September 28, 2023

 

Christmas tree in Nazareth

HÀNH HƯƠNG THÁNH ĐỊA ISRAEL

Ngày 8 đến 20 tháng 5 năm 2017

$3,200 USD BAO GỒM VÉ MAY BAY, BUS, HOTEL ĂN 3 BỮA MỖI NGÀY, TIP

 • Chủ đề hành hương :

“Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,
là ánh sáng chỉ đường con đi”.
(Tv 119,105)

 • Các linh mục đồng hành :
 • Cha Perter LÊ Thanh Quang /Cha Joseph NGUYỄN Ngọc Dũng / Cha Võ Tá Đề, SVD
 • Chương trình cụ thể tại Thánh Địa (12 ngày / 11 đêm)

Các anh chị em bên Mỹ phải mua vé đi tối ngày 7/ 5 / 2017 và vé về ngày 20/5/2017.

KHỞI HÀNH TỪ MỸ TỐI CHÚA NHẬT NGÀY 7 THÁNG 5 ĐỀ ĐẾN ISRAEL SÁNG THỨ BA 

Thứ 3, ngày 9/5/2017 :

 • Cha Dũng và anh hướng dẫn viên đón chúng ta tại phi trường Tel-Aviv (Ben Gurion), Israel.
 • Sau đó mọi người đi xe autocar vào trọ trong sa mạc Neguev.
 • Thánh lễ, nghĩ đêm trong sa mạc.

Thứ 4, ngày 10/5/2017 : học hỏi về linh đạo của sa mạc.

 • Đi vào sa mạc, đi bộ tới suối Ein-Avdat, rồi tiếp tục đi vào miệng cựu núi lửa lớn nhất thế giới tên là Maktesh Ramon với những quang cảnh hùng vĩ của sa mạc, nhằm sống lại kinh nghiệm sa mạc của dân Chúa trong kinh thánh.
 • Ăn trưa trong sa mạc.
 • Sau giờ trưa, tiếp tục đi về Avdat, nơi có pháo đài của người Nabatean (giống dân chuyên sống trong hoang mạc) được xây dựng vào thế kỷ thứ II trước Chúa giáng sinh. Người Rôma và Hy lạp cũng xử dụng pháo đài này trước CGS và sau CGS để kiểm soát tất cả những sinh hoạt quân sự và thương mại quốc tế ngang qua vùng này, nhất là tuyến thương mại từ Petra tới Bờ biển Địa Trung Hải.
 • Thánh lễ tại nơi đây. Chầu Thánh Thể trong sa mạc.
 • Ăn tối và nghĩ đêm trong sa mạc.

neguev-604x332

Thứ 5, ngày 11/5/2017 :

 • Lên đường đi về phía một hình thái sa mạc khác gọi là sa mạc Giu-đê, thánh lễ giữa sa mạc.
 • Tiếp tục đi dọc biển chết về phía óc đảo Ein Guedi, nơi mà sách diễm tình ca có nhắc tới (Dc 1,14), cũng là nơi vua David trốn khi chạy trốn cuộc truy đuổi của vua Sao-lê (1S 24,1-23).
 • Tắm biển chết và ăn trưa.
 • Thăm làng cổ Qumran được người Essenian thành lập, đối diện với các hang động nơi người ta khám phá ra các cảo bản kinh thánh. Ăn tối và nghĩ đêm tại Giê-ri-khô.

Thứ 6, ngày 12/5/2017 :

 • Thăm óc đảo Giê-ri-khô : núi cám dỗ (Lc 4,1-13); con đường cổ từ Giê-ri-khô về Giê-ru-sa-lem mà CGS nói trong dụ ngôn người Sa-ma-ri-ta-nô nhân hậu (Lc 10, 29-37); CGS chữa người mù khi Người đi qua thành này về Giê-ru-sa-lem (Lc 18, 35-43) ; CGS gặp Gia-kêu trên cây sung (Lc 19, 1-10).
 • Thánh lễ tại nguyện đường Thánh Tâm làng Giê-ri-khô.
 • Thăm sông Gio-đan, nơi CGS chịu phép rửa (Qaser El Yahud) – Cơm trưa.
 • Lên đường đi về phía Sa-ma-ri-a, dừng chân ở giếng Gia-cóp.
 • Cơm tối và nghĩ đêm tại biển hồ Ti-bê-ri-a.

tiberias-old-city-walls

Thứ 7, ngày 13/5/2017 :

 • Thăm viếng những nơi chính quanh biển hồ Ga-li-lê-a : Núi Bát Phúc ; Tabgha và nguyện đường Hóa bánh ra nhiều.
 • Thánh lễ tại Dalmanuta bên bờ hồ. Cơm trưa.
 • Thăm nguyện đường nơi CGS trao quyền tối thượng cho Phê-rô ; thành Ca-pha-na-um ; đi tàu bang qua biển hồ.
 • Cơm tối, canh thức chầu Thánh Thể kính kỷ niệm 100 năm Fatima và nghĩ đêm tại Ti-bê-ri-a.

Chúa Nhật, ngày 14/5/2017 :

 • Thăm cao nguyên Gô-lan, vùng Xê-da-rê Phi-lip-phê, cội nguồn sông Gio-đan.
 • Thăm thành Na-da-reth, hang truyền tin, thánh lễ trong vương cung thánh đường Truyền Tin, Hội đường Na-da-reth, giếng Đức Mẹ, thăm chợ trời Na-da-reth.
 • Cơm tối và nghĩ đêm tại Na-da-reth.

Thứ 2, ngày 15/5/2017 :

 • Thăm và thánh lễ tại Cananghi thức tái lập lại lời kết ước hôn nhân.
 • Thăm núi Tabor và vương cung thánh đường Chúa Biến Hình.
 • Cơm trưa
 • Lên núi Cát-Minh thăm nguyện đường Sao Biển và học hỏi về sứ điệp và sứ mạng của ngôn sứ Ê-li-a.
 • Cơm tối và nghĩ đêm tại Na-da-reth.

nazareth-aerial-from-northeast-tbs121290011-bibleplaces

Thứ 3, ngày 16/5/2017 :

 • Lên đường về vùng Bê-lem.
 • Được 2 giờ tự do mua đồ kỷ niệm giúp các ki-tô hữu tại Bê-lem.
 • Cơm trưa
 • Thăm vương cung thánh đường Giáng Sinh và thánh lễ tại một trong những hang động trong cánh đồng mục đồng.
 • Cơm tối và nghĩ đêm tại Bê-lem.

Thứ 4, ngày 17/5/2017 :

 • Thăm vùng đồi núi Si-on : Thăm sân đền thờ Giê-ru-sa-lem ; Vương cung thánh đường Đức Mẹ Ngủ, Nhà Tiệc Ly, nguyện đường nơi Phê-rô chối Chúa ; Bức tường than khóc.
 • Cơm trưa
 • Lên đường đi về Ein Karem, thăm gia đình Gia-ca-ria, Ê-li-da-bet và Gio-an Tẩy giả : thánh lễ tại nguyện đường Thăm Viếng và nguyện đường nơi kỷ niệm Gio-an Tẩy giả sinh ra.
 • Cơm tối và nghĩ đêm tại Bê-lem.