January 28, 2023

CHƯƠNG 29

1 Người được sửa dạy mà cứng đầu cứng cổ
sẽ suy sụp bất ngờ, vô phương cứu chữa.

2 Chính nhân cầm quyền, dân mừng rỡ.
Ác nhân cai trị, dân oán than.

3 Người mến chuộng sự khôn ngoan
làm cho cha vui thoả.
Kẻ giao du với bọn đàng điếm
khiến sản nghiệp tiêu tan.

4 Vua công minh khiến đất nước ổn định.
Vua đòi thuế nặng làm đất nước suy vong.

5 Nịnh hót ai
là giăng lưới dưới chân kẻ ấy.

6 Ác nhân phạm tội là rơi vào cạm bẫy,
còn chính nhân được vui sướng hò reo.

7 Người công chính quan tâm đến quyền lợi kẻ nghèo,
điều đó, ác nhân sao hiểu nổi !

8 Quân chống đối làm cả thành sôi sục,
người khôn ngoan khiến cơn giận nguôi ngoai.

9 Tranh tụng với kẻ dốt,
người khôn có giận hay cười, chẳng lúc nào yên.

10 Người lương thiện bị quân khát máu căm thù,
nhưng lại được người chính trực tìm kiếm.

11 Kẻ ngu để cơn giận tự do bộc phát,
còn người khôn biết dằn xuống cho êm.

12 Lãnh đạo mà để tâm nghe lời gian trá
thì thuộc hạ sẽ thành một lũ xấu xa.

13 Kẻ nghèo hèn và đứa bóc lột
giống nhau ở điểm này :
cả hai đều được ĐỨC CHÚA cho nhìn thấy ánh sáng.

14 Vua theo sự thật mà xét xử người nghèo
thì ngai vàng sẽ bền vững thiên thu.

15 Có chịu đòn chịu mắng mới nên khôn,
trẻ con thả lỏng gây tủi buồn cho mẹ.

16 Ác nhân cầm quyền thì tội ác gia tăng,
nhưng chính nhân sẽ thấy chúng suy tàn.

17 Hãy sửa phạt con, nó sẽ cho bạn được thảnh thơi
và khiến lòng bạn vui sướng.

18 Khi không còn thị kiến, dân sẽ sống buông thả,
nhưng ai còn giữ luật, quả là người có phúc.

19 Đừng sửa dạy tôi tớ bằng lời nói suông,
nó hiểu cũng chẳng tuân chẳng giữ.

20 Gặp phải người nói năng bộp chộp,
thà trông cậy đứa dốt còn hơn.

21 Nuông chiều tôi tớ khi nó còn nhỏ dại
thế nào cũng biến nó thành tên cứng đầu.

22 Người hay giận thường gây tranh cãi,
kẻ nóng tính phạm bao lỗi lầm.

23 Tính tự cao hạ đứa tự cao xuống,
người tự hạ sẽ được tôn vinh.

24 Kẻ đồng loã với tên trộm cắp
là làm hại chính bản thân mình.
Nó nghe thấy lời nguyền rủa
mà vẫn không chịu tiết lộ chi.

25 Nỗi sợ sệt khiến con người sa bẫy,
nhưng ai cậy trông ĐỨC CHÚA thì được an toàn.

26 Lắm kẻ đến cầu cạnh người quyền thế,
nhưng ĐỨC CHÚA mới đem lại công lý cho mỗi người.

27 Chính nhân kinh tởm kẻ sống bất công,
ác nhân kinh tởm người theo