơn sơ, những người có đời sống đạo hạnh, ngay thẳng, chỉ nên nói, nên bàn những chuyện hữu ích.

Đừng kết thân với người khác phái. Bạn hãy phú thác cho Chúa tất cả các anh chị em đạo đức.

Hãy ước mong kết thân với một mình Chúa và các Thiên Thần và hãy tránh đừng để người đời biết đến Bạn.

Bác ái

Phải bác ái đối với mọi người, nhưng đừng vì đấy mà suồng sã.

Có người, khi còn xa ta khen lấy khen để, mà vừa giáp mặt đã ghét cay ghét đắng.

Có lúc ta nghĩ kết thân với người khác như thế là vừa ý họ lắm, nhưng ngờ đâu chính lúc ấy lại là lúc họ bắt đầu chán ta, vì gần ta, họ đã khám phá ra những khuyết điểm của ta.

SUY NIỆM

Sống trong xã hội cần phải có tình… Nhưng tình ấy không bao giờ nên thái quá đến nỗi thành suồng sã !

– Đừng quá dễ tin, đừng bạ ai cũng thổ lộ tâm tình.

– Đừng quen thân với những người trẻ ham đời và người quyền quý giàu sang.

– Với người khác giới càng phải hết sức dè dặt.

Chỉ có một tình yêu không bao giờ có thể đi quá mà chúng ta không thể không có : tình yêu Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu ! Xin giúp con mến Chúa hơn yêu cha mẹ con, bạn hữu con và hơn chính bản thân con. Xin cho con mến Chúa trong Chúa và vì Chúa, bằng một tình yêu không nề quản và không lùi bước trước khó khăn nào.

từ cuốn “The Imitation of Christ”