December 6, 2023

HƯỚNG DẪN SUY XÉT LƯƠNG TÂM MÌNH ĐỂ XƯNG TỘI ( 7-14 tuổi )

6 BƯỚC ĐỂ XƯNG TỘI NÊN
1. Xét mình – những tội nào mình đã phạm từ lần xưng tội sau hết.
2. Thành tâm ăn năn tội lỗi mình.
3. Xưng tội của mình với Linh mục.
4. Nghiệm xét lại mình đã xưng tất cả tội trọng và số lần phạm.
5. Sau khi xưng tội, làm việc đền tội Linh mục đã chỉ.
6. Cầu nguyện mỗi ngày để xin sức mạnh tránh dịp tội, đặc biệt những tội mới vừa được tha.

1. CHUẨN BỊ
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.
– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tin:
Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ . Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều khác Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen .

Kinh Cậy:
Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen

Kinh Kính Mến:
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậỵ Amen .

Kinh Cáo Mình:                                                                                                                                   Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót: lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta .

Hướng Dẫn Xưng Tội
Nhận Phép Hoà Giải cho trẻ em

Vào phòng xưng tội.
Quỳ xuống – Làm dấu thánh giá. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.

Nói: Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con vì con là kẻ có tội. Con đã xưng tội được mấy ngày /tuần /tháng /năm. Các tội con đã phạm:

1.- Con đã không / hay lười biếng cầu nguyện buổi sáng hay buổi tối ____ lần.
– Con đã đùa giỡn, nói chuyện, chơi trong thánh lễ ___ lần.
2.- Con đã dùng tên Chúa thiếu kính trọng hay vô cớ _ lần.
3.- Con đã bỏ lễ, đến trễ lễ ngày Chúa Nhật ____ lần.
4.- Con đã không vâng lời, cãi lại, không kính trọng cha mẹ, ông bà ____ lần.
5.- Con đã trêu chọc, ghét người nào ____ lần.
– Con đã giận giữ, ngang bướng ____ lần.
– Con đã đánh nhau, cãi vã ____ lần.
– Con đã có ý nghĩ ác độc, xấu về người khác ____ lần.
– Con đã gọi người ta bằng những tên thô tục ____ lần.
– Con đã nguyền rủa, chửi thề, chúc dữ người ta ____ lần.

– Con đã giữ sự không tha thứ trong lòng ____ lần.
6.- Con đã nhìn những hình ảnh xấu, đọc truyện xấu, chơi trò chơi xấu xa ____ lần.
7.- Con đã ăn cắp, đổi đồ chơi, hay đồ vật khác của người ta ____ lần.
– Con đã mượn và không trả lại đồ người ta ____ lần.
– Con đã gian lận ____ lần.
– Con đã làm hư hại đồ của người khác cách cố ý __ lần.
8.- Con đã nói dối ____ lần.
(9)- Con đã ghen ghét người khác ____ lần.
10.- Con đã có ý ham muốn đồ của người khác ____ lần.

Thưa cha, con đã xưng tội xong. Xin cha cầu Chúa tha thứ cho những tội con quên xót.
Sau đó nghe lời khuyên của cha và đọc:

2. Kinh Ăn Năn Tội:
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.
* * *
3. Sau khi Xưng tội
– Đọc kinh đền tội hay làm việc đền tội
– Cám ơn Chúa đã tha thứ tội. Dâng lời nguyện riêng hay đọc kinh này:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua sự chết trên thánh giaù vì yêu chúng con, Con Yêu Daáu Cha là Chúa Giêsu đã mang bình an đến cho thế giới này bằng cách tha hết mọi tội lỗi chúng con. Con cám ơn Cha về lòng thương xót của Ngài dành cho con và cho hết mọi người ăn năn vì đã phạm tội mất lòng Cha. Xin quyền năng tình yêu của Cha ban cho con qua bí tích giải tội dẫn con trong những việc con làm đẹp lòng Cha. Lạy Cha, cám ơn Cha về tình yêu và lòng thương xót của Ngài. Amen.
4.- Xin Chúa phù hộ giúp tránh xúc phạm đến Chúa.

CÁC KINH CẦU NGUYỆN KHÁC:
LỜI NGUYỆN SAU KHI RƯỚC LỄ                                                                                         (Thánh Thomas D’Aquin)                                                                                                             Lạy Thiên Chúa Vĩnh Cửu! là Cha Toàn Năng, là Chúa thánh thiện; con cảm tạ Chúa, Ðấng đã ban, không phải do công nghiệp nào của con, nhưng đã ban xuống do lòng lân mẫn lớn lao, để nuôi dưỡng con là kẻ tội lỗi, tôi tớ bất xứng của Chúa, bằng Mình và Máu Con Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Con nguyện xin cho việc hiệp lễ này đừng nên án phạt cho con nhưng là một biện hộ cứu rỗi đem ơn tha thứ.
Xin Mình Thánh Chúa nên khí giới đức tin và nên thuẩn che chở những ý tưởng tốt lành. Xin dẹp tan những nết xấu và dập tắt những tà dục cùng ham mê xác thịt. Xin gia tăng đức ái, đức kiên nhẫn, đức khiêm nhu, đức vâng phục và mọi nhân đức.
Xin nên sức mạnh cho con để chống lại mọi cạm bẫy của quân thù hữu hình và vô hình; cho mọi xung đột độc ác xác thể và linh thiêng hoàn toàn im tiếng.
Xin Mình Thánh Chúa làm cho con được gắn bó chặt chẽ với Chúa là Thiên Chúa duy nhất chân thật. Xin cho con qua đời trong thánh thiện và hạnh phúc.
Con nài xin Chúa ban cho con được tới bàn tiệc khôn tả của Chúa, nơi đó Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần là ánh sáng chân thật của các thánh, là sự no thỏa lòng trọn vẹn, là niềm vui vĩnh cữu, vui vẻ không còn bực dọc và hạnh phúc hoàn toàn. Con xin nhờ công nghiệp Chúa Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đang ngự thật trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, và ước ao rước lấy Chúa ngự vào linh hồn con. Bởi vì bây giờ con không thể rước lấy Chúa cách thực sự, nên xin Chúa ít là hãy ngự vào Linh hồn con cách thiêng liêng. Con xin kính cẩn ôm lấy Chúa, và xin hoàn toàn kết hiệp với Chúa, chẳng khác gì như đang được Chúa ngự thật trong lòng, xin Chúa đừng để con bao giờ lìa xa khỏi Chúa. Amen.

Kinh Linh Hồn Chúa Kitô
(Cầu nguyện thinh lặng sau rước lễ)
Linh hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh. Mình Thánh Chúa Kitô, xin cứu chữa con. Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Nước từ cạnh sường Chúa Kitô, xin rửa con cho sạch. sự khổ nạn của Chúa Kitô, xin làm cho con mạnh sức. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin nhận lời chúng con cầu xin. Xin ẩn dấu con vào những thương tích của Chúa. Xin đừng để con xa lìa Chúa. Xin bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù hung ác. Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử, và kêu con đến cùng Chúa. Để cùng với các thánh, con được ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.

Lời Cầu Trước Thánh Thể của Thánh Bonaventura

Ôi Chúa Giêsu rất dịu dàng, xin đâm sâu vào tận đáy linh hồn con vết thương rất vui mừng và lành mạnh của tình yêu Chúa, vết thương vì đức ái tông đồ rất thánh và chân thật, mà linh hồn con đã từng mệt nhọc và tan hoà trong tình yêu và lòng khao khát Chúa, để mong mỏi Chúa và chết mệt đi tại sân Nhà Chúa. Con mong ước được tiêu tan và sống với Chúa.

Xin làm cho hồn con đói khát Chúa là Bánh các Thiên Thần, sự giải khát của các linh hồn lành thánh, bánh thiêng liêng hằng ngày của chúng con, bánh có mọi mùi vị ngon ngọt khoái thú. Xin cho lòng con luôn đói khát và được nuôi dưỡng, Bánh các Thiên Thần mong chờ, và ước chi tận đáy hồn con tràn đầy hương vị ngọt của Chúa Xin cho hồn con luôn khao khát Chúa, là giếng nước hằng sống, giếng khôn ngoan và thông minh, giếng ánh sáng đời đời, dòng thác vui thoả, sự giàu có của nhà Chúa. Xin cho con được hiểu Chúa, tìm kiếm Chúa, thấy Chúa, đến cùng Chúa, đặt được Chúa, suy ngắm Chúa, nói về Chúa, và làm mọi việc để ca ngợi vinh quang và Danh thánh Chúa, với lòng khiêm tốn và cẩn trọng, với tình yêu và niềm vui, sự sẵn sàng và cảm mến, bền gan cho đến chết.

Chỉ có Chúa là mọi sự cho con trông cậy, là giầu có, vui vẻ, khoái lạc, niềm vui của con, sự nghỉ ngơi và yên tĩnh, bình an, dịu ngọt và hương thơm, mùi ngọt ngào, lương thực và giải khát nơi ẩn náu và giúp đỡ, sự khôn ngoan, phần của con, sở hữu và kho tàng của con. Ước gì trong Chúa, trí lòng con luôn gắn chặt vào, vững vàng và đâm rễ không hề lay chuyển. Amen.

 

⇒  Tải xuống máy bản xét mình Anh Việt cho trẻ em viết song song

⇒  Bản Xét Mình Xưng Tội dành cho người lớn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 thought on “Hướng Dẫn Xét Mình Xưng Tội (7-14)

Comments are closed.