Day: December 26, 2016

Kinh Thánh

 LM PETER LÊ THANH QUANG KINH THÁNH TÂN ƯỚC  Phúc Âm Thánh Mátthêu Mt 1 Mt 1-3 Mt 3-4 Mt 5, 1-20 Mt 5,21-67 Mt 6,7-15 Mt 6,16-7,11 Mt 7,12-84 Mt 8,5-9,7-26 Mt 9,27-10,42 Mt 11-12,8 Mt 12,9-13,24 Mt 13,25-58 Mt 14-15,28 Mt 15,29-16 Mt 17-18 Mt 19-20,16 Mt 20,17-21,46 Mt 22,1-40 Mt 22,41-23,36 Mt

Continue reading