September 28, 2023

Làm sao để đối phó, nhận diện 

những tư tưởng xấu từ ma quỉ và thần dữ

 1. Gian trá là tật bẩm sinh của ma quỉ (evils) và thần dữ (demons) Khải huyền 12:9, Các vua  1,22:22
 2. Ta phải biết rằng ma quỉ có thể cho ta thấy thị kiến

Luca 4:6, Gioan 4:1, Gioan 1,4:2-3, 2:20.

 1. Ma quỉ cũng có thể cho thấy nhiều thiên hình vạn trạng khác nhau

Sáng thế 3:1, Côrintô 2,11:14, Khải huyền 12:9

 1. Chúng có thể nói chuyện thẳng với một người

Sáng thế 3:1, Mátthêu 4:9.

 1. Satan muốn chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa sẽ chẳng cứu giúp chúng ta

Khải huyền 12:10.

Bởi vì nếu Satan làm cho chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa không yêu thương, không giúp đỡ chúng ta, thì chúng ta sẽ chẳng còn ai để mà cầu cứu nữa.

Gióp 2:4-5.

Kinh thánh dạy rằng Thiên Chúa yêu thương chúng ta.

Gioan 3:16-18, Gioan 14:21

Và muốn giúp chúng ta.

Thánh vịnh 103:11.

 1. Thần khí ma quỷ biết nhiều về Kinh thánh, về Thiên Chúa và nhiều điều khác nữa hơn chúng ta.

Giacôbê 2:19, Máccô 5:7, Timôtê 1,4:1, Công vụ 19:15, Côrintô 11:3, 11:14.

Thiên Chúa là Đấng thông suốt mọi sự.

Isaia 55:9, Rôma 11:33

 1. Có khi ma quỉ dùng người khác, kể cả người thân để gieo tư tưởng xấu trong đầu ta.

Gioan 1,2:15-17

Chúng ta có thể chống lại bằng cách tập trung trí óc chúng ta vào Chúa

Sử biên 1,28:9

 1. Satan làm việc đắc lực để giữ ta khỏi tìm ra sự thật vì gian trá là nghề của chúng

Côrintô 2,4:4

Nhưng Thiên Chúa sẽ mở trí những người đến và đón nhận Ngài làm cứu Chúa. Côrintô 2,3:14

 1. Satan và thần khí ma quỉ lãnh đạo những người không được ơn cứu độ trong thế giới này

Gioan 12:31, Gioan 14:30, Ephêsô 2:2

Nhưng những người tái sinh có Chúa, Thánh Thần sống trong họ để giúp họ chiến thắng Satan và thần dữ

Gioan 14:23, 14:15, 14:21, 14:17

Những người được cứu và tái sinh không sợ thế gian này

Gioan 8:23, 18:36, Côrintô 1,1:20, 1,2:6, 1,3:19.

chúng ta sống trong thế gian, nhưng không thuộc về thế gian

Gioan 18:36, Côrintô 1:20

Những người thuộc về thế gian này thì thần khí yếu đuối.

Máccô 4:19.

 1.  Cuộc chiến đấu của người Kitô không phải với phàm nhân, mà là với thần linh ác quái chốn trời cao.

Ephêsô 6:12

Nếu chúng ta trung thành với Thiên Chúa, chúng ta được hứa ban nước trời

Giacôbê 2:5, Khải huyền 11:15.

Những cách để tà khí có thể chiếm hữu một người

 • Bởi không kiểm soát thần khí của họ

Châm ngôn 25:28, Côrintô 1,14:32-33, Timôtê 2,1:7

 • Để trí óc của họ vào những điều sai lầm.

Côlôxê 3:2, Mátthêu 5:8, 6:21

 • Không dùng thân xác họ theo thánh ý Thiên Chúa.

Côrintô 1,6:12-13, Côrintô 1,9:27

 • Để cuộc sống trống rỗng những điều thuộc về Chúa.

Mátthêu 11:29, 12:43-45

 • Không đi xưng tội, hay sống trong tội lỗi. Tội thường là cửa ngõ cho tà khí bước vào.

Samuel 16:14-15, 28:15, Châm ngôn 14:14, Luca 11:24-26, Thủ lãnh 9:23.

 • Thờ lạy các thần linh khác.

Côrintô 1,10:14, 19-20. Đệ nhị luật 32:17-20.

 • Ước muốn của họ trật đường với thánh ý Thiên Chúa.

Gioan 1,5:14, Gioan 1,2:17

 • Không có đức tin vào Thiên Chúa thật.

Đệ nhị luật 32:20, Mátthêu 9:29, Galát 6:7, Dothái 11:6.

Xem lại phần 1: 14 quy luật biện phân thần khí

Phần 2: Đối phó với mưu mô của ma quỷ

2 thoughts on “Nhận diện những tư tưởng xấu từ ma quỉ

Comments are closed.