January 28, 2023

CHƯƠNG 25

V. BỘ SƯU TẬP THỨ HAI CÁC CHÂM NGÔN CỦA VUA SA-LÔ-MÔN

1 Đây cũng là những châm ngôn của vua Sa-lô-môn
được quần thần của Khít-ki-gia, vua nước Giu-đa, ghi chép lại.

2 Thiên Chúa vinh quang khi giấu kín việc Người làm,
đức vua vinh quang khi thấu hiểu việc nước.

3 Như trời cao đất dày,
tâm trí bậc đế vương thật vô phương dò thấu.

4 Lọc hết cặn bẩn ra khỏi bạc,
thợ bạc sẽ có một cái bình.

5 Loại người gian ác khỏi long nhan,
ngai vàng sẽ kiên vững trên nền công chính.

6 Trước long nhan, đừng lên mặt kiêu kỳ,
chớ đứng vào chỗ của hàng vị vọng.

7 Thà được người ta bảo : “Xin mời ông lên trên !”
còn hơn bị hạ xuống trước mặt người quyền cao chức trọng.
Điều mắt con nhìn thấy,

8 con đừng vội đem ra trước toà,
vì nếu đối phương làm cho con phải xấu hổ,
thì rốt cuộc con sẽ ăn nói ra sao ?

9 Cứ tranh cãi với đối phương,
nhưng đừng tiết lộ chuyện riêng của người khác,

10 kẻo có ai nghe được, họ sẽ phỉ báng con,
và con không rút lại được những lời nói xấu.

11 Lời nói ra đúng lúc đúng thời
khác chi táo vàng trên đĩa bạc chạm trổ.

12 Đối với kẻ biết nghe, lời trách cứ của người khôn
tựa nhẫn vàng hay kiềng vàng hảo hạng.

13 Sứ giả trung tín với kẻ sai mình đi
thì đáng quý như tuyết mát ngày mùa :
người đó làm vững lòng ông chủ.

14 Kẻ to miệng hứa tặng quà mà không giữ lời hứa
chẳng khác nào có mây, có gió mà chẳng có mưa.

15 Cứ kiên nhẫn, thủ lãnh sẽ xiêu lòng,
lời mềm mỏng làm nát tan xương cốt.

16 Kiếm được mật, con chỉ ăn vừa đủ,
ăn quá nhiều, ắt sẽ mửa ra thôi.

17 Đừng năng lui tới với bạn bè,
kẻo nó chán ngấy con mà đem lòng ghét bỏ.

18 Kẻ làm chứng gian hại bạn bè
chẳng khác nào chuỳ, gươm và tên nhọn.

19 Trong ngày khốn quẫn,
lòng tin tưởng vào đứa bất trung
sẽ như răng lung lay, như chân lảo đảo.

20 Ca hát khi người khác khổ đau
thì như lột áo lúc trời lạnh
hay đổ thêm giấm vào nước chanh.

21 Kẻ thù con có đói, hãy cho nó bánh ăn,
nó có khát, hãy cho nước uống.

22 Như vậy là chất than hồng lên đầu nó,
và ĐỨC CHÚA sẽ thưởng cho con.

23 Như gió bấc khiến trời đổ mưa,
lời nói lén làm người ta nổi giận.

24 Thà ở một góc trên mái nhà,
còn hơn chung sống với một bà hay gây.

25 Tin vui từ phương xa đến
tựa nước mát khi cổ họng ráo khô.

26 Nước bị đục, suối bị dơ,
chính nhân bị kẻ gian ác làm nghiêng ngửa.

27 Mật ong, ăn quá nhiều không tốt,
những lời ca ngợi, con chớ mải kiếm tìm.

28 Người không biết tự chủ
ví như thành bỏ ngỏ, không tường luỹ chở che.