Hướng Dẫn Xét Mình Xưng Tội Cho Người 15 Tuổi Trở Lên

HƯỚNG DẪN  SUY XÉT LƯƠNG TÂM MÌNH  ĐỂ XƯNG TỘI                                                    ( CHO NGƯỜI 15 TUỔI TRỞ LÊN)

6 BƯỚC ĐỂ XƯNG TỘI NÊN

 1. Xét mình – những tội nào mình đã phạm từ lần xưng tội sau hết.
 2. Thành tâm ăn năn tội lỗi mình.
 3. Xưng tội của mình với Linh mục.
 4. Nghiệm xét lại mình đã xưng tất cả tội trọng và số lần phạm.
 5. Sau khi xưng tội, làm việc đền tội Linh mục đã chỉ.
 6. Cầu nguyện mỗi ngày để xin sức mạnh tránh dịp tội, đặc biệt những tội mới vừa được tha.

Guide for Examination of Conscience for Confession of Sins                                        (FOR OVER AGE OF 15 YEARS ) 

6 STEPS FOR A GOOD CONFESSION

1. Examine your conscience – what sins have you committed since your last good confession.

2. Be sincerely sorry for your sins.

3.Confess your sins to the priest.

4. Make certain that you confess all your mortal sins and the number of them.

5. After your confession, do the penance the priest gives to you.

6. Pray daily for the strength to avoid the occasion of sin, especially for those sins you were just absolved from.

 CẦN XÉT MÌNH: TẠI SAO TÔI ĐÃ PHẠM TỘI NHỮNG TỘI NÀY, PHẠM TỘI Ở ĐÂU, KHI NÀO, VỚI AI VÀ CẦU NGUYỆN ĐỂ XIN CHÚA GIÚP TRÁNH DỊP TỘI.

 NEED EXAMINE: WHY DID I COMMIT THESE SINS, WHERE DID I COMMIT SINS, WHEN, TO WHOM, AND PRAY TO ASK GOD  TO HELP TO PREVENT THE OCCASION OF SIN.

“Then He breathed on them and said, “ Received the Holy Spirit. If you forgive people’s sins, they are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven”. (John 20, 22-23)

“Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Gioan 20, 22-23)

 1. CẦU NGUYỆN VÀ XÉT MÌNH:

 Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tin:

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ . Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều khác Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen .

Kinh Cậy:

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen

Kinh Kính Mến:
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậỵ Amen .

Kinh Ăn Năn Tội:
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

 1. PRAYER AND EXAMINATION:

Come, Holy Spirit

Come Holy Spirit, and fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of Your Divine Love. Send forth Your Spirit and they shall be created, and You shall renew the face of the earth. Oh God, Who by the light of the Holy Spirit instructed the hearts of the faithful, Grant, that by the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolation. We ask this through Christ Our Lord. Amen.

An Act of Faith:
O God, I firmly believe all the truths that you have revealed and that you teach us through your Church, for you are truth itself and can neither deceive or be deceived.

An Act of Hope:
O God, I hope with complete trust that you will give me, through the merits of Jesus Christ, all the necessary grace in the world and everlasting life in the world to come, for this is what you have promised and you always keep your promises .

An Act of Charity:
O God, I love you with my whole heart above all things, because you are infinitely good; and for your sake I love my neighbor as I love myself .

Act Of Contrition:
My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against you whom I should love above all things. I firmly intend with your help to sin no more, to do penance and to avoid whatever leads me to sin. Amen.

Xét Mình Xưng Tội Theo 10 Điều Răn

1- Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

 • Tôi có dành thời giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày không?
 • Tôi có yêu mến Chúa với tât cả tâm hồn không?
 • Tôi có tin mê tín dị đoan, đi coi bói, cầu cơ, dùng bùa ngải hay dính líu tới những đạo thờ tà thần không?
 • Tôi có đeo bùa may mắn, bùa hộ mạng, thờ cúng tượng ảnh không phải Thiên Chúa không?
 • Tôi có đặt mình hay những thần tượng của tôi (tài tử, người mẫu, danh ca…) trên Thiên Chúa không?
 • Tôi có vâng phục làm theo Lời Chúa như Giáo hội dạy không?
 • Tôi có rước lễ trong lúc phạm tội trọng không?
 • Tôi có cố tình nói dối hay che dấu tội trọng không xưng trong tòa giải tội không?
 • Tôi có thờ ơ về những Giáo lý Công giáo không?
 • Tôi có không tin tưởng Chúa hay tin Lòng thương xót của Ngài không?
 • Tôi có nghi ngờ hay từ chối những giáo huấn, tín điều của Giáo hội không?
 • Tôi có tham dự trực tiếp vào những việc thờ kính ngoài đạo Công giáo không?
 • Tôi có là thành viên của những tổ chức chống Công giáo hay những tổ chức huyền bí không?
 • Tôi có kiêu ngạo, khoe khoang tài năng hầu được khen ngợi và được vinh dự không?
 • Tôi có giận dữ, chửi Chúa không?

2- Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

 • Tôi có kêu tên Chúa cách vô cớ, xem thường hay dùng bất cẩn danh Chúa không?
 • Tôi có chúc dữ cho người khác không?
 • Tôi có xỉ vả một thánh nhân hay lạm dụng một vật thánh không?
 • Tôi có dùng danh Chúa vào việc phỉ báng, vu khống không?
 • Tôi có càm ràm hay trách móc Chúa không?
 • Tôi có nói xấu linh mục hay những người đã tận hiến cho Chúa không?
 • Tôi có dùng danh Chúa thề hứa dối trá, bừa bãi không?
 • Tôi có chửi thề người khác, hay thề hứa gian dối với người khác không?
 • Tôi có không giữ lời thề hứa làm ảnh hưởng đến người khác không?
 • Tôi có không thành thật, xấu hổ về đạo hay là người Công giáo không?
 • Tôi có xấu hổ làm dấu Thánh giá hay cầu nguyện ở ngoài công cộng không?

3- Giữ ngày Chúa Nhật.

 • Tôi có cố ý bỏ lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc không?
 • Tôi có đi lễ trễ vì lơ là không?
 • Tôi có ra về sớm khi thánh lễ chưa kết thúc không?
 • Tôi có khó chịu hay không thèm nghe linh mục giảng không?
 • Tôi có làm việc xác ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc không?
 • Tôi có chia trí, lo ra hay cứ chú ý tới người khác trong thánh lễ không?
 • Tôi có dự lễ với trái tim giận dữ hay không tha thứ không?

4- Thảo kính cha mẹ.

 • Tôi có kính trọng hay vâng lời cha mẹ không?
 • Tôi có khinh chê hay bỏ bê cha mẹ không?
 • Tôi có không chăm sóc cha mẹ khi đau yếu, tàn tật, già cả không?
 • Tôi có thiếu bổn phận với người phối ngẫu hay con cái không?
 • Tôi có làm gương xấu cho gia đình không?
 • Tôi có tạo sự bất hòa cho gia đình không?
 • Tôi có không muốn là cha, là mẹ không?
 • Tôi có đối xử tàn tệ, lạm dụng với người phối ngẫu hay con cái không?
 • Tôi có đánh đập người phối ngẫu hay con cái không?
 • Tôi có từ cha mẹ, hay từ con cái không?

Với con cái:

 • Tôi có thiếu chăm sóc những nhu cầu cần thiết cho chúng không?
 • Tôi có không để chúng được học đạo, hay lãnh nhận các Bí tích không?
 • Tôi có để chúng được phép lơ là bổn phận giữ đạo không?
 • Tôi có thiếu sửa dạy chúng không?
 • Tôi có làm gương xấu, dạy điều xấu hay xúi chúng làm việc xấu không?
 • Tôi có đuổi chúng ra khỏi nhà hay không nhận chúng là con không?

5- Chớ giết người.

 • Tôi có phá thái hay khuyến khích người khác phá thai không?
 • Tôi có thi hành việc phá thai, hay buôn bán thuốc phá thai không?
 • Tôi có làm hại hay làm tổn thương đến thể xác người khác không?
 • Tôi có dính líu tới hay giết người không?
 • Tôi có ước muốn cho người khác chết không?
 • Tôi có âm mưu hay trả thù người chống đối tôi không?
 • Tôi có lạm dụng rượu hay thuốc không?
 • Tôi có làm cho người khác tai tiếng dẫn họ tới phạm tội không?
 • Tôi có giận giữ hay phẫn uất không?
 • Tôi có nuôi thù hận trong lòng với người khác không?
 • Tôi có cắt bỏ bộ phận thân thể nào để làm mất khả năng sinh sản không?
 • Tôi có không tha thứ, từ chối tha thứ cho người khác không?
 • Tôi có ý định tự tử, hay trợ giúp người khác tự tử không?

6- Chớ làm sự dâm dục.

 • Tôi có trung thành với lời hứa hôn nhân qua tư tưởng hay hành động không?
 • Tôi có bất cứ hành động tình dục nào ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân không?
 • Tôi có xử dụng bất cứ phương pháp ngừa thai hay ngừa thai không tự nhiên không?
 • Tôi có phạm tội thủ dâm không?
 • Tôi có ấp ủ những tư tưởng không trong sạch, ước muốn tình dục với người khác không?
 • Tôi có tôn trọng những người khác phái không?
 • Tôi có hiếp dâm người khác không?
 • Tôi có phạm tội đồng tình luyến ái, hay tình dục với người cùng phái tính không?
 • Tôi có chăm chú vào những hình ảnh khỏa thân, khiêu dâm trên mạng lưới, sách báo, email hay nơi người khác không?
 • Tôi có đang dùng thuốc ngừa thai không?
 • Tôi có ăn mặc không kín đáo không?
 • Tôi có gởi cho người khác bài viết hay hình ảnh không đứng đắn không?
 • Tôi có xem phim hay chương trình xếp vào hạng khiêu dâm không?
 • Tôi có tôn trọng sự trinh khiết của người tình không?
 • Tôi có cho phép con cái / người dưới quyền làm những hành động này không?
 • Tôi có dùng những danh từ hay kể chuyện không đứng đắn không?
 • Tôi có thích nghe những câu chuyện thiếu đứng đắng không?
 • Tôi có khoe khoang về tội lỗi của tôi không?
 • Tôi có phạm tội thiếu trong sạch không?
 • Tôi có say sưa rượu chè không?
 • Tôi có dùng các loại thuốc phiện không?
 • Tôi có dính líu tới buôn bán thuốc phiện không?

7- Chớ lấy của người.

 • Tôi có lấy những gì không phải là của tôi không?
 • Tôi có làm thiệt hại tài sản người khác với lỗi của tôi không?
 • Tôi có trả lại hay đền bù những thứ lấy trộm, hay mượn của người khác không?
 • Tôi có bài bạc quá mức và thiếu cung ứng nhu cầu cho gia đình không?
 • Tôi có chia sẻ bố thí cho những người nghèo khổ không?
 • Tôi có làm ngơ đui mù trước kẻ ăn xin không?
 • Tôi có lường gạt hay gian lận người khác không?
 • Tôi có gian lận thuế má, trong buôn bán, với bảo hiểm, cờ bạc, và trường học không?
 • Tôi có từ chối hay lơ là trả những món nợ không?
 • Tôi có tráo đổi giá tiền trên món hàng không?
 • Tôi có lấy tài sản của hãng xưởng mang về nhà xài không?
 • Tôi có không đóng góp tiền cho nhà thờ không?
 • Tôi có trả lương xứng đáng hay hà hiếp nhân công không? 

8- Chớ làm chứng dối.

 • Tôi có nói dối không?
 • Tôi có dấu tội không xưng trong tòa giải tội không?
 • Tôi có giữ bí mật, bóp méo sự thật, làm chứng dối không?
 • Tôi có lừa dối, kết án, tán gẫu vieäc người khác không?
 • Tôi có nói hay loan truyền tin xấu về linh mục, tu sĩ hay người khác không?
 • Tôi có nói xấu sau lưng người khác không?
 • Tôi có thành thật khi giao dịch với người khác không?
 • Tôi có chỉ trích, dèm pha, thiếu bác ái trong tư tưởng, lời nói không?
 • Tôi có giữ kín điều bí mật của người khác không?
 • Tôi có nguyền rủa hay chúc dữ người khác không?
 • Tôi có sung sướng trên sự bất hạnh của người khác không?
 • Tôi có từ chối nói chuyện hay hòa giải với người khác không?
 • Tôi có ghen tương hay ganh tỵ với người khác không?
 • Tôi có làm cớ cho người khác phạm tội không?
 • Tôi có tham dự vào việc phạm tội của người khác không?
 • Tôi có dạy hay chỉ cho người khác phạm pháp không?
 • Tôi có lừa dối, đối xử tệ bạc, lạm dụng người tình của tôi không?

9- Chớ muốn vợ chồng người.

 • Tôi có đồng lòng với những tư tưởng thiếu trong sạch không?
 • Tôi có ước muốn tình dục với vợ người ta không?
 • Tôi có xúi dục hay là nguyên nhân ly dị của người khác không?
 • Tôi có cầu nguyện trong khi vẫn đeo đuổi những tư tưởng xấu hay cám dỗ không?
 • Tôi có nuôi dưỡng ước muốn xác thịt với người khác không?
 • Tôi có sờ đụng, hôn hít, ôm người khác với tư tưởng xấu không?
 • Tôi có làm điều gì khiêu khích người khác có tư tưởng xấu không?
 • Tôi có những cái nhìn ham muốn xác thịt không?
 • Tôi có thích thú nhìn người khác ăn mặc hở hang không?

10- Chớ tham của người.

 • Tôi có ganh tỵ với những của cải mà người khác có không?
 • Tôi có đau lòng xót ruột vì sự sung túc giàu sang của người khác không?
 • Tôi có ước muốn cho người khác hay cho công việc của họ bị sụp đổ không?
 • Tôi có gian lận trong việc phân chia tài sản gia đình không?
 • Tôi có ham lợi hay ích kỷ không?
 • Tôi có tin Thiên Chúa là người chăm sóc mọi nhu cầu thể xác tâm linh của tôi không?
 • Tôi có đặt của cải, vật chất là mục đích chính của đời sống tôi không?
 • Tôi có cho vay mượn với tiền lời cắt cổ không?

NHỮNG ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH

 • 1 và 2.  xem điều răn thứ ba
 • 3 và 4.  – Tôi bỏ xưng tội …. năm, và không Rước Lễ Mùa Phục Sinh (bao nhiêu năm).

– Tôi đã rước lễ khi có tội trọng                                                                                                            – Tôi xưng tội không nên (giấu tội, không xét mình kỹ)

 • 5 và 6.  – Tôi đã không ăn chay Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh

– Tôi đã ăn thịt Thứ Tư Lễ Tro và Thứ  Sáu Mùa Chay.

 1. THÀNH TÂM ĂN NĂN TỘI
 • Tôi phạm những tội này cách nào, với ai, ở đâu, lúc nào?
 • Tôi quyết tâm xa lánh dịp tội, nghĩa là, tất cả những người, những nơi và những đổ vật nào dễ dẫn đến tội.
 • Kinh Ăn Năn Tội.

III.  VÀO PHÒNG XƯNG TỘI

Quỳ xuống – Làm dấu thánh giá. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.

– Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con vì con là kẻ cĩ tội. Con đã xưng tội được mấy ngày / tuần /tháng /năm. Các tội con đã phạm:

Xưng tội của bạn và bao nhiêu lần đã phạm. 

 1. IV. Thưa cha, con đã xưng tội xong. Con thật lòng ăn năn các tội này và các tội trong đời con. Xin Cha ban phép Giải tội cho con.

Sau đó nghe lời khuyên của cha và đọc:

Kinh Ăn Năn Tội:

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

* * *

 1. Sau khi Xưng tội

– Đọc kinh đền tội hay làm việc đền tội

Cám ơn Chúa đã tha thứ tội. Dâng lời nguyện riêng hay đọc kinh này:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua sự chết trên thánh giá vì yêu chúng con, Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu đã mang bình an đến cho thế giới này bằng cách tha hết mọi tội lỗi chúng con. Con cám ơn Cha về lòng thương xót của Ngài dành cho con và cho hết mọi người ăn năn vì đã phạm tội mất lòng Cha. Xin quyền năng tình yêu của Cha ban cho con qua bí tích giải tội hướng dẫn con trong những việc con làm đều đẹp lòng Cha. Lạy Cha, cám ơn Cha về tình yêu và lòng thương xót của Cha. Amen.    

– Xin Chúa phù giúp con : tránh mọi xúc phạm đến Chúa.

Cầu nguyện mỗi ngày để xin sức mạnh tránh dịp tội.

Examination of Conscience base on 10 Commandments

1-  I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me.

 • Do I give God time every day in prayer?
 • Do I seek to love Him with my whole heart?
 • Have I been involved with superstitious practices or have I been involved with the occult?
 • Have I beloved in lucky charms, artifacts
 • Have I put my self, my idols before God?
 • Do I seek to surrender myself to God’s Word as taught by the Church
 • Have I ever received Communion in a state of mortal sin?
 • Have I ever deliberately told a lie in confession or have I withheld a mortal sin from the priest in confession?
 • Am I ignorant of my catechism (Act of Contrition, Apostle’s Creed, Ten Commandments, Seven Sacraments, the Our Father)?
 • Have I failed to trust in God and His mercy?
 • Have I willfully doubted or denied any of the teachings of the Church (heresy)?
 • Have I taken active part in any non-Catholic worship?
 • Am I a member of any anti-Catholic or any secret society?
 • Was I pride, boasted of my abilities, tried to win praise and glory?
 • Have I been angry with God?

2-   You shall not take the name of the Lord your God in vain.

 • Have I used God’s name in vain: lightly or carelessly?
 • Have I wished evil upon another person?
 • Have I insulted a sacred person or abused a sacred object?
 • Have I used God’s name in vain by way of profanity?
 • Have I murmured or complained against God?
 • Have I maligned priests or others consecrated to God?
 • Have I sworn by God’s name (oath) either falsely or rashly?
 • Have I cursed anyone or sworn a false oath?
 • Have I broken any private vow, or promise which affected someone’s life?
 • Have I been insincere, ashamed about my religion, being as a catholic?
 • Have you been ashamed to make the sign of the Cross, pray before meal in front of others?

3-   Remember to keep holy the Lord’s Day.

 • Have I deliberately missed Mass on Sundays or Holy Days of Obligation?
 • Have I been late for Mass through my own negligence?
 • Have I left early before the mass ended?
 • Have I bothered about the priest homily?
 • Have I worked on Sunday, Holy Days of Obligation?
 • Have I been inattentive at Mass or paid much attention to someone else?
 • Have I come to mass with an angry or unforgiveness heart?

4-  Honor your Father and your Mother.

 • Do I honor and obey my parents?
 • Have I been despise to my parents or neglected them?
 • Have I failed to care for my sick or disable parents?
 • Have I neglected my duties to my spouse and children?
 • Have I given my family bad religious example?
 • Do I try to bring peace into my home life?
 • Have I unwanted to be a parent?
 • Have I mistreated, abused my spouse or children?
 • Do I have violent acts against my spouse or children?
 • Do I deny my relationship with my parents or children? 

Regarding my children:

 • Have I neglected their material needs?
 • Have I failed to care for their religious education or sacraments?
 • Have I allowed them to neglect their religious duties?
 • Have I otherwise failed to discipline them?
 • Have I given them bad example, bad teaching or told them do bad things?
 • Have I expelled them out the house and denied their relationship?

5-  You shall not kill.

 • Have I had an abortion or encouraged anyone to have an abortion?
 • Have I performed abortion, sold abortion drugs?
 • Have I physically harmed or hurt anyone?
 • Have I involved in or killed someone?
 • Have I wished for some one’s death?
 • Have you plotted or taken revenge on one who’s offended you?
 • Have I abused alcohol or drugs?
 • Did I give scandal to anyone, thereby leading them into sin?
 • Have I been angry or resentful?
 • Have I harbored hatred in my heart?
 • Have I mutilated myself through any form of sterilization?
 • Have I failed, denied to forgive anyone?
 • Have you had thoughts of committing suicide, assisted someone committing suicide?

6-  You shall not commit adultery.

 • Have I been faithful to my marriage vows in thought and action?
 • Have I engaged in any sexual activity outside of marriage or fornication?
 • Have I used any method of contraception or artificial birth control in my marriage?
 • Have I been guilty of masturbation?
 • Have I indulged in other impure thoughts, desired to have sex with others?
 • Have I respected all members of the opposite sex?
 • Have I raped someone?
 • Have I been guilty of any homosexual, same sex activity?
 • Do I dwell on pornography and obscenity on internet, magazine, email?
 • Have I practiced birth control?
 • Have I failed to dress modestly?
 • Have I sent to someone an indecent literature or indecent pictures?
 • Have I watched X rated films or programs?
 • Have I respected purity for my date?
 • Have I permitted my children or others under my charge to do these things?
 • Have I used indecent language or told indecent stories?
 • Have I willingly listened to such indecent stories?
 • Have I boasted of my sins?
 • Have I sinned against chastity in any other way?
 • Have I become intoxicated?
 • Have I used narcotics?
 • Have I involved in selling drugs?

7-  You shall not steal.

 • Have I stolen what is not mine?
 • Have I damaged anyone’s property through my own fault?
 • Have I returned or made restitution for what I have stolen or borrowed?
 • Do I gamble excessively, thereby denying my family of their needs?
 • Do I seek to share what I have with the poor?
 • Do I turn blind eyes toward a desperate beggar?
 • Have I cheated or defrauded other?
 • Do I cheated on my income taxes, business, games, insurance or school?
 • Have I refused or neglected to pay any debts?
 • Have I exchanged the price tag?
 • Have I took my company possessions home for personal use?
 • Have I failed to give contribution to my church?
 • Have I paid my workers properly or otherwise abused them?

8-  You shall not bear false witness against your neighbor.

 • Have I lied?
 • Have you concealed sins at confession?
 • Have I concealed, distorted the truth, gave false testimony?
 • Have you cheated, judged or gossiped others?
 • Have I talked or spread bad news about priests, religious, or someone?
 • Have I spoken behind someone else’s back?
 • Am I sincere in my dealings with others?
 • Am I critical, negative or uncharitable in my thoughts, words of others?
 • Do I keep secret what should be kept confidential?
 • Have I cursed anyone or otherwise wished evil on him?
 • Have I taken pleasure in anyone’s misfortune?
 • Is there anyone to whom I refuse to speak or be reconciled?
 • Have I been jealous or envious of anyone?
 • Have I knowingly caused others to sin?
 • Have I cooperated in the sins of others?
 • Have I teached, showed someone how to commit crime?
 • Have I lied, mistreated, abuse my love?

9-  You shall not desire your neighbor’s wife.

 • Have I consented to impure thoughts?
 • Have I desired to have sex with someone’s wife?
 • Have I encourage or caused someone a divorce?
 • Do I pray at once to seek after impure thoughts and temptations?
 • Have I harbored lustful desires for anyone?
 • Have I touched, kissed or embraced another impurely?
 • Have I done anything to provoke or occasion impure thoughts in others?
 • Have I have a lustful look?
 • Have I enjoyed looking at indecent dress of someone?

10-   You shall not desire your neighbor’s goods.

 • Am I jealous of what other people have?
 • Have I been grieved at the prosperity of the others?
 • Have I ever wished the downfall of anyone or of their business?
 • Have I cheated on the share of family estate?
 • Am I greedy or selfish?
 • Do I trust that God will care for all of my material and spiritual needs?
 • Are material possessions the main purpose of my life?
 • Do I lend with high interest to someone?

THE LAWS OF THE CHURCH

1 and 2.    see Third commandment

3 and 4.  – I failed to make confession  ….. years, and failed to receive Holy Communion during the Easter time.

– I received Holy Communion in the state of mortal sin.

– I made a bad confession. (hide sin and no good examination) 

5 and 6.  – I didn’t fast on Ash Wednesday and Good Friday

– I ate meat on Ash Wednesday, on Friday in Lent

* * *

 1. Be sincerely sorry for your sins
 • I committed these sins by how, to whom, where, when.
 • I make decision to stay away from near occasions of sins, that is, all persons, places and things which easily lead into sin.
 • Say:  The Act of Contrition

III. ENTER THE CONFESSION ROOM
Kneel down – Make the sign of the Cross. In the Name of the Father, and of the Son, and of The Holy Spirit. Amen.

Say: Bless me father, I have sinned. My last confession was how many days /weeks /months /years ago. These are my sins:

Confess your sins and how many times committed. 

 1. IV. * Father, I am finished. I am truly for these and all the sins of my past life. Please, absolve me.

* Listen to the priest’s instructions, advices and then say

The Act of Contrition:

My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against You whom I should love above all things. I firmly intend with your help to sin no more, to do penance and to avoid whatever leads me to sin. Amen.

* * * 

 1. After Confession

– Say the prayers or do what the priest tells you.
– Thank God for forgiving your sins. Say your own prayer or say this one:  

Heavenly Father, by dying on the Cross for love of us Your dear Son Jesus brought peace to the world by taking away our sins and giving us your forgiveness. I thank You for your mercy to me and to all who are truly sorry for having offend You. Help me to avoid sins and use this Sacrament more often. May the power of your love given to me in this sacrament guide me in all I do to please You in all things. Father, thank You for your love and mercy. Amen.

– Ask God for the help you to keep from offending God. 

Pray daily for the strength to avoid the occasion of sin

CÁC KINH CẦU NGUYỆN KHÁC:

LỜI NGUYỆN SAU KHI RƯỚC LỄ
Thánh Thomas D’Aquin

Lạy Thiên Chúa Vĩnh Cửu! là Cha Toàn Năng, là Chúa thánh thiện; con cảm tạ Chúa, Ðấng đã ban, không phải do công nghiệp nào của con, nhưng đã ban xuống do lòng lân mẫn lớn lao, để nuôi dưỡng con là kẻ tội lỗi, tôi tớ bất xứng của Chúa, bằng Mình và Máu Con Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Con nguyện xin cho việc hiệp lễ này đừng nên án phạt cho con nhưng là một biện hộ cứu rỗi đem ơn tha thứ. Xin Mình Thánh Chúa nên khí giới đức tin và nên thuẩn che chở những ý tưởng tốt lành.  Xin dẹp tan những nết xấu và dập tắt những tà dục cùng ham mê xác thịt.  Xin gia tăng đức ái, đức kiên nhẫn, đức khiêm nhu, đức vâng phục và mọi nhân đức.

Xin nên sức mạnh cho con để chống lại mọi cạm bẫy của quân thù hữu hình và vô hình; cho mọi xung đột độc ác xác thể và linh thiêng hoàn toàn im tiếng. Xin Mình Thánh Chúa làm cho con được gắn bó chặt chẽ với Chúa là Thiên Chúa duy nhất chân thật.  Xin cho con qua đời trong thánh thiện và hạnh phúc.

Con nài xin Chúa ban cho con được tới bàn tiệc khôn tả của Chúa, nơi đó Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần là ánh sáng chân thật của các thánh, là sự no thỏa lòng trọn vẹn, là niềm vui vĩnh cữu, vui vẻ không còn bực dọc và hạnh phúc hoàn toàn.  Con xin nhờ công nghiệp Chúa Kitô, Chúa chúng con.  Amen.

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đang ngự thật  trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, và ước ao rước lấy Chúa ngự vào linh hồn con. Bởi vì bây giờ con không thể rước lấy Chúa cách thực sự, nên xin Chúa ít là hãy ngự vào Linh hồn con cách thiêng liêng. Con xin kính cẩn ôm lấy, và xin hoàn toàn kết hiệp với Chúa, chẳng khác gì như đang được Chúa ngự thật trong lòng, xin Chúa đừng để con bao giờ lìa xa khỏi Chúa. Amen.

Kinh Linh Hồn Chúa Kitô
(Cầu nguyện thinh lặng sau rước lễ)

Linh hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh. Mình Thánh Chúa Kitô, xin cứu chữa con. Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Nước từ cạnh sường Chúa Kitô, xin rửa con cho sạch. sự khổ nạn của Chúa Kitô, xin làm cho con mạnh sức. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin nhận lời chúng con cầu xin. Xin ẩn dấu con vào những thương tích của Chúa. Xin đừng để con xa lìa Chúa. Xin bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù hung ác. Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử, và kêu con đến cùng Chúa. Để cùng với các thánh, con được ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.

Lời Cầu Trước Thánh Thể của Thánh Bonaventura

Ôi Chúa Giêsu rất dịu dàng, xin đâm sâu vào tận đáy linh hồn con vết thương rất vui mừng và lành mạnh của tình yêu Chúa, vết thương vì đức ái tông đồ rất thánh và chân thật, mà linh hồn con đã từng mệt nhọc và tan hoà trong tình yêu và lòng khao khát Chúa, để mong mỏi Chúa và chết mệt đi tại sân Nhà Chúa. Con mong ước được tiêu tan và sống với Chúa.

Xin làm cho hồn con đói khát Chúa là Bánh các Thiên Thần, sự giải khát của các linh hồn lành thánh, bánh thiêng liêng hằng ngày của chúng con, bánh có mọi mùi vị ngon ngọt khoái thú. Xin cho lòng con luôn đói khát và được nuôi dưỡng, Bánh các Thiên Thần mong chờ, và ước chi tận đáy hồn con tràn đầy hương vị ngọt của Chúa. Xin cho hồn con luôn khao khát Chúa, là giếng nước hằng sống, giếng khôn ngoan và thông minh, giếng ánh sáng đời đời, dòng thác vui thoả, sự giàu có của nhà Chúa. Xin cho con được hiểu Chúa, tìm kiếm Chúa, thấy Chúa, đến cùng Chúa, đặt được Chúa, suy ngắm Chúa, nói về Chúa, và làm mọi việc để ca ngợi vinh quang và Danh thánh Chúa, với lòng khiêm tốn và cẩn trọng, với tình yêu và niềm vui, sự sẵn sàng và cảm mến, bền gan cho đến chết.

Chỉ có Chúa là mọi sự cho con trông cậy, là giầu có, vui vẻ, khoái lạc, niềm vui của con, sự nghỉ ngơi và yên tĩnh, bình an, dịu ngọt và hương thơm, mùi ngọt ngào, lương thực và giải khát nơi ẩn náu và giúp đỡ, sự khôn ngoan, phần của con, sở hữu và kho tàng của con. Ước gì trong Chúa, trí lòng con luôn gắn chặt vào, vững vàng và đâm rễ không hề lay chuyển. Amen.

OTHER PRAYERS

Thanksgiving After Holy Communion
(Prayer of St. Thomas Aquinas)

I thank You, O holy Lord, almighty Father, eternal God, who have deigned, not through any merits of mine, but out of the condenscension of Your goodness, to satisfy me a sinner, Your unworthy servant, with the precious Body and Blood of Your Son, our Lord Jesus Christ. I pray that this Holy Communion be not a condemnation to punishment for me, but a saving plea to forgiveness.

May it be to me the armor of faith and the shield of a good will. May it be the emptying out of my vices and the extinction of all lustfull desires; and increase of charity and patience, of humility and obediance, and all virtues; a strong defense against the snares of all my enemies, visible and invisible; the perfect quieting of all my evil impulses of flesh and spirit, binding me firmly to You, the one true God; and a happy ending of my life.

I pray too that You will deign to bring me, a sinner, to that ineffable banquet where You with Your Son and the Holy Spirit, are to your Saints true light, fulfillment of desires, eternal joy, unalloyer gladness, and perfect bliss. Through the same Christ our Lord. Amen.

Act of Spiritual Communion

My Jesus, I believe that You are present in the Blessed Sacrament. I love You above all things and I desire You in my soul. Since I cannot now receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. As though You were already there, I embrace You and unite myself to You; permit not that I should ever be separated from You.

ANIMA CHRISTI  (Pray quietly after communion)
Soul of Christ, sanctify me.
Body of Christ, save me.
Blood of Christ, inebriate me.
Water from the side of Christ, wash me.
Passion of Christ, strengthen me.
O good Jesus, hear me.
Within Thy wounds hide me.
Suffer me not to be separated from Thee.
From the malignant enemy, defend me.
In the hour of my death, call me.
And bid me come to Thee.
That with Thy saints I may praise Thee.

Prayer of St. Bonaventure to Holy Eucharist

Pierce, O my sweet Lord Jesus, my inmost soul with the most joyous and healthful wound of your love, with true serene and most holy apostolic charity, that my soul may ever languish and melt with love and longing for you, that it may yearn for you and faint for your courts, and long to be dissolved and to be with you.

Grant that my soul may hunger after you, the bread of angels, the refreshment of holy souls, our daily and supernatural bread, having all sweetness and savor and every delight of taste; let my heart hunger after and feed upon you, upon whom the angels desire to look, and may my inmost soul be filled with the sweetness of your savor; may it ever thirst after you, the fountain of life, the fountain of wisdom and knowledge, the fountain of eternal light, the torrent of pleasure, the richness of the house of God; may it ever compass you, seek you, find you, run to you, attain you, meditate upon you, speak of you and do all things to the praise and glory of your name, with humility and discretion, with love and delight, with ease and affection, and with perseverance unto the end;

May you alone be ever my hope, my entire assistance, my riches, my delight, my pleasure, my joy, my rest and tranquility, my peace, my sweetness, my fragrance, my sweet savor, my food, my refreshment, my refuge, my help, my wisdom, my portion, my possession and my treasure, in whom may my mind and my heart be fixed and firm and rooted immovably, henceforth and forever. Amen.

Tải xuống bản xét mình Anh Việt viết song song

Bản xét mình Anh Việt cho trẻ em

⇒  Mở ra đọc theo nguyên bản

⇒  Dùng bản này để in ra

HƯỚNG DẪN SUY XÉT LƯƠNG TÂM MÌNH ĐỂ XƯNG TỘI

( CHO NGƯỜI 15 TUỔI TRỞ LÊN)

Guide for Examination of Conscience for Confession of Sins

(FOR OVER AGE OF 15 YEARS ) 

6 STEPS FOR A GOOD CONFESSION

1. Examine your conscience – what sins have you committed since your last good confession.

2. Be sincerely sorry for your sins.

3.Confess your sins to the priest.

4. Make certain that you confess all your mortal sins and the number of them.

5. After your confession, do the penance the priest gives to you.

6. Pray daily for the strength to avoid the occasion of sin, especially for those sins you were just absolved from.

 CẦN XÉT MÌNH: TẠI SAO TÔI ĐÃ PHẠM TỘI NHỮNG TỘI NÀY, PHẠM TỘI Ở ĐÂU, KHI NÀO, VỚI AI VÀ CẦU NGUYỆN ĐỂ XIN CHÚA GIÚP TRÁNH DỊP TỘI. 

NEED EXAMINE: WHY DID I COMMIT THESE SINS, WHERE DID I COMMIT SINS, WHEN, TO WHOM, AND PRAY TO ASK GOD  TO HELP TO PREVENT THE OCCASION OF SIN.

“Then He breathed on them and said, “ Received the Holy Spirit. If you forgive people’s sins, they are forgiven; if you do not forgive them, they are not forgiven”. (John 20, 22-23)

“Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ” (Gioan 20, 22-23) 

HƯỚNG DẪN SUY XÉT LƯƠNG TÂM MÌNH ĐỂ XƯNG TỘI

6 BƯỚC ĐỂ XƯNG TỘI NÊN

 1. Xét mình – những tội nào mình đã phạm từ lần xưng tội sau hết.
 2. Thành tâm ăn năn tội lỗi mình.
 3. Xưng tội của mình với Linh mục.
 4. Nghiệm xét lại mình đã xưng tất cả tội trọng và số lần phạm.
 5. Sau khi xưng tội, làm việc đền tội Linh mục đã chỉ.
 6. Cầu nguyện mỗi ngày để xin sức mạnh tránh dịp tội, đặc biệt những tội mới vừa được tha.
 1. CẦU NGUYỆN VÀ XÉT MÌNH:

 Kinh Đức Chúa Thánh Thần

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống, đầy lòng chúng con là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con; chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống.

– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.

Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dậy dỗ các Thánh Tông Đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống, yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành, vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.

Kinh Tin:

Lạy Chúa con, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi thứ Hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ . Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều khác Hội Thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen .

Kinh Cậy:

Lạy Chúa con, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen

Kinh Kính Mến:
Lạy Chúa con, con kính mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậỵ Amen .

Kinh Ăn Năn Tội:
Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

Guide for Examination of Conscience for Confession of Sins

  6 STEPS FOR A GOOD CONFESSION

1. Examine your conscience – what sins have you committed since your last good confession.

2. Be sincerely sorry for your sins.

3. Confess your sins to the priest.

4. Make certain that you confess all your mortal sins and the number of them.

5. After your confession, do the penance the priest gives to you.

6. Pray daily for the strength to avoid the occasion of sin, especially for those sins you were just absolved from.

 1. PRAYER AND EXAMINATION: Come, Holy Spirit

Come Holy Spirit, and fill the hearts of your faithful, and kindle in them the fire of Your Divine Love. Send forth Your Spirit and they shall be created,

and You shall renew the face of the earth.

Oh God, Who by the light of the Holy Spirit instructed the hearts of the faithful, Grant, that by the same Spirit we may be truly wise and ever rejoice in His consolation. We ask this through Christ Our Lord. Amen.
An Act of Faith:
O God, I firmly believe all the truths that you have revealed and that you teach us through your Church, for you are truth itself and can neither deceive or be deceived.
An Act of Hope:
O God, I hope with complete trust that you will give me, through the merits of Jesus Christ, all the necessary grace in the world and everlasting life in the world to come, for this is what you have promised and you always keep your promises .

An Act of Charity:
O God, I love you with my whole heart above all things, because you are infinitely good; and for your sake I love my neighbor as I love myself .
Act Of Contrition:
My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against you whom I should love above all things. I firmly intend with your help to sin no more, to do penance and to avoid whatever leads me to sin. Amen.

Xét Mình Xưng Tội Theo 10 Điều Răn

1- Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự.

 • Tôi có dành thời giờ cầu nguyện với Chúa mỗi ngày không?
 • Tôi có yêu mến Chúa với tât cả tâm hồn không?
 • Tôi có tin mê tín dị đoan, đi coi bói, cầu cơ, dùng bùa ngải hay dính líu tới những đạo thờ tà thần không?
 • Tôi có đeo bùa may mắn, bùa hộ mạng, thờ cúng tượng ảnh không phải Thiên Chúa không?
 • Tôi có đặt mình hay những thần tượng của tôi (tài tử, người mẫu, danh ca…) trên Thiên Chúa không?
 • Tôi có vâng phục làm theo Lời Chúa như Giáo hội dạy không?
 • Tôi có rước lễ trong lúc phạm tội trọng không?
 • Tôi có cố tình nói dối hay che dấu tội trọng không xưng trong tòa giải tội không?
 • Tôi có thờ ơ về những Giáo lý Công giáo không?
 • Tôi có không tin tưởng Chúa hay tin Lòng thương xót của Ngài không?
 • Tôi có nghi ngờ hay từ chối những giáo huấn, tín điều của Giáo hội không?
 • Tôi có tham dự trực tiếp vào những việc thờ kính ngoài đạo Công giáo không?
 • Tôi có là thành viên của những tổ chức chống Công giáo hay những tổ chức huyền bí không?
 • Tôi có kiêu ngạo, khoe khoang tài năng hầu được khen ngợi và được vinh dự không?
 • Tôi có giận dữ, chửi Chúa không?

2- Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.

 • Tôi có kêu tên Chúa cách vô cớ, xem thường hay dùng bất cẩn danh Chúa không?
 • Tôi có chúc dữ cho người khác không?
 • Tôi có xỉ vả một thánh nhân hay lạm dụng một vật thánh không?
 • Tôi có dùng danh Chúa vào việc phỉ báng, vu khống không?
 • Tôi có càm ràm hay trách móc Chúa không?
 • Tôi có nói xấu linh mục hay những người đã tận hiến cho Chúa không?
 • Tôi có dùng danh Chúa thề hứa dối trá, bừa bãi không?
 • Tôi có chửi thề người khác, hay thề hứa gian dối với người khác không?
 • Tôi có không giữ lời thề hứa làm ảnh hưởng đến người khác không?
 • Tôi có không thành thật, xấu hổ về đạo hay là người Công giáo không?
 • Tôi có xấu hổ làm dấu Thánh giá hay cầu nguyện ở ngoài công cộng không?

3- Giữ ngày Chúa Nhật.

 • Tôi có cố ý bỏ lễ ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc không?
 • Tôi có đi lễ trễ vì lơ là không?

Examination of Conscience base on 10 Commandments

1-  I am the Lord your God. You shall not have strange gods before me.

 • Do I give God time every day in prayer?
 • Do I seek to love Him with my whole heart?
 • Have I been involved with superstitious practices or have I been involved with the occult?
 • Have I beloved in lucky charms, artifacts
 • Have I put my self, my idols before God?
 • Do I seek to surrender myself to God’s Word as taught by the Church
 • Have I ever received Communion in a state of mortal sin?
 • Have I ever deliberately told a lie in confession or have I withheld a mortal sin from the priest in confession?
 • Am I ignorant of my catechism (Act of Contrition, Apostle’s Creed, Ten Commandments, Seven Sacraments, the Our Father)?
 • Have I failed to trust in God and His mercy?
 • Have I willfully doubted or denied any of the teachings of the Church (heresy)?
 • Have I taken active part in any non-Catholic worship?
 • Am I a member of any anti-Catholic or any secret society?
 • Was I pride, boasted of my abilities, tried to win praise and glory?
 • Have I been angry with God?

2-   You shall not take the name of the Lord your God in vain.

 • Have I used God’s name in vain: lightly or carelessly?
 • Have I wished evil upon another person?
 • Have I insulted a sacred person or abused a sacred object?
 • Have I used God’s name in vain by way of profanity?
 • Have I murmured or complained against God?
 • Have I maligned priests or others consecrated to God?
 • Have I sworn by God’s name (oath) either falsely or rashly?
 • Have I cursed anyone or sworn a false oath?
 • Have I broken any private vow, or promise which affected someone’s life?
 • Have I been insincere, ashamed about my religion, being as a catholic?

.  Have you been ashamed to make the sign of the Cross, pray before meal in front of others?

3-   Remember to keep holy the Lord’s Day.

 • Have I deliberately missed Mass on Sundays or Holy Days of Obligation?
 • Have I been late for Mass through my own negligence?
 • Tôi có ra về sớm khi thánh lễ chưa kết thúc không?
 • Tôi có khó chịu hay không thèm nghe linh mục giảng không?
 • Tôi có làm việc xác ngày Chúa nhật và các ngày lễ buộc không?
 • Tôi có chia trí, lo ra hay cứ chú ý tới người khác trong thánh lễ không?
 • Tôi có dự lễ với trái tim giận dữ hay không tha thứ không?

4- Thảo kính cha mẹ.

 • Tôi có kính trọng hay vâng lời cha mẹ không?
 • Tôi có khinh chê hay bỏ bê cha mẹ không?
 • Tôi có không chăm sóc cha mẹ khi đau yếu, tàn tật, già cả không?
 • Tôi có thiếu bổn phận với người phối ngẫu hay con cái không?
 • Tôi có làm gương xấu cho gia đình không?
 • Tôi có tạo sự bất hòa cho gia đình không?
 • Tôi có không muốn là cha, là mẹ không?
 • Tôi có đối xử tàn tệ, lạm dụng với người phối ngẫu hay con cái không?
 • Tôi có đánh đập người phối ngẫu hay con cái không?
 • Tôi có từ cha mẹ, hay từ con cái không?

Với con cái:
Tôi có thiếu chăm sóc những nhu cầu cần thiết cho chúng không?

 • Tôi có không để chúng được học đạo, hay lãnh nhận các Bí tích không?
 • Tôi có để chúng được phép lơ là bổn phận giữ đạo không?
 • Tôi có thiếu sửa dạy chúng không?
 • Tôi có làm gương xấu, dạy điều xấu hay xúi chúng làm việc xấu không?
 • Tôi có đuổi chúng ra khỏi nhà hay không nhận chúng là con không?

5- Chớ giết người.

 • Tôi có phá thái hay khuyến khích người khác phá thai không?
 • Tôi có thi hành việc phá thai, hay buôn bán thuốc phá thai không?
 • Tôi có làm hại hay làm tổn thương đến thể xác người khác không?
 • Tôi có dính líu tới hay giết người không?
 • Tôi có ước muốn cho người khác chết không?
 • Tôi có âm mưu hay trả thù người chống đối tôi không?
 • Tôi có lạm dụng rượu hay thuốc không?
 • Tôi có làm cho người khác tai tiếng dẫn họ tới phạm tội không?
 • Tôi có giận giữ hay phẫn uất không?
 • Tôi có nuôi thù hận trong lòng với người khác không?
 • Tôi có cắt bỏ bộ phận thân thể nào để làm mất khả năng sinh sản không?
 • Tôi có không tha thứ, từ chối tha thứ cho người khác không?
 • Tôi có ý định tự tử, hay trợ giúp người khác tự tử không?

6- Chớ làm sự dâm dục.

 • Tôi có trung thành với lời hứa hôn nhân qua tư tưởng hay hành động không?
 • Have I left early before the mass ended?
 • Have I bothered about the priest homily?
 • Have I worked on Sunday, Holy Days of Obligation?
 • Have I been inattentive at Mass or paid much attention to someone else?
 • Have I come to mass with an angry or unforgiveness heart?

4-  Honor your Father and your Mother.

 • Do I honor and obey my parents?
 • Have I been despise to my parents or neglected them?
 • Have I failed to care for my sick or disable parents?
 • Have I neglected my duties to my spouse and children?
 • Have I given my family bad religious example?
 • Do I try to bring peace into my home life?
 • Have I unwanted to be a parent?
 • Have I mistreated, abused my spouse or children?
 • Do I have violent acts against my spouse or children?
 • Do I deny my relationship with my parents or children? 

Regarding my children:

 • Have I neglected their material needs?
 • Have I failed to care for their religious education or sacraments?
 • Have I allowed them to neglect their religious duties?
 • Have I otherwise failed to discipline them?
 • Have I given them bad example, bad teaching or told them do bad things?
 • Have I expelled them out the house and denied their relationship?

5-  You shall not kill.

 • Have I had an abortion or encouraged anyone to have an abortion?
 • Have I performed abortion, sold abortion drugs?
 • Have I physically harmed or hurt anyone?
 • Have I involved in or killed someone?
 • Have I wished for some one’s death?
 • Have you plotted or taken revenge on one who’s offended you?
 • Have I abused alcohol or drugs?
 • Did I give scandal to anyone, thereby leading them into sin?
 • Have I been angry or resentful?
 • Have I harbored hatred in my heart?
 • Have I mutilated myself through any form of sterilization?
 • Have I failed, denied to forgive anyone?
 • Have you had thoughts of committing suicide, assisted someone committing suicide?

6-  You shall not commit adultery.

 • Have I been faithful to my marriage vows in thought and action?
 • Tôi có bất cứ hành động tình dục nào ngoài hôn nhân hay trước hôn nhân không?
 • Tôi có xử dụng bất cứ phương pháp ngừa thai hay ngừa thai không tự nhiên không?
 • Tôi có phạm tội thủ dâm không?
 • Tôi có ấp ủ những tư tưởng không trong sạch, ước muốn tình dục với người khác không?
 • Tôi có tôn trọng những người khác phái không?
 • Tôi có hiếp dâm người khác không?
 • Tôi có phạm tội đồng tình luyến ái, hay tình dục với người cùng phái tính không?
 • Tôi có chăm chú vào những hình ảnh khỏa thân, khiêu dâm trên mạng lưới, sách báo, email hay nơi người khác không?
 • Tôi có đang dùng thuốc ngừa thai không?
 • Tôi có ăn mặc không kín đáo không?
 • Tôi có gởi cho người khác bài viết hay hình ảnh không đứng đắn không?
 • Tôi có xem phim hay chương trình xếp vào hạng khiêu dâm không?
 • Tôi có tôn trọng sự trinh khiết của người tình không?
 • Tôi có cho phép con cái / người dưới quyền làm những hành động này không?
 • Tôi có dùng những danh từ hay kể chuyện không đứng đắn không?
 • Tôi có thích nghe những câu chuyện thiếu đứng đắng không?
 • Tôi có khoe khoang về tội lỗi của tôi không?
 • Tôi có phạm tội thiếu trong sạch không?
 • Tôi có say sưa rượu chè không?
 • Tôi có dùng các loại thuốc phiện không?
 • Tôi có dính líu tới buôn bán thuốc phiện không?

7- Chớ lấy của người.

 • Tôi có lấy những gì không phải là của tôi không?
 • Tôi có làm thiệt hại tài sản người khác với lỗi của tôi không?
 • Tôi có trả lại hay đền bù những thứ lấy trộm, hay mượn của người khác không?
 • Tôi có bài bạc quá mức và thiếu cung ứng nhu cầu cho gia đình không?
 • Tôi có chia sẻ bố thí cho những người nghèo khổ không?
 • Tôi có làm ngơ đui mù trước kẻ ăn xin không?
 • Tôi có lường gạt hay gian lận người khác không?
 • Tôi có gian lận thuế má, trong buôn bán, với bảo hiểm, cờ bạc, và trường học không?
 • Tôi có từ chối hay lơ là trả những món nợ không?
 • Tôi có tráo đổi giá tiền trên món hàng không?
 • Tôi có lấy tài sản của hãng xưởng mang về nhà xài không?
 • Tôi có không đóng góp tiền cho nhà thờ không?
 • Tôi có trả lương xứng đáng hay hà hiếp nhân công không?
 •  Have I engaged in any sexual activity outside of marriage or fornication?
 • Have I used any method of contraception or artificial birth control in my marriage?
 • Have I been guilty of masturbation?
 • Have I indulged in other impure thoughts, desired to have sex with others?

Have I respected all members of the opposite sex?

 • Have I raped someone?
 • Have I been guilty of any homosexual, same sex activity?
 • Do I dwell on pornography and obscenity on internet, magazine, email?
 • Have I practiced birth control?
 • Have I failed to dress modestly?
 • Have I sent to someone an indecent literature or indecent pictures?
 • Have I watched X rated films or programs?
 • Have I respected purity for my date?
 • Have I permitted my children or others under my charge to do these things?
 • Have I used indecent language or told indecent stories?
 • Have I willingly listened to such indecent stories?
 • Have I boasted of my sins?
 • Have I sinned against chastity in any other way?
 • Have I become intoxicated?
 • Have I used narcotics?
 • Have I involved in selling drugs?

7-  You shall not steal.

 • Have I stolen what is not mine?
 • Have I damaged anyone’s property through my own fault?
 • Have I returned or made restitution for what I have stolen or borrowed?
 • Do I gamble excessively, thereby denying my family of their needs?
 • Do I seek to share what I have with the poor?
 • Do I turn blind eyes toward a desperate beggar?
 • Have I cheated or defrauded other?
 • Do I cheated on my income taxes, business, games, insurance or school?
 • Have I refused or neglected to pay any debts?
 • Have I exchanged the price tag?
 • Have I took my company possessions home for personal use?
 • Have I failed to give contribution to my church?
 • Have I paid my workers properly or otherwise abused them?

8- Chớ làm chứng dối.

 • Tôi có nói dối không?
 • Tôi có dấu tội không xưng trong tòa giải tội không?
 • Toâi coù giöõ bí maät, boùp meùo söï thaät, laøm chöùng doái khoâng?
 • Tôi có lừa dối, kết án, tán gẫu vieäc người khác không?
 • Tôi có nói hay loan truyền tin xấu về linh mục, tu sĩ hay người khác không?
 • Tôi có nói xấu sau lưng người khác không?
 • Tôi có thành thật khi giao dịch với người khác không?
 • Tôi có chỉ trích, dèm pha, thiếu bác ái trong tư tưởng, lời nói không?
 • Tôi có giữ kín điều bí mật của người khác không?
 • Tôi có nguyền rủa hay chúc dữ người khác không?
 • Tôi có sung sướng trên sự bất hạnh của người khác không?
 • Tôi có từ chối nói chuyện hay hòa giải với người khác không?
 • Tôi có ghen tương hay ganh tỵ với người khác không?
 • Tôi có làm cớ cho người khác phạm tội không?
 • Tôi có tham dự vào việc phạm tội của người khác không?
 • Tôi có dạy hay chỉ cho người khác phạm pháp không?
 • Tôi có lừa dối, đối xử tệ bạc, lạm dụng người tình của tôi không?

9- Chớ muốn vợ chồng người.

 • Tôi có đồng lòng với những tư tưởng thiếu trong sạch không?
 • Tôi có ước muốn tình dục với vợ người ta không?
 • Tôi có xúi dục hay là nguyên nhân ly dị của người khác không?
 • Tôi có cầu nguyện trong khi vẫn đeo đuổi những tư tưởng xấu hay cám dỗ không?
 • Tôi có nuôi dưỡng ước muốn xác thịt với người khác không?
 • Tôi có sờ đụng, hôn hít, ôm người khác với tư tưởng xấu không?
 • Tôi có làm điều gì khiêu khích người khác có tư tưởng xấu không?
 • Tôi có những cái nhìn ham muốn xác thịt không?
 • Tôi có thích thú nhìn người khác ăn mặc hở hang không?

10- Chớ tham của người.

 • Tôi có ganh tỵ với những của cải mà người khác có không?
 • Tôi có đau lòng xót ruột vì sự sung túc giàu sang của người khác không?
 • Tôi có ước muốn cho người khác hay cho công việc của họ bị sụp đổ không?
 • Tôi có gian lận trong việc phân chia tài sản gia đình không?
 • Tôi có ham lợi hay ích kỷ không?
 • Tôi có tin Thiên Chúa là người chăm sóc mọi nhu cầu thể xác tâm linh của tôi không?
 • Tôi có đặt của cải, vật chất là mục đích chính của đời sống tôi không?
 • Tôi có cho vay mượn với tiền lời cắt cổ không?

NHỮNG ĐIỀU RĂN HỘI THÁNH

1 và 2.  xem điều răn thứ ba

8-  You shall not bear false witness against your neighbor.

 • Have I lied?
 • Have you concealed sins at confession?
 • Have I concealed, distorted the truth, gave false testimony?
 • Have you cheated, judged or gossiped others?
 • Have I talked or spread bad news about priests, religious, or someone?
 • Have I spoken behind someone else’s back?
 • Am I sincere in my dealings with others?
 • Am I critical, negative or uncharitable in my thoughts, words of others?
 • Do I keep secret what should be kept confidential?
 • Have I cursed anyone or otherwise wished evil on him?
 • Have I taken pleasure in anyone’s misfortune?
 • Is there anyone to whom I refuse to speak or be reconciled?
 • Have I been jealous or envious of anyone?
 • Have I knowingly caused others to sin?
 • Have I cooperated in the sins of others?
 • Have I teached, showed someone how to commit crime?
 • Have I lied, mistreated, abuse my love?

9-  You shall not desire your neighbor’s wife.

 • Have I consented to impure thoughts?
 • Have I desired to have sex with someone’s wife?
 • Have I encourage or caused someone a divorce?
 • Do I pray at once to seek after impure thoughts and temptations?
 • Have I harbored lustful desires for anyone?
 • Have I touched, kissed or embraced another impurely?
 • Have I done anything to provoke or occasion impure thoughts in others?
 • Have I have a lustful look?
 • Have I enjoyed looking at indecent dress of someone?

10-   You shall not desire your neighbor’s goods.

 • Am I jealous of what other people have?
 • Have I been grieved at the prosperity of the others?
 • Have I ever wished the downfall of anyone or of their business?
 • Have I cheated on the share of family estate?
 • Am I greedy or selfish?
 • Do I trust that God will care for all of my material and spiritual needs?
 • Are material possessions the main purpose of my life?

Do I lend with high interest to someone?

THE LAWS OF THE CHURCH

1 and 2.    see Third commandment

3 và 4.  – Tôi bỏ xưng tội …. năm, và không Rước Lễ Mùa Phục Sinh (bao nhiêu năm).

– Tôi đã rước lễ khi có tội trọng

– Tôi xưng tội không nên (giấu tội, không xét mình kỹ)

5 và 6.  – Tôi đã không ăn chay Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh

– Tôi đã ăn thịt Thứ Tư Lễ Tro và Thứ  Sáu Mùa Chay.

* * *

 1. THÀNH TÂM ĂN NĂN TỘI

Tôi phạm những tội này cách nào, với ai, ở đâu, lúc nào?

Tôi quyết tâm xa lánh dịp tội, nghĩa là, tất cả những người, những nơi và những đổ vật nào dễ dẫn đến tội.  – Kinh Ăn Năn Tội.

III.  VÀO PHÒNG XƯNG TỘI

Quỳ xuống – Làm dấu thánh giá. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần. Amen.

– Thưa cha, xin cha ban phép lành cho con vì con là kẻ cĩ tội. Con đã xưng tội được mấy ngày / tuần /tháng /năm. Các tội con đã phạm:

Xưng tội của bạn và bao nhiêu lần đã phạm. 

 1. IV. Thưa cha, con đã xưng tội xong. Con thật lòng ăn năn các tội này và các tội trong đời con. Xin Cha ban phép Giải tội cho con.

Sau đĩ nghe lời khuyên của cha và đọc:

Kinh Ăn Năn Tội:

Lạy Chúa con, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vơ cùng. Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lịng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự; con dốc lịng chừa cải, và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa dịp tội cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.

* * *

 1. Sau khi Xưng tội

– Đọc kinh đền tội hay làm việc đền tội

Cám ơn Chúa đã tha thứ tội. Dâng lời nguyện riêng hay đọc kinh này:

Lạy Cha chúng con ở trên trời, qua sự chết trên thánh giá vì yêu chúng con, Con Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu đã mang bình an đến cho thế giới này bằng cách tha hết mọi tội lỗi chúng con. Con cám ơn Cha về lòng thương xót của Ngài dành cho con và cho hết mọi người ăn năn vì đã phạm tội mất lòng Cha. Xin quyền năng tình yêu của Cha ban cho con qua bí tích giải tội hướng dẫn con trong những việc con làm đều đẹp lòng Cha. Lạy Cha, cám ơn Cha về tình yêu và lòng thương xót của Cha. Amen.    

– Xin Chúa phù giúp con : tránh mọi xúc phạm đến Chúa.

Cầu nguyện mỗi ngày để xin sức mạnh tránh dịp tội.

3 and 4.  – I failed to make confession  ….. years, and failed to receive Holy Communion during the Easter time.

– I received Holy Communion in the state of mortal sin.

– I made a bad confession. (hide sin and no good examination) 

5 and 6.  – I didn’t fast on Ash Wednesday and Good Friday

– I ate meat on Ash Wednesday, on Friday in Lent

* * *

 1. Be sincerely sorry for your sins

I committed these sins by how, to whom, where, when.

I make decision to stay away from near occasions of sins, that is, all persons, places and things which easily lead into sin.

Say:  The Act of Contrition: 

III. ENTER THE CONFESSION ROOM
Kneel down – Make the sign of the Cross. In the Name of the Father, and of the Son, and of The Holy Spirit. Amen.

Say: Bless me father, I have sinned. My last confession was how many days /weeks /months /years ago. These are my sins:

Confess your sins and how many times committed. 

 1. IV. * Father, I am finished. I am truly for these and all the sins of my past life. Please, absolve me.

* Listen to the priest’s instructions, advices and then say

The Act of Contrition:

My God, I am sorry for my sins with all my heart. In choosing to do wrong and failing to do good, I have sinned against You whom I should love above all things. I firmly intend with your help to sin no more, to do penance and to avoid whatever leads me to sin. Amen.

* * *After Confession

– Say the prayers or do what the priest tells you.
– Thank God for forgiving your sins. Say your own prayer or say this one:  

Heavenly Father, by dying on the Cross for love of us Your dear Son Jesus brought peace to the world by taking away our sins and giving us your forgiveness. I thank You for your mercy to me and to all who are truly sorry for having offend You. Help me to avoid sins and use this Sacrament more often. May the power of your love given to me in this sacrament guide me in all I do to please You in all things. Father, thank You for your love and mercy. Amen.

– Ask God for the help you to keep from offending God. 

Pray daily for the strength to avoid the occasion of sin

CÁC KINH CẦU NGUYỆN KHÁC:

LỜI NGUYỆN SAU KHI RƯỚC LỄ
thánh Thomas D’Aquin

Lạy Thiên Chúa Vĩnh Cửu! là Cha Toàn Năng, là Chúa thánh thiện; con cảm tạ Chúa, Ðấng đã ban, không phải do công nghiệp nào của con, nhưng đã ban xuống do lòng lân mẫn lớn lao, để nuôi dưỡng con là kẻ tội lỗi, tôi tớ bất xứng của Chúa, bằng Mình và Máu Con Chúa, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

Con nguyện xin cho việc hiệp lễ này đừng nên án phạt cho con nhưng là một biện hộ cứu rỗi đem ơn tha thứ.

Xin Mình Thánh Chúa nên khí giới đức tin và nên thuẩn che chở những ý tưởng tốt lành.  Xin dẹp tan những nết xấu và dập tắt những tà dục cùng ham mê xác thịt.  Xin gia tăng đức ái, đức kiên nhẫn, đức khiêm nhu, đức vâng phục và mọi nhân đức.

Xin nên sức mạnh cho con để chống lại mọi cạm bẫy của quân thù hữu hình và vô hình; cho mọi xung đột độc ác xác thể và linh thiêng hoàn toàn im tiếng.

Xin Mình Thánh Chúa làm cho con được gắn bó chặt chẽ với Chúa là Thiên Chúa duy nhất chân thật.  Xin cho con qua đời trong thánh thiện và hạnh phúc.

Con nài xin Chúa ban cho con được tới bàn tiệc khôn tả của Chúa, nơi đó Ngôi Cha, Ngôi Con và Thánh Thần là ánh sáng chân thật của các thánh, là sự no thỏa lòng trọn vẹn, là niềm vui vĩnh cữu, vui vẻ không còn bực dọc và hạnh phúc hoàn toàn.  Con xin nhờ công nghiệp Chúa Kitô, Chúa chúng con.  Amen.

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin rằng Chúa đang ngự thật  trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa con trên hết mọi sự, và ước ao rước lấy Chúa ngự vào linh hồn con. Bởi vì bây giờ con không thể rước lấy Chúa cách thực sự, nên xin Chúa ít là hãy ngự vào Linh hồn con cách thiêng liêng. Con xin kính cẩn ôm lấy, và xin hoàn toàn kết hiệp với Chúa, chẳng khác gì như đang được Chúa ngự thật trong lòng, xin Chúa đừng để con bao giờ lìa xa khỏi Chúa. Amen.

Kinh Linh Hồn Chúa Kitô
(Cầu nguyện thinh lặng sau rước lễ)

Linh hồn Chúa Kitô, xin làm cho con nên thánh. Mình Thánh Chúa Kitô, xin cứu chữa con. Máu Thánh Chúa Kitô, xin làm cho con say mến. Nước từ cạnh sường Chúa Kitô, xin rửa con cho sạch. sự khổ nạn của Chúa Kitô, xin làm cho con mạnh sức. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin nhận lời chúng con cầu xin. Xin ẩn dấu con vào những thương tích của Chúa. Xin đừng để con xa lìa Chúa. Xin bảo vệ con khỏi mọi kẻ thù hung ác. Xin Chúa gọi con trong giờ lâm tử, và kêu con đến cùng Chúa. Để cùng với các thánh, con được ngợi khen Chúa đến muôn đời. Amen.

OTHER PRAYERS

Thanksgiving After Holy Communion
(Prayer of St. Thomas Aquinas)

I thank You, O holy Lord, almighty Father, eternal God, who have deigned, not through any merits of mine, but out of the condenscension of Your goodness, to satisfy me a sinner, Your unworthy servant, with the precious Body and Blood of Your Son, our Lord Jesus Christ.

I pray that this Holy Communion be not a condemnation to punishment for me, but a saving plea to forgiveness.

May it be to me the armor of faith and the shield of a good will. May it be the emptying out of my vices and the extinction of all lustfull desires; and increase of charity and patience, of humility and obediance, and all virtues; a strong defense against the snares of all my enemies, visible and invisible; the perfect quieting of all my evil impulses of flesh and spirit, binding me firmly to You, the one true God; and a happy ending of my life.

I pray too that You will deign to bring me, a sinner, to that ineffable banquet where You with Your Son and the Holy Spirit, are to your Saints true light, fulfillment of desires, eternal joy, unalloyer gladness, and perfect bliss. Through the same Christ our Lord. Amen.

Act of Spiritual Communion

My Jesus, I believe that You are present in the Blessed Sacrament. I love You above all things and I desire You in my soul. Since I cannot now receive You sacramentally, come at least spiritually into my heart. As though You were already there, I embrace You and unite myself to You; permit not that I should ever be separated from You.

ANIMA CHRISTI  (Pray quietly after communion)
Soul of Christ, sanctify me.
Body of Christ, save me.
Blood of Christ, inebriate me.
Water from the side of Christ, wash me.
Passion of Christ, strengthen me.
O good Jesus, hear me.
Within Thy wounds hide me.
Suffer me not to be separated from Thee.
From the malignant enemy, defend me.
In the hour of my death, call me.
And bid me come to Thee.
That with Thy saints I may praise Thee.

Lời Cầu Trước Thánh Thể của Thánh Bonaventura

Ôi Chúa Giêsu rất dịu dàng, xin đâm sâu vào tận đáy linh hồn con vết thương rất vui mừng và lành mạnh của tình yêu Chúa, vết thương vì đức ái tông đồ rất thánh và chân thật, mà linh hồn con đã từng mệt nhọc và tan hoà trong tình yêu và lòng khao khát Chúa, để mong mỏi Chúa và chết mệt đi tại sân Nhà Chúa. Con mong ước được tiêu tan và sống với Chúa.

Xin làm cho hồn con đói khát Chúa là Bánh các Thiên Thần, sự giải khát của các linh hồn lành thánh, bánh thiêng liêng hằng ngày của chúng con, bánh có mọi mùi vị ngon ngọt khoái thú. Xin cho lòng con luôn đói khát và được nuôi dưỡng, Bánh các Thiên Thần mong chờ, và ước chi tận đáy hồn con tràn đầy hương vị ngọt của Chúa. Xin cho hồn con luôn khao khát Chúa, là giếng nước hằng sống, giếng khôn ngoan và thông minh, giếng ánh sáng đời đời, dòng thác vui thoả, sự giàu có của nhà Chúa. Xin cho con được hiểu Chúa, tìm kiếm Chúa, thấy Chúa, đến cùng Chúa, đặt được Chúa, suy ngắm Chúa, nói về Chúa, và làm mọi việc để ca ngợi vinh quang và Danh thánh Chúa, với lòng khiêm tốn và cẩn trọng, với tình yêu và niềm vui, sự sẵn sàng và cảm mến, bền gan cho đến chết.

Chỉ có Chúa là mọi sự cho con trông cậy, là giầu có, vui vẻ, khoái lạc, niềm vui của con, sự nghỉ ngơi và yên tĩnh, bình an, dịu ngọt và hương thơm, mùi ngọt ngào, lương thực và giải khát nơi ẩn náu và giúp đỡ, sự khôn ngoan, phần của con, sở hữu và kho tàng của con. Ước gì trong Chúa, trí lòng con luôn gắn chặt vào, vững vàng và đâm rễ không hề lay chuyển. Amen.

Prayer of St. Bonaventure to Holy Eucharist

Pierce, O my sweet Lord Jesus, my inmost soul with the most joyous and healthful wound of your love, with true serene and most holy apostolic charity, that my soul may ever languish and melt with love and longing for you, that it may yearn for you and faint for your courts, and long to be dissolved and to be with you.

Grant that my soul may hunger after you, the bread of angels, the refreshment of holy souls, our daily and supernatural bread, having all sweetness and savor and every delight of taste; let my heart hunger after and feed upon you, upon whom the angels desire to look, and may my inmost soul be filled with the sweetness of your savor; may it ever thirst after you, the fountain of life, the fountain of wisdom and knowledge, the fountain of eternal light, the torrent of pleasure, the richness of the house of God; may it ever compass you, seek you, find you, run to you, attain you, meditate upon you, speak of you and do all things to the praise and glory of your name, with humility and discretion, with love and delight, with ease and affection, and with perseverance unto the end;

May you alone be ever my hope, my entire assistance, my riches, my delight, my pleasure, my joy, my rest and tranquility, my peace, my sweetness, my fragrance, my sweet savor, my food, my refreshment, my refuge, my help, my wisdom, my portion, my possession and my treasure, in whom may my mind and my heart be fixed and firm and rooted immovably, henceforth and forever. Amen.