Day: July 22, 2017

Những Dấu Hiệu Ma Quỷ

NHỮNG DẤU HIỆU CÁC NHÓM CỦA MA QUỶ HAY DÙNG TRÊN NỮ TRANG, AO QUẦN, XE, NHÀ , RA HIỆU CHÀO NHAU. 1.Inverted Pentagram  Used in witchcraft and occult rituals to conjure up evil spirits. Satanists use it 2 points up and pagans use it one point up. Any way it is used symbolizes evil.…

Liên Hiệp Quốc là Chính Phủ Toàn Cầu

6.. LIÊN HIỆP QUỐC THÀNH CHÍNH PHỦ TOÀN CẦU ĐIỀU KHIỂN NHIỂU LIÊN HIỆP CÁC LỤC ĐỊA THẾ GIỚI: NHƯ VẬY HỌ DỄ DÀNG TRIỆT HẠ TẬN GỐC MỌI ẢNH HƯỞNG CỦA GIÁO HỘI TRÊN THẾ GIỚI. The UNITED NATIONS is OWNED by the Zionist, Freemason, Illuminati JEWS New World Order OCCULT. The UNITED NATIONS is…

Phá Hủy Đạo Công Giáo

III: PHÁ HUỶ ĐẠO CÔNG GIÁO ĐỨC KITÔ LẬP Phương sách phá hủy: Trong nghi thức tuyên thệ gia nhập thành viên THTD, Hội viên thề: Nhân Danh Ngài, tôi xin Ngài tiêu diệt Kitô, tiêu diệt Giáo-hội Công-giáo duy nhất chân thật và mọi Bí-tích hắn lập. Tôi từ bỏ Thiên Chúa Ba Ngôi,…

Hội Tam Điểm

CHƯƠNG II:  HỘI TAM ĐIỂM – Freemasonry SUMMARY: TÓM TẮT 1) SỨC MẠNH HUYỀN BÍ (Mysterious force) là tiền thân của HỘI TAM ĐIỂM hay còn gọi là Hội Thợ Nề Tự do (Freemasonry) do vua Hêrode Agrippa cùng với 8 người thành lập năm 43. Họ đi khắp nơi để tạo được nguồn vốn…

Cuộc Chiến Giữa Giáo Hội và Ma Quỷ

CHƯƠNG I: CUỘC CHIẾN GIỮA GIÁO HỘI VÀ MA QUỶ CON NGƯỜI ĐÃ THUA NGAY TỪ ĐẦU VÀ HẬU QUẢ CỦA NÓ: THỐNG TRỊ LẪN NHAU, KHÔNG YÊU THƯƠNG NHAU, GÂY ĐAU KHỔ CHO NHAU VÀ PHẢI CHẾT.  Sáng Thế Ký Chương 3 Sa ngã 1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống…

Nhận diện những tư tưởng xấu từ ma quỉ

Làm sao để đối phó, nhận diện  những tư tưởng xấu từ ma quỉ và thần dữ Gian trá là tật bẩm sinh của ma quỉ (evils) và thần dữ (demons) Khải huyền 12:9, Các vua  1,22:22 Ta phải biết rằng ma quỉ có thể cho ta thấy thị kiến Luca 4:6, Gioan 4:1, Gioan…

Đối phó với ma quỉ

Phòng bệnh hơn chữa bệnh: Đối phó với những mưu mô, cạm bẫy và hành động của ma quỉ I- Đối phó với những mưu mô của ma quỉ làm lung lạc đức tin của ta.   Mưu mô 1: Ma quỉ nói với ta rằng hãy giải quyết những vấn đề khó khăn qua bàn tay…

14 Quy Luật Biện Phân Thần Khí

PHÂN BIỆT THẦN KHÍ – TÀ KHÍ Matthew 16, 17+23 Mười Bốn Quy Luật Biện Phân Thần Khí của Thánh I-Nhã: Giúp cho chúng ta nhận diện và vượt thắng sự sầu khổ thiêng liêng † Quy luật 1 và 2:  Giúp cho chúng ta thấy cách thần lành và thần dữ hoạt động, theo tình trạng…