Month: September 2017

Thiên Chúa là chuyên viên tạo những “cơ hội thứ hai”

Ngày 9 tháng 9 vừa qua (2016), Judy Hehr, một bà mẹ người Mỹ 4 con, đã được mời trình bày kinh nghiệm cá nhân về lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa trong Hội nghị lần thứ 96 của Hội đồng quốc gia Hoa kỳ về phụ nữ Công giáo. Cuộc nói chuyện…

Bài học làm người

+ Xem phim CHICKEN À LA CARTE:   Có những khoảnh khắc làm ta rưng rưng nước mắt khi nhìn thấy những người nghèo khổ, thiếu thốn cả những gì cơ bản nhất. Cái dư thừa của người này, thậm chí với họ chỉ là… rác, nhưng với người nghèo thì có thể là điều…

Hãy cho linh hồn ta ăn

    “Những người đi đày trở về cử hành lễ Vượt Qua ngày 14 tháng thứ nhất. Các Thầy Lê-vi, trăm người như một, đã thanh tẩy mình : Tất cả đều được thanh sạch, nên họ đã sát tế chiên Vượt Qua cho những người đi đày trở về, cho anh em họ…

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa?

Tại sao Kinh Thánh gọi con người là hình ảnh của Thiên Chúa? Kinh Thánh có nhiều lần nói đến con người là hình ảnh của Thiên Chúa? Từ ngữ ấy có ý nghĩa gì? † Trước hết, chúng ta cần phải ghi nhận một điều rất quan trọng này là, khác với các tôn giáo khác,…

Sách Kha-Ba-Cúc

KHA-BA-CúC CHƯƠNG 1  1 Lời sấm ngôn sứ Kha-ba-cúc đã nhận được qua thị kiến. I. CUỘC ĐỐI THOẠI GIỮA NGÔN SỨ VÀ THIÊN CHÚA Lời phàn nàn thứ nhất của ngôn sứ: Sự công chính suy thoái 2 Cho đến bao giờ, lạy ĐỨC CHÚA, con kêu cứu mà Ngài chẳng đoái nghe, con…

Sách Na-Khum

NA-KHUM CHƯƠNG 1  1 Lời sấm về Ni-ni-vê. Sách thị kiến của ông Na-khum, người En-cốt. LỜI MỞ ĐẦU Thánh vịnh – Cơn thịnh nộ của ĐỨC CHÚA 2 ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa ghen tương và báo oán, ĐỨC CHÚA là Đấng báo oán: Người nổi cơn lôi đình, ĐỨC CHÚA báo oán những…

Sách Mi-Kha

MI-KHA CHƯƠNG 1  1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Mi-kha, người Mô-re-sét, dưới thời các vua Giu-đa là Giô-tham, A-khát và Khít-ki-gia: đây là điều ông đã thấy liên quan đến Sa-ma-ri và Giê-ru-sa-lem. I. ÍT-RA-EN BỊ KIỆN, ĐE DOẠ VÀ TRỪNG PHẠT Án xử Sa-ma-ri 2 Hãy nghe đây, hỡi chư dân,…

Sách Giô-Na

JONAH CHƯƠNG 1 Ông Giô-na cưỡng lại sứ mạng ĐỨC CHÚA giao 1 Có lời ĐỨC CHÚA phán với ông Giô-na, con ông A-mít-tai, rằng:2 “Hãy đứng dậy, đi đến Ni-ni-vê, thành phố lớn, và hô cho dân thành biết rằng sự gian ác của chúng đã lên thấu tới Ta.”3 Ông Giô-na đứng dậy…

Sách Ô-Va-Đi-A

Ô-VA-ĐI-A CHƯƠNG 1 Lời tựa 1 Thị kiến của ông Ô-va-đi-a. 1 c) Chúng tôi đã nghe lời ĐỨC CHÚA truyền đạt. Một sứ giả được sai đến giữa chư dân: “Đứng lên, nào chúng ta xông đánh Ê-đôm! ” Bản án cho Ê-đôm 1 b) ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng phán về Ê-đôm như…

Sách A-Mốt

A-MốT CHƯƠNG 1  1 Lời của A-mốt. Ông là một trong những người chăn cừu tại Tơ-cô-a, ông đã thấy thị kiến liên quan đến Ít-ra-en, dưới thời Út-di-gia làm vua nước Giu-đa, và Gia-róp-am – con vua Giô-át – làm vua nước Ít-ra-en, hai năm trước trận động đất. KHAI ĐỀ 2 Ông nói:…