Hướng Dẫn Xét Mình Xưng Tội (7-14)

HƯỚNG DẪN SUY XÉT LƯƠNG TÂM MÌNH ĐỂ XƯNG TỘI ( 7-14 tuổi )

6 BƯỚC ĐỂ XƯNG TỘI NÊN
1. Xét mình – những tội nào mình đã phạm từ lần xưng tội sau hết.
2. Thành tâm ăn năn tội lỗi mình.
3. Xưng tội của mình với Linh mục.
4. Nghiệm xét lại mình đã xưng tất cả tội trọng và số lần phạm.
5. Sau khi xưng tội, làm việc đền tội Linh mục đã chỉ.
6. Cầu nguyện mỗi ngày để xin sức mạnh tránh dịp tội, đặc biệt những tội mới vừa được tha.

Guide for Examination of Conscience for Confession of Sins ( age 7-14 )

6 STEPS FOR A GOOD CONFESSION
1. Examine your conscience – what sins have you committed since your last good confession.
2. Be sincerely sorry for your sins.
3. Confess your sins to the priest.
4. Make certain that you confess all your mortal sins and the number of them.
5. After your confession, do the penance the priest gives to you.
6. Pray daily for the strength to avoid the occasion of sin, especially for those sins you were just absolved from.

1. CHUẨN BỊ
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

1. PREPARATION
Come, Holy Spirit
Come Holy Spirit, and fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of Your Divine Love. Send forth Your Spirit and they shall be created, and You shall renew the face of the earth. Oh God, Who by the light of the Holy Spirit instructed the hearts of the faithful, Grant, that by the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolation. We ask this through Christ Our Lord. Amen.

Kinh Tin:
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ . Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều khác Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen .

An Act of Faith:
O God, I firmly believe all the truths that you have revealed and that you teach us through your Church, for you are truth itself and can neither deceive or be deceived.

Kinh Cậy:
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen

An Act of Hope:
O God, I hope with complete trust that you will give me, through the merits of Jesus Christ, all the necessary grace in the world and everlasting life in the world to come, for this is what you have promised and you always keep your promises .

Kinh Kính Mến:
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậỵ Amen .

An Act of Charity:
O God, I love you with my whole heart above all things, because you are infinitely good; and for your sake I love my neighbor as I love myself .

Kinh Cáo Mình:                                                                                                                                   Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta .

The Confiteor:
I confess to almighty God, and to you, my brothers and sisters, that I have thoughts and in my words, in what I have done, and in what I have failed to do; and I ask blessed Mary, ever Virgin, all the angels, and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for my to the Lord our God.

Hướng Dẫn Xưng Tội
Nhận Phép Hoà Giải cho trẻ em

Vào phòng xưng tội.
Quỳ xuống – Làm dấu thánh giá. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.

Nói: Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con vì con là kẻ có tội. Con đã xưng tội được mấy ngày /tuần /tháng /năm. Các tội con đã phạm:

1.- Con đã không / hay lười biếng cầu nguyện buổi sáng hay buổi tối ____ lần.
– Con đã đùa giỡn, nói chuyện, chơi trong thánh lễ ___ lần.
2.- Con đã dùng tên Chúa thiếu kính trọng hay vô cớ _ lần.
3.- Con đã bỏ lễ, đến trễ lễ ngày Chúa Nhật ____ lần.
4.- Con đã không vâng lời, cãi lại, không kính trọng cha mẹ, ông bà ____ lần.
5.- Con đã trêu chọc, ghét người nào ____ lần.
– Con đã giận giữ, ngang bướng ____ lần.
– Con đã đánh nhau, cãi vã ____ lần.
– Con đã có ý nghĩ ác độc, xấu về người khác ____ lần.
– Con đã gọi người ta bằng những tên thô tục ____ lần.
– Con đã nguyền rủa, chửi thề, chúc dữ người ta ____ lần.

– Con đã giữ sự không tha thứ trong lòng ____ lần.
6.- Con đã nhìn những hình ảnh xấu, đọc truyện xấu, chơi trò chơi xấu xa ____ lần.
7.- Con đã ăn cắp, đổi đồ chơi, hay đồ vật khác của người ta ____ lần.
– Con đã mượn và không trả lại đồ người ta ____ lần.
– Con đã gian lận ____ lần.
– Con đã làm hư hại đồ của người khác cách cố ý __ lần.
8.- Con đã nói dối ____ lần.
(9)- Con đã ghen ghét người khác ____ lần.
10.- Con đã có ý ham muốn đồ của người khác ____ lần.

Thưa cha, con đã xưng tội xong. Xin cha cầu Chúa tha thứ cho những tội con quên xót.
Sau đó nghe lời khuyên của cha và đọc:

2. Kinh Ăn Năn Tội:
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
* * *
3. Sau khi Xưng tội
– Đọc kinh đền tội hay làm việc đền tội
– Cám ơn Chúa đã tha thứ tội. Dâng lời nguyện riêng hay đọc kinh này:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua sự chết trên thánh giaù vì yêu chúng con, Con Yêu Daáu Cha là Chúa Giêsu đã mang bình an đến cho thế giới này bằng cách tha hết mọi tội lỗi chúng con. Con cám ơn Cha về lòng thương xót của Ngài dành cho con và cho hết mọi người ăn năn vì đã phạm tội mất lòng Cha. Xin quyền năng tình yêu của Cha ban cho con qua bí tích giải tội dẫn con trong những việc con làm đẹp lòng Cha. Lạy Cha, cám ơn Cha về tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.
4.- Xin Chúa phù hộ giúp tránh xúc phạm đến Chúa.

The Outline Of Receiving
THE SACRAMENT OF RECONCILIATION FOR CHILDREN
Enter the confession room.
Kneel down – Make the sign of the Cross. In the Name of the Father, and of the Son, and of The Holy Spirit. Amen.

Say: Bless me father, I have sinned. My last confession was how many days /weeks /months /years ago. These are my sins:

1.- I missed, was lazy to pray in the morning or at night ____ times.
– I fooled around, talked, played during mass ____ times.
2.- I used God’s Name without respect or in vain ____ times.
3.- I missed, came late to mass on Sunday ____ times.
4.- I disobeyed, talked back, disrespect my parents, grandparents ____ times.
5.- I make fun of other people, hate someone ____ times.
– I was angry, stubborn ____ times.
– I fough, quarelled ____ times.
– I kept mean, bad thoughts about other ____ times.
– I called people bad names ____ times.
– I cursed, said bad words, wished bad things to anyone
___ times.
– I kept unforgiveness of someone in my heart ____times.
6.- I looked at bad pictures, read bad stories, played bad games ____ times.
7.- I stole, swapped toys, things belong to other people ____ times.
– I borrowed anything and did not return
– I cheated ____ times.
– I destroyed people things on purpose ____ times.
8.- I lied ____ times.
(9).- I was jealous of others ____ times.
10.- I set my mind on things belong to other people ___times

* Father, I am finished. Please ask God forgive my sins that I don’t remember.
* Listen to the priest’s instructions, advices and then say

2. The Act of Contrition:
My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against You whom I should love above all things. I firmly intend with your help to sin no more, to do penance and to avoid whatever leads me to sin. Amen.
* * *
3. After Confession
– Say the prayers / or do what the priest tells you.
– Thank God for forgiving your sins. Say your own prayer or say this one:
Heavenly Father, by dying on the Cross for love of us Your dear Son Jesus brought peace to the world by taking away our sins and giving us your forgiveness. I thank You for your mercy to me and to all who are truly sorry for having offend You. Help me to avoid sins and use this Sacrament more often. May the power of your love given to me in this sacrament guide me in all I do to please You in all things. Father, thank You for your love and mercy. Amen.
4. – Ask God for the help you to keep from offending God.


CÁC KINH CẦU NGUYỆN KHÁC:
LỜI NGUYỆN SAU KHI RƯỚC LỄ                                                                                         (Thánh Thomas D’Aquin)                                                                                                             Lạy Thiên Chúa Vĩnh Cửu! là Cha Toàn Năng, là Chúa thánh thiện; con cảm tạ Chúa, Ðấng đã ban, không phải do công nghiệp nào của con, nhưng đã ban xuống do lòng lân mẫn lớn lao, để nuôi dưỡng con là kẻ tội lỗi, tôi tớ bất xứng của Chúa, bằng Mình và Máu Con Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Con nguyện xin cho việc hiệp lễ này đừng nên án phạt cho con nhưng là một biện hộ cứu rỗi đem ơn tha thứ.
Xin Mình Thánh Chúa nên khí giới đức tin và nên thuẩn che chở những ý tưởng tốt lành. Xin dẹp tan những nết xấu và dập tắt những tà dục cùng ham mê xác thịt. Xin gia tăng đức ái, đức kiên nhẫn, đức khiêm nhu, đức vâng phục và mọi nhân đức.
Xin nên sức mạnh cho con để chống lại mọi cạm bẫy của quân thù hữu hình và vô hình; cho mọi xung đột độc ác xác thể và linh thiêng hoàn toàn im tiếng.
Xin Mình Thánh Chúa làm cho con được gắn bó chặt chẽ với Chúa là Thiên Chúa duy nhất chân thật. Xin cho con qua đời trong thánh thiện và hạnh phúc.
Con nài xin Chúa ban cho con được tới bàn tiệc khôn tả của Chúa, nơi đó Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần là ánh sáng chân thật của các thánh, là sự no thỏa lòng trọn vẹn, là niềm vui vĩnh cữu, vui vẻ không còn bực dọc và hạnh phúc hoàn toàn. Con xin nhờ công nghiệp Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

OTHER PRAYERS
Thanksgiving After Holy Communion
(Prayer of St. Thomas Aquinas)
I thank You, O holy Lord, almighty Father, eternal God, who have deigned, not through any merits of mine, but out of the condenscension of Your goodness, to satisfy me a sinner, Your unworthy servant, with the precious Body and Blood of Your Son, our Lord Jesus Christ.
I pray that this Holy Communion be not a condemnation to punishment for me, but a saving plea to forgiveness.
May it be to me the armor of faith and the shield of a good will. May it be the emptying out of my vices and the extinction of all lustfull desires; and increase of charity and patience, of humility and obediance, and all virtues; a strong defense against the snares of all my enemies, visible and invisible; the perfect quieting of all my evil impulses of flesh and spirit, binding me firmly to You, the one true God; and a happy ending of my life.
I pray too that You will deign to bring me, a sinner, to that ineffable banquet where You with Your Son and the Holy Spirit, are to your Saints true light, fulfillment of desires, eternal joy, unalloyer gladness, and perfect bliss. Through the same Christ our Lord. Amen.

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đang ngự thật trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, và ước ao rước lấy Chúa ngự vào linh hồn con. Bởi vì bây giờ con không thể rước lấy Chúa cách thực sự, nên xin Chúa ít là hãy ngự vào Linh hồn con cách thiêng liêng. Con xin kính cẩn ôm lấy Chúa, và xin hoàn toàn kết hiệp với Chúa, chẳng khác gì như đang được Chúa ngự thật trong lòng, xin Chúa đừng để con bao giờ lìa xa khỏi Chúa. Amen.

Act of Spiritual Communion
My Jesus, I believe that You are present in the Blessed Sacrament. I love You above all things and I desire You in my soul. Since I cannot now receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. As though You were already there, I embrace You and unite myself to You; permit not that I should ever be separated from You.

Kinh Linh Hồn Chúa Kitô
(Cầu nguyện thinh lặng sau rước lễ)
Linh hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh. Mình Thánh Chúa Kitô, xin cứu chữa con. Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Nước từ cạnh sường Chúa Kitô, xin rửa con cho sạch. sự khổ nạn của Chúa Kitô, xin làm cho con mạnh sức. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin nhận lời chúng con cầu xin. Xin ẩn dấu con vào những thương tích của Chúa. Xin đừng để con xa lìa Chúa. Xin bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù hung ác. Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử, và kêu con đến cùng Chúa. Để cùng với các thánh, con được ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.

ANIMA CHRISTI
(Pray quietly after communion)
Soul of Christ, sanctify me.
Body of Christ, save me.
Blood of Christ, inebriate me.
Water from the side of Christ, wash me.
Passion of Christ, strengthen me.
O good Jesus, hear me.
Within Thy wounds hide me.
Suffer me not to be separated from Thee.
From the malignant enemy, defend me.
In the hour of my death, call me.
And bid me come to Thee.
That with Thy saints I may praise Thee.

Lời Cầu Trước Thánh Thể của Thánh Bonaventura

Ôi Chúa Giêsu rất dịu dàng, xin đâm sâu vào tận đáy linh hồn con vết thương rất vui mừng và lành mạnh của tình yêu Chúa, vết thương vì đức ái tông đồ rất thánh và chân thật, mà linh hồn con đã từng mệt nhọc và tan hoà trong tình yêu và lòng khao khát Chúa, để mong mỏi Chúa và chết mệt đi tại sân Nhà Chúa. Con mong ước được tiêu tan và sống với Chúa.

Xin làm cho hồn con đói khát Chúa là Bánh các Thiên Thần, sự giải khát của các linh hồn lành thánh, bánh thiêng liêng hằng ngày của chúng con, bánh có mọi mùi vị ngon ngọt khoái thú. Xin cho lòng con luôn đói khát và được nuôi dưỡng, Bánh các Thiên Thần mong chờ, và ước chi tận đáy hồn con tràn đầy hương vị ngọt của Chúa Xin cho hồn con luôn khao khát Chúa, là giếng nước hằng sống, giếng khôn ngoan và thông minh, giếng ánh sáng đời đời, dòng thác vui thoả, sự giàu có của nhà Chúa. Xin cho con được hiểu Chúa, tìm kiếm Chúa, thấy Chúa, đến cùng Chúa, đặt được Chúa, suy ngắm Chúa, nói về Chúa, và làm mọi việc để ca ngợi vinh quang và Danh thánh Chúa, với lòng khiêm tốn và cẩn trọng, với tình yêu và niềm vui, sự sẵn sàng và cảm mến, bền gan cho đến chết.

Chỉ có Chúa là mọi sự cho con trông cậy, là giầu có, vui vẻ, khoái lạc, niềm vui của con, sự nghỉ ngơi và yên tĩnh, bình an, dịu ngọt và hương thơm, mùi ngọt ngào, lương thực và giải khát nơi ẩn náu và giúp đỡ, sự khôn ngoan, phần của con, sở hữu và kho tàng của con. Ước gì trong Chúa, trí lòng con luôn gắn chặt vào, vững vàng và đâm rễ không hề lay chuyển. Amen.

Prayer of St. Bonaventure to Holy Eucharist

Pierce, O my sweet Lord Jesus, my inmost soul with the most joyous and healthful wound of your love, with true serene and most holy apostolic charity, that my soul may ever languish and melt with love and longing for you, that it may yearn for you and faint for your courts, and long to be dissolved and to be with you.

Grant that my soul may hunger after you, the bread of angels, the refreshment of holy souls, our daily and supernatural bread, having all sweetness and savor and every delight of taste; let my heart hunger after and feed upon you, upon whom the angels desire to look, and may my inmost soul be filled with the sweetness of your savor; may it ever thirst after you, the fountain of life, the fountain of wisdom and knowledge, the fountain of eternal light, the torrent of pleasure, the richness of the house of God; may it ever compass you, seek you, find you, run to you, attain you, meditate upon you, speak of you and do all things to the praise and glory of your name, with humility and discretion, with love and delight, with ease and affection, and with perseverance unto the end; may you alone be ever my hope, my entire assistance, my riches, my delight, my pleasure, my joy, my rest and tranquility, my peace, my sweetness, my fragrance, my sweet savor, my food, my refreshment, my refuge, my help, my wisdom, my portion, my possession and my treasure, in whom may my mind and my heart be fixed and firm and rooted immovably, henceforth and forever. Amen.

⇒  Tải xuống máy bản xét mình Anh Việt cho trẻ em viết song song

⇒  Bản Xét Mình Xưng Tội dành cho người lớn