October 4, 2022

Mưu mô 4:

 1. Phơi bày cho ta thấy “tội lỗi của người thánh thiện”, nhưng che giấu lòng đạo đức của họ; cho ta thấy tội họ nhưng dấu không cho ta thấy sự ăn năn và sám hối của họ.

Giải quyết 4: 

 1. Nhờ hoán cải tội lỗi, Thần khí Thiên Chúa cho họ chỗi dậy khi rơi vào con đường tội lỗi. Gióp 40:4-5, 42:66, Mátthêu 26:74-75.
 2. Những người thánh thiện không giao dịch với tội lỗi. Đó không phải là con đường của cuộc sống họ. Công vụ 13:22, Phêrô 2,2:14
 3. Thiên Chúa sẽ luận phạt dân người vì tội lỗi của họ. Thánh vịnh 51:8, 89:30-33, Dothái 12:7.
 4. Hãy nhớ rằng có ít nhất hai lý do để Thiên Chúa giúp người thánh thiện trong sự sa ngã:
 • Giúp chúng ta khỏi sa ngã chính mình. Phêrô 1,5:12.
 • Giúp những người đã sa ngã không bị tuyệt vọng. Dothái 13:5, Giosua 23:14.
 1. Hãy làm tuần kính mến Chúa, để đền tạ lòng thương xót Chúa. Đệ nhị luật 10:17, Rôma 2:11-12.

Mưu mô 5:

 • Ma quỉ làm chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa xót thương hết mọi sự không cần hoán cải.

Giải quyết 5:

 • Thiên Chúa sẽ và phải xét đoán tội lỗi. Những tâm hồn tội lỗi sẽ phải chết. Edêkien 18:20,
 • Thiên Chúa là Đấng xót thương và đồng thời cũng công chính. Hãy nhìn vào cách Thiên Chúa đối xử thế nào với các thiên thần (của Lucifer) bất trung tín. Phêrô 2,4:6.
 • Người càng xúc phạm đến lòng thương xót Chúa nhiều thì sự kết án càng cao. Dothái 2:3.
 • Lòng thương xót của Chúa ưu đãi những người yêu mến và vâng phục Người. Xuất hành 20:6, Thánh vịnh 25:10.

Mưu mô 6:

 • Làm cho sự hoán cải là một việc làm nhìn hết sức dễ dàng.

Giải quyết 6:

 • An năn xám hối là công việc không dễ dàng. Đó là sự đánh đổi nhiều để được Chúa Giêsu. Công vụ 5:31, Timôtê 2,2:25.
 • Hãy nghĩ kỹ xem hoán cải thực sự nghĩa là gì. Là sự thay đổi về toàn diện con người từ tỗi lỗi để trở nên giống Chúa.
 • Hãy nhớ rằng xám hối thật sự là một hành động liên tục không ngừng nghỉ. Ta phải đi từ đức tin tới đức tin (nghĩa là không ngoài đức tin). Thánh vịnh 101:3.
 • Hãy nên nhớ là xám hối không phải dễ dàng như Satan làm cho ta lầm tưởng. Nếu quả thật dễ dàng như thế, thì đã có nhiều người làm rồi. Gióp 42:6.
 • Hãy nhớ rằng khi người ta không phạm tội chính là “hồng ân Thiên Chúa làm”. Thánh vịnh 26:3-5.
 • Hãy nhớ rằng Satan bây giờ thì nói với chúng ta xám hối thật dễ dàng, nhưng sau đó lại nói với chúng ta cách khác, cốt ý để làm chúng ta chán nản, thất vọng. Gióp 2:7, Máccô 4:15.

Mưu mô 7:

 • Ma quỉ cố gắng làm cho chúng ta không lo sợ khi sống trong tội lỗi.

Giải quyết 7:

 • Hãy nghĩ tới những Sách thánh khuyến khích ta tránh xa mọi dịp tội. Trên thực tế, dưới bất cứ hình dáng nào của ma quỉ. Thexalônica 1,5:22.
 • Nếu ta không tránh xa dịp phạm tội, thì thử hỏi tâm hồn chúng ta ở đâu? Chúng ta yêu mến Chúa hay tội lỗi? Mátthêu 6:24, Rôma 6:6.
 • Hãy nhớ rằng những người có đức tin khác cũng tránh xa tội lỗi do bởi quyền năng của Thiên Chúa. Sáng thế 39:10-11, Gióp 31:1, Thánh vịnh 26:4-5.
 • Tránh xa những dịp tội là chứng minh rằng chúng ta là con cái Thiên Chúa. Gioan 14:15, 14:23, 15:10

Mưu mô 8:

 • Bằng cách chỉ cho chúng ta thấy bề ngoài của một người phạm tội.

Giải quyết 8:

 • Thiên Chúa ghét mọi tội lỗi và sẽ phán xét tội lỗi. Hiện tại, chúng ta không thấy được sự phán xét của Thiên Chúa, nhưng Người có thể làm và sẽ phán xét mọi tội lỗi. Dân số 11:23.
 • Hãy nhớ rằng người nào sống phúc lợi nhờ tài sản của người tội lỗi, là họ đang tiếp tay tiêu diệt ước muốn xám hối của họ.
 • Hãy nhớ rằng kẻ tội lỗi mất mát nhiều hơn là được lợi. Mátthêu 16:26
 • Nhiều điều chúng ta nghĩ có giá trị thì lại không có, vì đó là tội lỗi. Isaia 55:2.
 • Những điều một người làm và suy nghĩ, (trừ khi là xám hối) sẽ trở lại với họ còn gây tai hại hơn nhiều.
 • Hãy nhớ rằng những thú vui trong tội lỗi thì ngắn ngủi, và vui thì ít mà đau thương thì nhiều. Dothái 11:25.
 • Chúng ta chỉ sống một thời gian ngắn ngủi trên trái đất để thờ phượng Chúa, tại sao lại bỏ lỡ cơ hội?

Mưu mô 9:

 • Ma quỉ làm cho chúng ta nghĩ rằng chỉ có đau khổ trong đau khổ, làm gì có hạnh phúc trong đó.

Giải quyết 9:

 • Thiên Chúa làm mọi sự trở nên lợi ích. Rôma 8:28.
 • Hãy nhớ rằng phần thưởng sẽ lớn lao hơn cái giá mà ta phải trả. Luca 6:23.
 • Con đường của Chúa là mang sự bình an đến cho ta. Rôma 14:19
 • Hãy nhớ rằng khi chúng ta đến với Chúa, Satan không thể làm hại thần trí chúng ta, hay tách rời chúng ta xa Chúa. Rôma 8:37-39.
 • Hãy nhớ rằng những đau đớn không phải là vĩnh viễn. Do thái 10:36-37. Gioan 16:21-22.
 • Có thể Thiên Chúa dùng những điều đó để làm chúng ta trưởng thành. Gióp 23:10. Đệ Nhị Luật 8:2.
 • Hãy nhớ rằng “những con đường không có ơn cứu độ” thì khó khăn và nhiều rắc rối. Isaia 57:20-21.

Mưu mô 10:

 • Mang so sánh chúng ta với những người xấu xa, tội lỗi hơn chúng ta để chúng ta nghĩ mình là người tốt.

Giải quyết 10:

 • Chúng ta trở thành kẻ đạo đức giả nếu chúng ta chỉ nhìn vào tội lỗi của những người khác. Mátthêu 7:3-5
 • Qui luật của cuộc sống chúng ta là không dựa vào những lời của người phàm nhưng là Lời của Thiên Chúa. Timôtê 2,3:15. Thánh vịnh 19:8. Châm ngôn 30:5.
 • Hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chết vì tội lỗi chúng ta, không kể tội ta nhiều hay ít. Thánh vịnh 103:10. Mátthêu 1:21, 3:6, Rôma 3:25, Corintô 1,15:3.
 • Hãy nhớ rằng tất cả mọi tội lỗi đều làm hại đến linh hồn ta. Isaia 1:5. Diễm ca 2:15.
 • Hãy nhớ rằng điều chúng ta nhìn và suy nghĩ là thuộc về con người xác thịt, không sâu rộng bao la như Thiên Chúa chí thánh. Isaia 55:8-9.

Trời cao hơn đất chừng nào, đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi.

Phần 1: 14 quy luật biện phân thần khí

Phần 3: Nhận diện những tư tưởng xấu từ ma quỉ