Month: July 2017

Thư Rô-ma

CHƯƠNG 1 Lời mở đầu 1 Tôi là Phao-lô, tôi tớ của Đức Ki-tô Giê-su; tôi được gọi làm Tông Đồ, và dành riêng để loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa.2 Tin Mừng ấy, xưa Người đã dùng các ngôn sứ của Người mà hứa trước trong Kinh Thánh.3 Đó là Tin Mừng về…

Sách Giô-suê

CHƯƠNG 1 I. CHIẾM ĐẤT HỨA 1. CHUẨN BỊ Mời gọi qua Đất Hứa 1 Sau khi tôi trung ĐỨC CHÚA là ông Mô-sê qua đời, ĐỨC CHÚA phán với con ông Nun là ông Giô-suê, phụ tá của ông Mô-sê:2 “Mô-sê, tôi trung của Ta, đã chết. Vậy bây giờ, ngươi hãy trỗi dậy!…

Sách Công Vụ Tông Đồ

CHƯƠNG 1 Lời tựa 1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô, trong quyển thứ nhất, tôi đã tường thuật tất cả những việc Đức Giê-su làm và những điều Người dạy, kể từ đầu2 cho tới ngày Người được rước lên trời. Trước ngày ấy, Người đã dạy bảo các Tông Đồ mà Người đã tuyển chọn nhờ…

Sách Đệ Nhị Luật

CHƯƠNG 1 I. NHỮNG DIỄN TỪ MỞ ĐẦU Khung cảnh thời gian và không gian 1 Đây là những lời ông Mô-sê nói với toàn thể Ít-ra-en, ở bên kia sông Gio-đan, trong sa mạc, trong thung lũng A-ra-va, đối diện với Xúp, giữa Pa-ran, Tô-phen, La-van, Kha-xê-rốt và Đi Da-háp.2 Từ núi Khô-rếp đến…

Tin Mừng Thánh Gioan

CHƯƠNG 1 I. LỜI TỰA 1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo…

Sách Dân Số

CHƯƠNG 1 I. KIỂM TRA DÂN SỐ 1 Tại sa mạc Xi-nai ngày mồng một tháng hai năm thứ hai kể từ khi con cái Ít-ra-en ra khỏi đất Ai-cập, ĐỨC CHÚA phán với ông Mô-sê trong Lều Hội Ngộ rằng: 2 “Các ngươi hãy kiểm tra dân số toàn thể cộng đồng con cái…

Tin Mừng Thánh Lu-ca

CHƯƠNG 1 Lời tựa 1 Thưa ngài Thê-ô-phi-lô đáng kính, có nhiều người đã ra công soạn bản tường thuật những sự việc đã được thực hiện giữa chúng ta.2 Họ viết theo những điều mà các người đã được chứng kiến ngay từ đầu và đã phục vụ lời Chúa truyền lại cho chúng…

Sách Lê-vi

CHƯƠNG 1 I. NGHI THỨC CÁC LỄ TẾ Lễ toàn thiêu 1 ĐỨC CHÚA gọi ông Mô-sê, và từ Lều Hội Ngộ, Người phán với ông rằng: 2 “Hãy nói với con cái Ít-ra-en và bảo chúng: Khi một người trong các ngươi dâng lễ tiến lên ĐỨC CHÚA, nếu là gia súc thì các…

Quyền Năng Chuỗi Mân Côi

CHƯƠNG IV.  QUYỀN NĂNG CỦA CHUỖI MÂN CÔI QUYỀN NĂNG CỦA CHUỖI MÂN CÔI TRÊN CON NGƯỜI Roberta là một kỷ thuật viên chụp hình Xray, là một người mẹ bốn con. Bà là người viết mục “Lại một ngày” cho một tờ báo. Một hôm bà viết bài “lân chuỗi mân côi để gắn…

Mẹ Hiện Ra Lần Thứ 4

ĐỨC MẸ HIỆN RA LẦN THỨ BỐN KHÔNG VÀO NGÀY 13 THÁNG 8, MÀ 18 THÁNG 8, 1917 Ngày 13 tháng 8, 1917, khu đồi Cova da Ira đông đầy người chờ đợi các bé được thị kiến đến đón Đức Mẹ hiện ra. Nhưng đã quá trưa không thấy bóng dáng các bé đâu,…