Day: September 2, 2017

Thư 1 Gio-An

CHƯƠNG 1 LỜI DẪN NHẬPNgôi Lời nhập thể và sự hiệp thông với Chúa Cha và Chúa Con 1 Điều vẫn có ngay từ lúc khởi đầu, điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời…

Sách Thánh Vịnh

THÁNH VỊNH 1 Hai con đường 1 Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn ác nhân,chẳng bước vào đường quân tội lỗi,không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, 2 nhưng vui thú với lề luật CHÚA,nhẩm đi nhẩm lại suốt đêm ngày. 3 Người ấy tựa cây trồng bên dòng nước,cứ đúng…