Month: June 2020

ĐTC Phanxicô: Như thánh Phê-rô, hãy xây dựng đời mình trên đá tảng là Chúa Giê-su

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa ngày lễ hai thánh Phê-rô và Phao-lô tông đồ, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu không chỉ phó thác các vấn đề khó khăn cho Chúa nhưng chính cuộc sống của mình, để nhận được ơn ân sủng lớn nhất là trao tặng chính sự…

Người truyền lệnh cho gió và biển, biển yên lặng như tờ

Thứ Ba Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm chẵn -30/06/2020 BÀI ĐỌC I:    Am 3, 1-8; 4, 11-12 “Chúa phán: Ai lại chẳng nói tiên tri”. Trích sách Tiên tri Amos.  Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời Chúa phán về các ngươi, và cả dòng giống mà Ta đã đem ra khỏi đất Ai-cập:…

ĐTC chủ sự Thánh lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ

Sáng 29-6, Đức Thánh Cha đã chủ sự Thánh lễ làm phép các dây Pallium cho Đức Hồng y Giovanni Battista Re, niên trưởng Hồng y đoàn và 54 vị Tổng Giám mục chính tòa, trong đó có Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục giáo phận Sài Gòn. Ngọc Yến – Vatican News…

Trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước trời

Thứ Hai, Lễ THÁNH PHÊRÔ và PHAOLÔ – 29/06/20 Bài Ðọc I: Cv 12, 1-11 “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê”. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, vua Hêrôđê làm khổ mấy người trong Hội thánh. Ông đã dùng gươm giết Giacôbê anh của Gioan.…

Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy

Chúa Nhật Tuần XIII Mùa Thường Niên Năm A -28/06/2020 BÀI ĐỌC I: 2 V 4, 8-11. 14-16a “Người đến trọ nhà mình, là một vị thánh của Thiên Chúa”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai. Một ngày nọ, Êlisê đi ngang qua miền Sunam. Ở đó có một bà sang trọng mời ông…

Nhiều người từ phương đông và phương tây sẽ đến dự tiệc trong nước trời

Thứ Bảy, Tuần 12 Thường Niên, Năm 2 – 27/06/20 Bài Ðọc I: Ac 2, 2. 10-14. 18-19 “Trên tường thành thiếu nữ Sion, lòng họ kêu vang lên Thiên Chúa”. Trích sách Ai Ca. Chúa phá tan các báu vật nhà Giacóp chẳng nương tay: trong cơn thịnh nộ, Chúa phá hủy thành lũy thiếu…

Lạy Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể chữa tôi được sạch

Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên Năm chẵn -26/06/2020 BÀI ĐỌC I:     2 V 25, 1-12 “Cả dân Giuđa bị di chuyển khỏi lãnh thổ mình”. Trích sách Các Vua quyển thứ hai.  Ngày mồng mười tháng mười năm thứ chín triều đại Sêđêcia đã xảy ra như thế này: Nabucôđônôsor vua Babylon kéo…